Anda di halaman 1dari 13

Abstrak

Roket Air adalah sebuah roket yang dibina dengan menggunakan media air sebagai
pendorong agar roket tersebut dapat bergerak. Jadi Roket ini tidak menggunakan
bahan bakar untuk bergerak atau meluncur. Roket air adalah sejenis contoh roket
yang menggunakan air sebagai tenaga penggeraknya. Botol berisi air bertekanan
tinggi yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya diperbuat daripada botol plastik
bekas

minuman.

Air

dipaksa

keluar

oleh

gas

yang

bertekanan,

biasanya

menggunakan tekanan udara untuk melancarkan roket ini ke udara. Bahan-bahan
pembuatannya juga lebih banyak kepada penggunaan bahan terbuang dan mudah
diperolehi.

Secara amnya, prinsip dasar roket merupakan pendedahan dan

implementasi dari perubahan momentum serta hukum Newton III mengenai aksireaksi. Dalam dunia pendidikan, pelbagai percubaan mampu dilakukan untuk
memahamkan kepada guru-guru dan murid-murid mengenai prinsip dasar roket
bermula dari percubaan pembuatan yang sederhana menggunakan tabung bekas
roll filem sampailah pembuatan roket menggunakan botol-botol bekas minuman
berkarbonat.

0 Pengenalan 2.0Penghargaan .0 Jadual ujikaji 5.0 Idea 3.0 Konsep sains 4.0 Perbincangan 6.0 Kesimpulan 7.Isi kandungan 1.

Jadi Roket ini tidak menggunakan bahan bakar untuk bergerak atau meluncur. Botol yang kurang berlekuk-lekuk lebih sesuai digunakan untuk membuat badan roket H2O kerana ianya lebih senang untuk pemasangan sayap nanti. Mengapa botol minuman ringan yang digunakan? Hal ini kerana boto minuman bergas memiliki bahan yang kuat terhadap tekanan udara. Ini merupakan aplikasi dari subjek sains berkaitan tekanan udara. Roket air merupakan sebuah pesawat sederhana. Namun begitu. .0 Pengenalan Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya atau pendorong agar roket tersebut dapat bergerak. Sebenarnya apa saja botol plastik yang sesuai boleh digunakan samada 1. keseimbangan dan isipadu air bagi menentukan jarak roket itu dapat dilancarkan.air dipaksa keluar oleh gas yang bertekanan. botol terebut akan mengeras karena tekanan udara yang ingin keluar tidak boleh keluar dan menyebabkan udara tersebut menekan lapisan botol supaya udara tersebut keluar. Hal itu dapat dibuktikan dengan suatu produk minuman bersoda memiliki kandungan gas karbon dioksida yang apabila botol tersebut di Shake (kocok). Hukum Newton III adalah paling ditonjolkan dalam proses melancarkan roket air. Bagi proses melancarkan roket air ke udara. udara diisi mengikut tekanan tertentu.5L yang biasa gunakan oleh pelajar untuk membuat badan roket H2O.1.5L @ 1. Botol berisi air bertekanan tinggi yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas minuman bergas.25L bergantung kepada kreativiti anda untuk memasang sayap padanya nanti Pembinaan roket air melibatkan banyak proses seperti tekanan udara. Jenis-jenis botol minuman bergas terpakai 1.

muncung ini kurang sesuai. Pembantu makmal telak mencaddangkan untuk menggunakan bahagian atas botol dengan membuang muka botol.namun. Kami membuat kajian internet dan akhirnya kami mendapat idea untuk menggabungkan dua plastic sampah untuk menghasilkan payung yang lebih besar . Muka botol dilekatkan dengan tape dan pada bahagian dalam diletakkan plastik untuk memanjangkan masa hentaman dan mengurangkan daya ketika mengena sasaran.2. Kami tahu. Setelah dipotong. kami cuba membelah board tersebut dan lekatkan pada badan roket. semakin lama ia diudara berdasarkan konsep tekanan udara. Kami dapati kaedah ini memeberikan kedudukan sayap yang lebih tegak dan stabil. Ketika melekatkan sayap. kam mencuba muncun berbentuk kon menggunakan plastic folio. Untuk memastikan bentuk lebih aerodinamik. Ia turut memepengaruhi kestabilan penerbangan roket di udara Payung terjun: Plastic sampah yang besar telah digunakan untuk membuat payung terjun. Didapati sayap yang rendah tidak dapat menstabilkan pergerakkan roket di udara. kami tidak berpuas hati dengan saiz payung tersebut. Setelah melihat rupa mounting board yanga digunakan sebagai sayap. Setelah dilihat dari segi Hukum aerodinamik.0 Idea Muncung roket: Menggunakan permukaan botol yang dipotong. sayap yang rendah telah digunakan. kami menghadapi masalah untuk memastikan sayap itu tegak. daya ketika mengenai sasaran telah merosakkan muncung tersebut Bentuk sayap: Pada awal pembinaan. semakin besar payung terjun.

