Anda di halaman 1dari 11

4.

0 Rancangan Pembelajaran Harian KBSR PJ (Stail Bergandingan)


Tarikh

: 24-09-2013

Masa

: 10.30-11.30pagi

Lokasi

: Padang

Tahun

: 5 Bestari

Bil murid

: 23 orang

Jantina

: lelaki-9 orang, perempuan- 14 orang

Tunjang

: Kemahiran (Permainan)

Tajuk

: Hoki

Kemahiran

: Menolak

Objekti

: Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:


i.

Psikomotor
Melakukan kemahiran menolak dalam jarak 1,2 dan 3 meter sekurang-kurangnya 3 daripada 5 kali

percubaan dengan betul.


Kognitif
Menyatakan cara menolak bola dengan betul.
iii.
Afektif
ii.

Menunjukkan semangat keyakinan diri yang tinggi semasa menjalankan aktviti yang diajar.
Pengalaman sedia ada
Kemahiran berfikir
Penerapan nilai murni

: Murid pernah menyaksikan pertandingan hoki.


: Kemahiran berfikir secara kritis membuat analisis.
:Murid dapat memperlihatkan nilai daya saing, jangan putus asa, patuh pada arahan,

disiplin dan kerjasama dalam kumpulan


Penerapan mata pelajaran lain :
i.
Sains - Daya semasa melakukan kemahiran menggelecek bola.
ii.
Bahasa Inggeris - Counting one-two-three
Penggabungjalinan
: Tunjang 1 - Kecergasan (koordinasi)
Peralatan yang digunakan
: Bola hoki, kayu hoki, wisel, skitel dan gelung rotan.

Bahagian

Isi pelajaran / Aktiviti

Permulaan

Aktiviti memanaskan

(10.30 -10.40am)

badan

Butiran Mengajar /
Strategi Pembelajaran
1. Guru mengira
kehadiran murid.
2. Guru memastikan

Pengelolaan

Catatan

1. Murid berbaris dalam

Wisel

satu barisan dan berlari


mengikut kawasan

Soalan analisis

Aktiviti 1 : Lari Bebas

pemakaian murid

padang.

dalam kemahiran

adalah betul.

berfikir : Apakah

3. Aktiviti lari bebas


mengelilingi padang
Aktiviti 2 : Regangan

sebanyak 2 pusingan.

statik
4. Melakukan aktiviti

tujuan dan fungsi

MMMMM

regangan dalam

MMMMM

memanaskan

MMMMM

badan?

MMMMM

memanaskan badan
dari kepala hingga

Penerapan nilai:
2. Murid membuat

Kerjasama,

hujung kaki dalam

bulatan U di depan

disiplin, patuh

kiraan lapan.

guru untuk melakukan

pada arahan

aktiviti regangan.

MMMMMMM

Perkembangan
(10.40am11.00am)

1. Menolak bola hoki

1. Guru melakukan

Alatan: Bola lisut,

dengan

demonstrasi berkaitan

wisel, skitel

menggunakan skitel

dengan cara menolak

kecil,kayu

dalam jarak 1, 2 dan

bola hoki dan

hoki,borang

3 meter.

memberikanborang

1m,2m,3m

senarai semak

senarai semak kepada


2.

murid.
Guru membahagikan

Kerjasama

murid secara

pasangan

berpasangan.
3. Murid melakukan

kemahiran menolak

Petunjuk:

bola hoki dengan

Skite

menggunakan kayu
hoki dalam jarak 1
meter sekurang-

Laluan menolak

kurangnya lima kali.


4. Langkah 3 diulangi

dalam jarak 2 meter


dan 3 meter.
5. Semasa aktiviti

Penerapan nilai :

A- Pelaku
B- Pemerhati
1. Murid dalam kumpulan
akan

menentukan

dalam

dijalankan, pemerhati

siapakah

yang

akan melakukan

menjadi A dan B.

akan

pemerhatian terhadap
cara pelakuan pelaku

2. Apabila guru meniup

dan menunjukkan cara

wisel,

yang betul kepadanya

menolak bola dari skitel

jika cara pelakuannya

pertama

adalah salah.

penghujungnya.

murid

akan

hingga

ke

3. Pada masa yang sama,


murid

akan

memerhatikan

perlakuan

murid A dan menilainya


dalam

borang

senarai

semak.

4.

Langkah

dengan
peranan
masing.

diulangi

menukarkan
murid

masing-

Fasa kemuncak

Permainan kecil

(11.00am-

Push the ball

11.20am)

1. Murid dibahagikan

Alatan: Bola lisut,


M

kepada empat

wisel, skitel, kayu

kumpulan, iaitu A,B,C

hoki, gelung rotan

dan D.
2. Murid perlu berada

2m,3m

dalam gelung rotan

Penerapan nilai:

dan menolak bola

Kerjasama, patuh

melalui tengah dua

pada arahan,

skitel dalam jarak 2m.


3. Murid tersebut akan
memungut bola
tersebut dan

jangan putus asa,


Petunjuk:
Gelung rotan

menggulingkannya
kepada ahli seterusnya
dalam masa 10 minit.
4. Langkah 2 dan langkah
3 diulangi dengan jarak
3m.
5. Bola yang dapat
melalui tengah dua
skitel dikira 2 markah.

Skitel

daya saing

Namun demikian,
murid yang melakukan
cara menolak bola
yang salah tidak dapat
memperolehi markah
walaupun bola berjaya
melalui tengah skitel
tersebut.
6. Kumpulan yang
memperolehi markah
yang paling tinggi
dikira pemenang.
Penutup

Penutup positif : Soal

1. Merumus kembali isi-isi 1. Murid membuat

Penerapan nilai:

(11.20am-

jawab

pelajaran.
2. Murid melakukan

separuh bulatan di

Kerjasama,

depan guru untuk

disiplin, patuh

melakukan aktiviti

pada arahan

11.30am)
Aktiviti regangan

aktiviti regangan dari


kaki hingga kepala

Aktiviti menyejukkan
badan

regangan.

dalam kiraan empat.


3. Ikut kemampuan diri
secara perlahan tarik
nafas melalui hidung

Soalan:
M

Apakah yang anda

telah pelajari pada

hari ini?

dan lepas melalui

mulut.

MMMMMMM

Borang senarai semak


Nama (A):
Nama (B):
Kelas:
Sukan:
Kemahiran: Menolak

Fasa

Gambar

Penerangan

Pelaku A
Ya

Adakah anda membuka kaki dan berada


dalam keadaan selesa?
Adakah permukaan rata kayu hoki diletakkan
Dirian

di belakang bola?
Adakah lutut anda dibengkokkan?

Adakah anda memegang kayu hoki dengan


Peganga

genggaman tertutup?

Tidak

Pelaku B
Ya

Tidak

Tolakan
Adakah bahu anda menghadap sasaran?

Adakah siku anda tidak bergerak?


Adakah anda memusingkan badan dan
menolak bola?

Ikut lajak

Adakah anda mengikut pergerakan kayu


hoki?