Anda di halaman 1dari 8

Jadual Spesifikasi Ujian

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015


Bahasa Melayu
Kertas 1
Bil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bentuk Soalan - Objektif


Topik / Aspek Bahasa
Morfologi Kata kerja
Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda
Kata hubung
Kata pemeri
Kata arah
Morfologi Kata kerja
Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda
Kata hubung
Kata pemeri
Kata arah
Jumlah Soalan

Aras Taksonomi
1

2
1

3
2

Jumlah Item

1
1

2
1
1
2
1

2
1

1
1
1

2
1

2
1

2
1
1
20

4
2

1
20

2
1
3

4
1

7
10

50

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun


Bahasa Melayu Tahun 6 2015
Penulisan Kertas 2

Bil

Bentuk Soalan - Subjektif

Topik / Aras
Membina ayat berdasarkan gambar

2
3

Menyambung cerita
Mencari nilai murni

Menulis surat tidak rasmi

Menceritakan pengalaman yang dilalui

1
1

ARAS RENDAH

KEFAHAMAN
APLIKASI
ANALISIS
SINTESISI

2
3
4
5

ARAS
SEDERHANA

APLIKASI

ARAS TINGGI

6
1

Jumlah
Item
5

Jumlah
TAKSONOMI BLOOM
PENGETAHUAN

Aras Taksonomi

Jadual Spesifikasi Ujian


Soalan Peperiksaan ujian 1 Tahun 2015
Bahasa Melayu
Kertas 1
Bil

Bentuk Soalan - Objektif

1
2
3
4
5
6

Topik / Aspek Bahasa


Morfologi Kata kerja
Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda

Pembinaan ayat tunggal

Pembinaan ayat majmuk

13

Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda

14

Pembinaan ayat tunggal

15

Pembinaan ayat tunggal

10
11
12

Aras Taksonomi
1

2
1

3
2

2
1

Jumlah Soalan

4
3

2
1
1

20

10

50

1
20

2
2

4
2

6
3

1
2

Jumlah Item

Soalan Peperiksaan ujian 1 Tahun


Bahasa Melayu 2015
Penulisan Kertas 2

Bil

Bentuk Soalan - Subjektif

Topik / Aras
Membina ayat berdasarkan gambar

2
3

Menyambung semula ayat


Mencari kata kerja

Menulis semula karangan mengikut urutan

Membina peta maklumat berpandu gambar


Jumlah

TAKSONOMI BLOOM
PENGETAHUAN
KEFAHAMAN
APLIKASI
ANALISIS

Aras Taksonomi
1

ARAS RENDAH

2
3
4

ARAS
SEDERHANA

6
1

1
1

Jumlah
Item

Jadual Spesifikasi Ujian


Soalan Peperiksaan ujian 2 Tahun 2015
Bahasa Melayu Tahun
Kertas 1
Bil
Bentuk Soalan - Objektif

Aras Taksonomi

13

Topik / Aspek Bahasa


Morfologi Kata kerja
Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda
Kata hubung
Kata pemeri
Kata arah
Kata kerja terbitan
Kata nama khas
Kata ganti diri
Imbuhan Apitan

14

Kata Penguat

15

Kata Penegas

16

Kata Bilangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jumlah Soalan

2
1

3
2

2
1

1
1

6
2

1
1
1

4
2

6
3

1
1
1

3
2

20

Jumlah Item

2
20

3
2

10

50

Soalan Peperiksaan ujian 2 Tahun


Bahasa Melayu 2015
5 Soalan Subjektif / Penulisan Kertas 2
Bil

Bentuk Soalan - Subjektif

Topik / Aras
Membina ayat berdasarkan gambar

2
3

Menyambung cerita semula


Mencari nilai murni

Menulis karanagn surat kiriman rasmi

Karangan pengalaman hari sukan sekolah


Jumlah

TAKSONOMI BLOOM
PENGETAHUAN

Aras Taksonomi
1

ARAS RENDAH

KEFAHAMAN
APLIKASI
ANALISIS
SINTESISI

2
3
4
5

ARAS
SEDERHANA

APLIKASI

ARAS TINGGI

6
1

1
1

Jumlah
Item

Jadual Spesifikasi Ujian


Soalan Peperiksaan akhir tahun Tahun 2015
Bahasa Melayu Tahun 50 objektif
Kertas 1
Bil

Bentuk Soalan - Objektif

Aras Taksonomi

12

Topik / Aspek Bahasa


Morfologi Kata kerja
Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda
Kata hubung
Kata pemeri
Kata arah
Kata nama khas
Kata ganti diri
Imbuhan Apitan

13

Kata Penguat

14

Kata Penegas

15

Kata Bilangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jumlah Soalan

2
1

3
2

1
2
1

1
1

1
1

1
2
1
2

20

1
1

Jumlah Item

4
2

2
20

4
2

10

50

Soalan Peperiksaan akhir Tahun


Bahasa Melayu 2015
Penulisan Kertas 2
Bil

Bentuk Soalan - Subjektif

Topik / Aras
Membina ayat berdasarkan gambar

2
3

Menyambung cerita semula


Mencari nilai murni pada petikan

Menulis karangan berpandu urutan gambar

Menceritakan pengalaman hari kantin


sekolah
Jumlah

TAKSONOMI BLOOM
PENGETAHUAN

Aras Taksonomi
1

ARAS RENDAH

KEFAHAMAN
APLIKASI
ANALISIS
SINTESISI

2
3
4
5

ARAS
SEDERHANA

APLIKASI

ARAS TINGGI

6
1

1
1

Jumlah
Item