Anda di halaman 1dari 2

UJIAN AMALI KIMIA

TINGKATAN 4
NAMA:.. KELAS:

Markah:

/30

TARIKH:..

Aktiviti 5.3: Membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen


Tujuan:
Mengkaji sifat sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi
a) takat lebur dan takat didih
b) keterlarutan dalam air dan pelarut organik
c) kekonduksian elektrik
Bahan: Serbuk magnesium klorida, larutan magnesium klorida 2.0 mol dm-3, dietil eter, naftalena, air, sikloheksana
(pelarut organik)
Radas:
Mangkuk penyejat, tabung uji, spatula, bateri, suis, mentol, elektrod karbon, wayar penyambung dan
klip buaya, tungku kaki tiga, alas segi tiga, penunu Bunsen.
Prosedur:
Bahagian A
1. Sediakan dua mangkuk penyejat.
2. Masukkan setengah spatula magnesium klorida, MgCl 2 dan tiga titis dietil eter secara berasingan pada setiap
mangkuk penyejat.
3. Perhatikan keadaan fizik sebatian tersebut. Biarkan sebatian tersebut selama lima minit, kemudian perhatikan
perubahan yang berlaku.
Bahagian B
1. Masukkan setengah spatula serbuk magnesium klorida, MgCl 2 ke dalam sebuah tabung uji.
2. Tambahkan 5 cm3 air dan goncangkan tabung uji itu.
3. Perhatikan keterlarutan magnesium klorida, MgCl2 dalam air.
4. Ulang langkah 1-3 dengan menggunakan sikloheksana, C6H12 sebagai pelarut.
5. Ulang langkah 1-4 dengan menggunakan setengah spatula naftalena, C 10H8.
Bahagian C
1. Isi mangkuk pijar dengan serbuk naftalena, C10H8 sehingga setengah penuh.
2. Sediakan radas seperti dalam rajah.
mentol suis

bateri

Elektrod
karbon
naftalena
Penunu
Bunsen

3. Hidupkan suis dan perhatikan sama ada mentol menyala ataupun tidak.
4. Padamkan suis dan panaskan serbuk naftalena, C 10H8 sehingga melebur.
5. Hidupkan suis semula dan perhatikan sama ada mentol menyala ataupun tidak.
6. Ulang langkah 1-3 dengan menggunakan serbuk magnesium klorida, MgCl 2 dan larutan magnesium klorida,
MgCl2 2.0 mol dm-3.

Pemerhatian:
Eksperimen
Bahagian A
(Perubahan keadaan
jirim pada suhu bilik)

Sebatian/ Bahan
Serbuk magnesium
klorida
Dietil eter

Bahagian B
(Keterlarutan dalam air
dan pelarut organik)

Serbuk magnesium
klorida
Naftalena

Bahagian C
(Kekonduksian elektrik)

Magnesium
klorida
Naftalena

Pemerhatian

Keadaan pepejal
Keadaan cecair
Keadaan pepejal
Keadaan cecair

[10
markah]
1. a)
Bandingkan takat lebur dan takat didih di antara sebatian ion dan sebatian kovalen,
________________________________________________________________________________________
[2 markah]
b)
Berikan sebab bagi jawapan anda di 1(a).
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
[6 markah]
2. Nyatakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen dalam air dan dalam pelarut organik.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
[4 markah]
3. Namakan jenis zarah yang terdapat dalam sebatian berikut:
magnesium klorida: ______________________________ naftalena: ____________________________________
[2 markah]
4. Terangkan kekonduksian elektrik magnesium klorida dalam keadaan pepejal dan cecair.
a) Dalam keadaan pepejal:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
[2 markah]
b) Dalam keadaan cecair:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
[2 markah]
5. Terangkan kekonduksian elektrik bagi naftalena.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
[2 markah]

Anda mungkin juga menyukai