. daya keseimbangan. aerodynamics. tapak dan kandungan air perlu menggunakan prinsip keseimbangan dan kestabilan bagi memastikan keberkesanan pelancaranya menuju sasaran.Daya Keseimbangan dan Kestabilan. Kesemua struktur pembinaan roket air seperti badan. Setiap daripada kesilapan walaupun kecil dalam menentukan keseimbangan ini akan menyebabkan roket air ini gagal di lancarkan dengan baik dan sempurna serta tidak mampu mencari ketepatan sasaran.0 Konsep Sains Terdapat banyak teori-teori fizik yang boleh kita pelajari dalam pembuatan dan pelancaran roket air ini antaranya: tekanan udara.Tekanan Udara. Tekanan udara di dalam botol roket perlu ditingkatkan sehingga 60Psi-100Psi/7bar kerana hanya dengan tekanan udara di dalam botol yg tinggi berbanding di luar inilah yg menyebabkan roket air ini mampu meluncur naik ke atas dan berapa jauh sesuatu roket itu hendak disasarkn. kepala. dengan memastikan tekanan udara di udara dan di dalam botol roket air itu sentiasa berada dalam tekanan yang tinggi adalah antara faktor utama dalam proses pelancarannya ke udara.Hukum Momentum.3.Hukum Newton kedua dan Hukum Newton ketiga. Prinsip Bernoulli’s. Hukum Newton pertama. iii. Disamping itu keadaan cuaca dan suhu persekitaran juga memainkan peranan penting dalam mengawal dan mengukur tekanan udara yg diperlukan. i. sirip. keseimbangan. Momentum. ii.

apabila tekanan udara dilepaskan dan daya tolakan meningkat daripada sifar berat roket akan bertambah ringan dan menyebabkan roket air memecut ke udara dan kelajuan meningkat. Hukum Newton Pertama Dalam Hukum Newton Pertama menjelaskan setiap objek berada dalam keaadaan rehat dan dalam pergerakan kosong sebelum sesuatu daya yang menolaknya. Ini kerana apabila objek mula bergerak ia akan melibatkan jisim dan kelajuan. Begitu juga dengan keaadaan roket air dimana ianya dalam keaadaan rehat dan kelajuannya sifar sebelum dilancarkan. vi. Semakin ringan jisim roket n air maka semakin jauh dan lajulah pergerakan roket air. kuantiti air yang sesuai 1/4 or 1/3 daripada botol membantu untuk mengisi tekanan udara yang cukup semasa pelancaran. Dengan adanya momentum samaada sebelum ataupun selepas ia bergerak akan mewujudkan daya yg menyebabab roket air ini boleh terlancar ke udara. Oleh itu setiap objek yang di reka dengan struktur yang lebih aerodinamics akan mewujudkan daya kelajuan yang lebih tinggi kerana halangan angin dan udara dapat dikurangkan. Aerodynamics Rekaan dan struktur pembinaan roket yang lebih turus dan aerodynamics adalah faktor penting dalam melawan dan melanggar tujahan arus udara. v. Sebagai contoh penggunaan botol air yang lebih nipis dan ringan serta bentuk yang lebih panjang. struktur sirip yang lebih ringan dan nipis. iv.Setiap objek yg bergerak tidak lari dari momentum. Berat bagi setiap bahan-bahan yang digunakan juga merupakan faktor penting dalam melancarkan roket air dengan baik. . itu semua mempengaruhi berat roket. Melalui fizik momentum pelepasan roket air boleh dirumuskan dengan Momentum (P) = Mass (M) x Speed (V).Jisim Roket dan Air.

Dalam Hukum Newton Ketiga menjelaskan untuk setiap daya tindakan. vii. Hukum Newton Kedua. Nozzle ini berfungsi sebagai pemancut bahan bakar roket yang dimodifikasikan sehingga dapat dipasang pada botol yang berperanan sebagai tujahan roket yang berfungsi mengeluarkan daya tolakan kebelakang semasa pelepasan roket air ini.vii. . Hukum Newton Ketiga. Kaitan hukum ini dengan roket air adalah dilihat dari aspek struktur tujahan enjin roket yang berada di bahagian bawah botol roket (Nozzle) serta mengandungi air dan tekanan udara. Oleh itu Daya akan wujud pada roket air apabila ia bergerak dilancarkan ke udara berdasarkan jisim dan kelajuannya. Dalam Hukum Newton Kedua menjelaskan jisim jasad yang dikenakan daya akan memecut sama dengan arah pecutan. Hasil daripada daya tolakan kebelakang itu tadi menyebabkan badan roket akan menolak ke atas dan ke udara semasa dilancarkan. terapat satu daya tindak balas yang bermagnitud sama dan berindak pada arah yang bertentangan. Ini dapat dinyatakan dengan rumus : F = ma dan F = Ma.

