Anda di halaman 1dari 13

STAIL BERGANDINGAN

NAMA PENSYARAH:
EN SUGUMARAN A/L
VELAYUTHAM
NAMA AHLI KUMPULAN:
PHILIP HUNG FUNG SOON
TEO KIAN TIEN

Pengenalan
Dikenali sebagai reciprocal style
dalam bahasa Inggeris.
Dikenali sebagai timbal balik atau
berpasangan dalam bahasa Melayu.

Definisi
Teknik pengajaran berpasangan yang
menggunakan rakan sebagai pemerhati
dan pembimbing mengikut kriteria yang
ditetapkan.
Menurut Palincsar (1986), satu
pendekatan di mana pembelajarannya
berbentuk dialog yang dilahirkan di
antara guru dengan murid bergantung
kepada teks pembelajaran itu.

Objektif
Dibahagikan kepada:
objektif ekstrinsik
objektif intrinsik

Objektif ekstrinsik
berasaskan isi pembelajaran
Murid dapat:
1. membuat pemerhatian secara
peribadi
2. membuat latihan dengan
pengawasan
3. mengenalpasti perbezaan,
persamaan antara perlakuan dan
kesalahan yang dilakukan

Objektif intrinsik
berasaskan tingkah laku murid
murid dapat:
1. mengembangkan kemahiran sosial
dan komunikasi murid.
2. melatih tahap komunikasi untuk
mengukuhkan hubungan reciprocal.
3. meningkatkan nilai empati, sikap
sabar, toleransi.
4. mempelajari perilaku sosial.

Peranan Guru berdasarkan Set


Praimpak, Impak, Post Impak
Set praimpak
o menyediakan rancangan pembelajaran harian
o menentukan gaya penyampaian isi pelajaran
Set impak
o penjelasan dilakukan berkaitan dengan
organisasi murid secara berpasangan, alat
bantu mengajar, lembaran kerja dan tugasan.
o Keputusan dilakukan semasa p&p dijalankan
berdasarkan maklum balas mengenai sesuatu
tugasan yang diberikan kepada murid

Set pasca impak


o menentukan objektif dan
menyediakan senarai semak dan
gambar lakuan kepada murid.
o memberitahu kepada murid tentang
kesalahan yang sering dilakukan
dalam sesuatu perlakuan

Kebaikan
Isi pelajaran adalah tetap dan tidak
berubah.
Mempunyai masa dan peluang untuk
melakukan sesuatu perlakuan dalam
hubungan reciprocal secara sendiri.
Mewujudkan hubungan sosial antara
pemerhati dan pelaku.
Mengembangkan potensi pelajar.

Membangunkan kesabaran,toleransi,
dan penerimaan perbezaan orang lain
dalam pelaksanaan sesuatu tugasan.
Meluaskan pandangan dalam setiap
perkara.

Keburukan
Menghadapi kesukaran untuk memilih
pasangan yang sesuai.
Hanya sesuai untuk mereka yang
memerlukan bimbingan rakan sebaya.
Tingkah laku yang baru akan wujud dan
boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada
murid.
Sesetengah pelajar tidak dapat mengajar
dengan baik kerana kurang pengalaman.
Perhatian guru hanya pada pelajar tertentu.

Contoh
Mempelajari kemahiran yang
terdapat dalam permainan bola
sepak.
Kemahiran menanduk bola ke dalam
gol secara berpasangan.

Sekian, terima kasih!