Anda di halaman 1dari 8

LAPORAN KESIHATAN DAN RAWATAN

SMK SERI MAHKOTA 2015
Aktiviti

1

2

3

Mengumpul nama
pelajar Tkt 1 – 5
lengkap untuk
diserahkan kepada
pegawai kesihatan
Umbai (gigi)
Suntikan HPV (Human
Papilloma Virus)

Menyediakan borang
rekod kesihatan murid
Tkt 3 dan surat
kebenaran ibu bapa
untuk suntikan

Tarikh

% pencapaian

Kekuatan

Kelemahan

Cadangan
mengatasi

Dokumentasi

Januari

100%
Semua senarai
dapat disediakan

Semua murid
memberi
kerjasama
sepanjang
proses rawatan

Masa rawatan
yang agak lama

Pemeriksaan
dijalankan di kelas

Kad rawatan
pergigian

Februari,
Julai

100 % pelajar
melibatkan diri

Mengikut
perancangan

Tiada bilik
bersesuaian
untuk suntikan

Menyediakan satu
bilik khas untuk
kesihatan

Surat kebenaran
ibu bapa

Buku rekod
kesihatan
dikumpul oleh
guru-guru ting
satu

Borang rekod
kad kesihatan
pelajar

April

95 %
Senarai nama
dan borang dapat
disediakan
mengikut kelas

Mengikut
perancangan
atas kerjasama
guru kelas tkt 3

Pelajar yang
tidak
menyerahkan
borang
kebenaran
menyulitkan
proses imunisasi

Disediakan oleh,
ROBIAH BINTI SALIM
Setiausaha Kesihatan dan Rawatan
Sek. Men. Keb. Seri Mahkota

SEK. MEN.KEB SERI MAHKOTA

catatan

Men. Keb. ROBIAH BINTI SALIM Setiausaha Kesihatan dan Rawatan Sek.PERANCANGAN STRATEGIK 2016 JAWATANKUASA 3K UNIT: KESIHATAN DAN RAWATAN A : PERANCANGAN STRATEGIK Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR 1 Suntikan pelalian HPV Guru kesihatan Jururawat Feb Julai RM 0 100 % 100 % 2 Suntikan ATT (Anti Tetanus Toxoid) Pemeriksaan dan rawatan gigi Mengelakkan barah pangkal rahim Mengelakkan kancing gigi Guru kesihatan Jururawat Mei RM 0 100 % 100 % Mengenalpasti tahap kesihatan gigi pelajar Menyediakan buku rawatan yang sepatutnya Jururawat dan doktor gigi Jun – oktober RM 0 100 % 100 % Guru kesihatan dengan kerjasama guru tingkatan yang terlibat Januari RM 0 100 % 100% 3 4 Buku rawatan Disediakan oleh. Seri Mahkota Indicato r .

Pemberitahuan pelaksanaan aktiviti Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan TANGGUNGJAWAB TEMPOH Satu hari STATUS Pentadbir - GPK HEM AJK kesihatan - Setiausaha kesihatan 2 minggu sebelum - AJK kesihatan Seminggu sebelum - AJK kesihatan Pada masa yang telah ditetapkan .PELAN OPERASI OPERASI : MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BEBAS AEDES NAMA PROJEK : GOTONG-ROYONG AEDES RASIONAL : MENINGKATKAN PENGETAHUAN PELAJAR TENTANG PENGHAPUSAN TEMPAT PEMBIAKAN AEDES OBJEKTIF : MEGAMALKA KESIHATAN DIRI DAN PERSEKITARAN MENINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN TENTANG KAEDAH PENGHAPUSAN AEDES DENGAN LEBIH BERKESAN TARIK DAN TEMPOH PELAKSANAAN : FEBRUARI 2011 1 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa .Tarikh aktiviti .Penetapan tarikh .Kertas kerja .Perlantikan AJK .Agihan tugas .Lain-lain Surat menyurat .

