Anda di halaman 1dari 58

JABATAN PELAJARAN MELAKA

REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID


KELAS : _______________________________
MATA PELAJARAN : __________________________________________

TOPIK SATU : DUNIA MELALUI DERIA KITA___________


KEMAHIRAN : _________________________________________

NAMA MURID

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :

B6D1E1

B5D1E1

B4D6E3

B4D6E1

B4D5E1

B4D4E1

B4D3E1

B4D2E1

B4D1E1

B3D6E1

B3D5E1

B3D4E1

B3D3E1

B3D2E1

KOD EVIDENS

B3D1E1

BIL

B1D1E1

STANDARD PRESTASI YANG TELAH DITAKSIR

Nama Guru

ITA________________________________________
____________________

AKSIR

JABATAN PELAJARA

REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIR

NAMA MURID

B6D2E1

B5D2E1

B4D7E1

B3D8E3

TOPIK DUA : NUTRISI___________________________________


KEMAHIRAN : ___________________________________________
B3D8E2

B3D8E1

B3D7E3

B3D7E2

B3D7E1

KOD EVIDENS

B2D2E1

BIL

B2D1E1

KELAS : ________________
MATA PELAJARAN : __________________________________________

STANDARD PR

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :


Nama Guru

ABATAN PELAJARAN MELAKA

PAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID

_________________________
________________________
STANDARD PRESTASI YANG TELAH DITAKSIR

REKOD PEN

BIL

KOD EVIDENS
NAMA MURID

B3D9E1

KELAS : _________________
MATA PELAJARAN : __________________________________________

TOPIK TIGA: BIODIVERSITI_


KEMAHIRAN : ______________

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :


Nama Guru

JABATAN PELAJARAN MELAKA


REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID

OPIK TIGA: BIODIVERSITI________________________________________


EMAHIRAN : _______________________________________________
STANDARD PRESTASI YANG TELAH DITAKSIR

JABATAN PELA

REKOD PENCAPAIAN PENTA

NAMA MURID

TOPIK EMPAT : BERSANDARAN ANTARA BENDA HIDUP.


KEMAHIRAN : _____________________________________________

B6D3E1

B5D3E1

STANDARD
B4D8E1

B3D12E1

B3D11E1

B3D10E2

B3D10E1

KOD EVIDENS

B2D4E1

BIL

B2D3E1

KELAS : _______________
MATA PELAJARAN : _________________________________________

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :


Nama Guru

JABATAN PELAJARAN MELAKA

PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID

TARA BENDA HIDUP. ______________________________


_________________________
STANDARD PRESTASI YANG TELAH DITAKSIR

JABATAN PELAJARAN

REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRA

NAMA MURID

B4D11E1

B4D10E1

B4D9E1

B3D16E3

B3D16E2

TOPIK LIMA : AIR DAN LARUTAN __________________


KEMAHIRAN : _____________________________________
B3D16E1

B3D15E1

B3D14E1

B3D13E1

B2D6E1

KOD EVIDENS

B2D5E1

BIL

B1D2E1

KELAS : ______________
MATA PELAJARAN : __________________________________________

STANDARD PRES

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :


Nama Guru

JABATAN PELAJARAN MELAKA

ENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID

ARUTAN ___________________________________
_____________________________________

B6D4E1

B5D5E1

B5D4E1

B4D13E1

B4D12E1

STANDARD PRESTASI YANG TELAH DITAKSIR

REKOD PENC

KOD EVIDENS
NAMA MURID

B4D14E1

BIL

B3D17E1

KELAS : ___________________
MATA PELAJARAN : __________________________________________

TOPIK ENAM: TEKANAN UDARA


KEMAHIRAN : __________________

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :


Nama Guru

JABATAN PELAJARAN MELAKA


REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID

M: TEKANAN UDARA KITA________________________________________


N : _______________________________________________
STANDARD PRESTASI YANG TELAH DITAKSIR

JABATAN

REKOD PENCAPAIAN P

NAMA MURID

TOPIK TUJUH : DINAMIK______________________________


KEMAHIRAN : ________________________________________

STAN
B5D6E1

B4D16E1

B4D15E1

B3D19E1

KOD EVIDENS

B3D18E1

BIL

B1D3E1

KELAS : ________________
MATA PELAJARAN : __________________________________________

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :


Nama Guru

JABATAN PELAJARAN MELAKA

OD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID

_______________________________
_____________________________
STANDARD PRESTASI YANG TELAH DITAKSIR

REKOD PENCA

KOD EVIDENS
NAMA MURID

B4D17E1

BIL

B3D20E1

KELAS : _____________
MATA PELAJARAN : __________________________________________

TOPIK LAPAN:_KESEIMBANGAN DA
KEMAHIRAN : _____________________

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :


Nama Guru

JABATAN PELAJARAN MELAKA


REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID

AN:_KESEIMBANGAN DAN GERAKAN _______________________


N : _______________________________________________
STANDARD PRESTASI YANG TELAH DITAKSIR

JABA

REKOD PENCAPAI

NAMA MURID

TOPIK SEMBILAN : KESTABILAN ___________


KEMAHIRAN : _____________________________

S
B6D5E1

B4D19E1

KOD EVIDENS

B4D18E1

BIL

B3D21E1

KELAS : ______________
MATA PELAJARAN : __________________________________________

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :


Nama Guru

JABATAN PELAJARAN MELAKA


REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID

ESTABILAN _____________________
_________________________________________
STANDARD PRESTASI YANG TELAH DITAKSIR

REKOD

NAMA MURID

B6D6E1

KOD EVIDENS

B3D22E1

BIL

B1D4E1

KELAS : ______________
MATA PELAJARAN : __________________________________________

TOPIK SEPULUH : MESIN RI


KEMAHIRAN : _____________

Tandatangan Guru Mata Pelajaran :


Nama Guru

JABATAN PELAJARAN MELAKA


REKOD PENCAPAIAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MURID

TOPIK SEPULUH : MESIN RINGKAS______________________


KEMAHIRAN : _______________________________________________
STANDARD PRESTASI YANG TELAH DITAKSIR