0 Jadual uji kaji Isnin Bilangan sayap 3 4 Tekanan udara (pa) 60 60 70 / Sasaran (m) 80 90 / / Sasaran (m) 80 / / 90 / Selasa Isipadu air Tekanan udara (pa) 70 1/3 botol ¼ botol 60 60 / Rabu Bilangan sayap 3 3 4 4 Tekanan udara (pa) 50 60 50 60 70 / Sasaran (m) 80 / / 90 / / / .4.

5. Proses memasang sayap mengambil masa yang agak lama untuk mendapat keseimbangan. . Reka bentuk sayap yang memainkan peranan dalam pelancaran turut diambil perhatian ketika proses pembinaan. Selepas mengenalpasti masalah. Kedudukan pemberat yang seimbang juga turut dititikberatkan. Setiap ujikaji pelu dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali bagi mengenalpasti kelemahan roket yang dilancarkan. Ujian menggunakan pemberat dengan jisim berbeza dilakukan untuk mengenalpasiti jisim yang sesuai bagi sasaran yang berbeza. Beberapa bentuk sayap dengan ketinggian berbeza telah diuji. Roket dengan empat sayap didapati lebih stabil ketika berada di udara. pelajar akan cuba memperbaiki dan melakukan uji kaji ulangan bagi memastikan roket yang dibina memenuhi spesifiksi yang diinginkan. Pembinaan roket menggunakan 3 sayap adalah agak sukar untuk mendapatkan keseimbangan. Hal ini keerana pelajar tidak dapat mengukur kedudukan sayap dengan tepat.0 Perbincangan Roket air yang baik haruslah mematuhi aspek-aspek hukum Sains yang telah dibincangkan sebelum ini. Bentuk dan sayap terbaik telah dipilih setelah beberaa ujian dijalankan.

Second Law and Third Law . Momentum. Roket air yang siap sempurna sepenuhnya dari segi struktur pembentukan dan pembinaan yang melibatkan beberapa konsep fizik akan dapat dilancarkan ke udara dengan baik dan lengkap. mass. Beberapa Teori Fizik digunakan untuk memastikan Roket air ini boleh dilancarkan dengan jayanya antaranya adalah seperti memastikan tekanan udara. Jika dilihat daripada mencipta rekabentuk melalui langkah-langkah yang telah saya jelaskan di atas . distance. aerodynamics. Newton’s First Law. daya keseimbangan. Bermula daripada permulaan langkah pembinaannya. roket air ini memerlukan banyak kreativiti dan kebijaksanaan kerana belum tentu sesebuah roket air yang dicipta itu berjaya akhirnya dilancarkan.0 Kesimpulan Secara kesimpulannya. Prinsip Bernoulli’s.6. roket air ini banyak memberi pengetahuan dari segi mental dan fizikal. stability. Jesteru itu dengan penghasilan tugasan ini mudah-mudahan dapat memberi sedikit panduan kepada pembaca-pembaca dan pencari-pencari maklumat untuk merekabentuk satu roket air yang baik dan menarik dari segi semua aspek. projek pembinaan dan penstrukturan roket air ini adalah amat baik dan menarik kerana tidak ramai yang tahu bahawa pembelajaran tentang roket air ini amatlah penting sebagai edisi awalan untuk menarik minat pelajarpelajar menceburi bidang astronomi dan fizik.

En Faizal yang turut membantu dan mencambahidea sepanjang proses latihan Ucapan terima kasih juga kepada ibu bapa dan ahli keluarga yang turut menyokong kami mengumpul botol untuk badan roket.0 Penghargaan Alhamdullillah. Jasa kalian tidak kami lupakan Tidak kami lupakan. Ahmad Izauddin yang banyak memberi idea dan berkorban masa sepanjang sesi latihan. Robiah dan En. sahabat-saabat sekelas yang turut memberikan kata-kata semangat.7. Terima kasih semua . kami Berjaya menyiapkan tugasan pada kali ini. Ucapan terima kasih juga kepad pembantu makmal. Pn. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada guru pembimbing kami.

UMBAI NAMA : AINI SYAFIQAH BINTI YAHYA ( 000222-05-0338) NUR AIMAN BIN ALIMUZAR (001028-04-0261) .FOLIO ROKET AIR 2014 SMK SERI MAHKOTA.

TEMPAT: SMK BUKIT BARU .