Men. ROBIAH BINTI SALIM Setiausaha Kesihatan dan Rawatan Sek.SERI MAHKOTA PERANCANGAN STRATEGIK 2016 UNIT: KESIHATAN DAN RAWATAN PERANCANGAN STRATEGIK ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Pelajar dan ibu bapa kurang pengetahuan tentang suntikan HPV Meningkatkan pengetahuan tentang baiknya suntikan HPV kepada pelajar perempuan tingkatan 1 Mengetahui kalori makanan yang diambil Meningkatkan pengetahuan tentang makanan seimbang Ceramah Kesihatan (Masalah obesiti dikalangan pelajar) Mengurangkan bilangan pelajar yang mengalami lebihan berat badan sebelum mencapai obesiti OBJEKTIF Membuka minda ibu bapa tentang kebaikan suntikan HPV Menghalang risiko penyakit HPV bermula daripada awal remaja pelajar dan guru dapat menjaga kesihatan Pelajar sedar tentang kesan buruk masalah lebihan berat badan Disediakan oleh. Keb. Seri Mahkota KPI TOV 2015 SASARAN 2016 INISIATIF/ STRATEGI Masyarakat lebih berpengetahuan terhadap penyakit HPV 45 % ibu bapa dan 35 % pelajar tahu tentang penyakit HPV 60 % ibu bapa dan 45 % pelajar memahami tentang risiko penyakit HPV Memperbanyakkan maklumat dan penerangan tentang HPV Pertambahan pengetahuan tentang jumlah tenaga yang diperlukan 30 % guru dan 20 % pelajar tahu tentang penyakit kekuranagan atau kelebihan zat 50 % guru dapat pengetahuan tentang jumlah tenaga dalam pemakanan mereka Bekerjasama dengan pihak kantin untuk meletakkan nilai kalori pada makanan yang dijual Bilangan pelajar obesity berkurang 30% pelajar yang mengalami masalah lebihan berat badan dapat mengurangkan berat badan Semua pelajar yang mengalami masalah berat badan Program senamrobik bersama unit kesihatan sekolah .KEB.SEK MEN.

AKTIVITI Ceramah Kesihatan Membina Piramid Makanan KOS DAN SUMBER RM100. 2. CATATAN .OBJEKTIF : (1) Meningkatkan tahap kesihatan dan kebersihan diri murid kepada 100% STRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Kesihatan Dan Kebersihan Diri Murid BIL 1.00 RM50. Bilangan murid yang tahu amalan pemakanan yang sihat. Mendedahkan muridmurid kepada amalan pengambilan pemakanan yang sihat berdasarkan pyramid makanan.00 TEMPOH MASA TARIKH JANGKA Februari Mei TARIKH LAKSANA Februari Mei KPI Bilangan murid yang tahu pelbagai jenis penyakit. OUTPUT Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya.

Post Mortem Akhir Februari Mac Ketua Unit Dalam bentuk Kuiz Cadangan menambah baik program LAMPIRAN BERKENAAN (Carta Gantt.1) Ceramah Kesihatan TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAN KOS PERLAKSANAAN PENILAIAN AKTIVITI TINDAKAN SUSULAN BIL HURAIAN AKTIVITI 1. Data) . Penilaian 5. Melaksanakan program Februari Pegawai Kesihatan Ketua unit 4. Menyediakan bahan berkaitan Januari Semua AJK 3.PELAN OPERASI (PROGRAM INDUK) BIDANG UNIT STRATEGI Pelan tindakan / aktiviti : : : : HEM KESIHATAN (1) Meningkatkan tahap pengetahuan tentang kesihatan dan kebersihan diri (1. Mengadakan mesyuarat Januari Ketua Unit 2.

Mengadakan mesyuarat agihan tugas Menyediakan bahan berkaitan 3. Penilaian Jun 5. Post Mortem Julai KOS PERLAKSANAAN PENILAIAN AKTIVITI April Januari TINDAKAN SUSULAN Ketua Panitia RM50.00 Semua AJK Semua AJK Ketua Unit Kuiz Cadangan menambah baik program LAMPIRAN BERKENAAN (Carta Gantt.PELAN OPERASI (PROGRAM INDUK) BIDANG UNIT STRATEGI Pelan tindakan / aktiviti BIL 1. Melaksanakan program Mei 4.2) jumlah kalori makanan HURAIAN AKTIVITI TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAN 2. : : : : HEM KESIHATAN (1) Meningkatkan Amalan Pemakanan Yang Sihat (1. Data) .