Anda di halaman 1dari 21

ACARA

Kemahiran Simpulan dan Ikatan
Tali
1.

ACARA
Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Kemahiran Simpulan dan Ikatan
Tali,

2.

PENYERTAAN
2.1 Terbuka kepada semua Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat, Malaysia daerah
Kluang Tingkatan 4 dan 5 .
2.2 Setiap sekolah akan diwakili diwakili 1 platun lelaki (3 peserta) dan 1
platun perempuan
(3 peserta perempuan).

3.

PERATURAN PEMAKAIAN
Setiap pasukan kawad hendaklah memakai pakaian lengkap seperti
berikut:
3.1
Pakaian Asas Kadet Bomba (Pakaian Latihan)

4.

JANGKAMASA PERTANDINGAN
4.1 Masa pertandingan sepenuhnya bagi setiap pasukan adalah 7
minit.
4.2

5.

Isyarat tamat masa pertandingan akan diberikan oleh penjaga
masa dengan satu kali tiupan wisel amaran dalam minit ke 5 dan
dua kali tiupan wisel di minit ke 7.

PERLAKSANAAN/PERGERAKAN PERTANDINGAN
5.1

Pasukan dibawa masuk oleh
pertandingan
(tengah-tengah) Ketua Pengadil.

Ketua

Pasukan

ke

tempat

5.2

Melapor – Ketua Pasukan melaporkan kepada Ketua Pengadil.
Semasa Ketua Pasukan melapor, Pasukan akan berada dalam
keadaan sedia.
Contoh melapor :
Hormat.
Assalamualaikum / Selamat Pagi / Petang tuan, Anggota
Kadet Bomba Dan Penyelamat, Malaysia dari Sekolah
………… seramai 3 orang siap untuk pertandingan kawad
Kemahiran Simpulan dan Ikatan Tali , tuan.
Terima kasih tuan.
1

5.3

6.

Ketua Pasukan minta kebenaran keluar baris dan bersedia di
barisan permulaan
pertandingan

5.4

Setiap peserta pertandingan akan diberikan tali dan kertas
soalan dan jawapan yang telah disediakan.

5.5

Peserta dikehendaki membuat satu simpulan atau ikatan tali
sahaja dan seterusnya perlu menjawab satu soalan objektif yang
disediakan di dalam sampul atau kad yang disediakan di setiap
check point.

5.6

Setiap peserta yang telah selesai membuat simpulan dan
ikatan tali serta menjawab soalan objektif, tidak dibenarkan sama
sekali membantu peserta yang lain.

5.7

Kiraan masa akan di ambil setelah peserta terakhir melepasi
garisan penamat atau wisel penamat pertandingan akan
dibunyikan setelah mencapai masa 7 minit.

5.8

Setelah wisel sebanyak 2 kali dibunyikan iaitu wisel
penamat,maka semua peserta pertandingan tidak boleh
meneruskan pertandingan dan perlu keluar daripada tempat
pertandingan.

5.9

Seterusnya peserta yang selesai membuat simpulan atau
ikatan tali dan menjawab 3 soalan yang disediakan, hendaklah
berlari menuju ke garisan penamat.

PEMARKAHAN
6.1
Bi
Perkara
l
i Kerjasama Pasukan
- Disiplin
- Tatacara Melapor
- Pakaian Lengkap
ii Simpulan dan Ikatan betul
iii Kegunaan ikatan dan simpulan
MARKAH PENUH
7.

Pemarkahan
4 markah
2 markah
4 markah
18 markah
09 markah
37 MARKAH

KEPUTUSAN PENGADILAN
7.1

Sekiranya terdapat keputusan pertandingan yang seri dan
sama dari segi kiraan mata, maka Pengadil akan menentukan
keputusan pemenang melalui keputusan masa yang paling
pantas.

7.2

Para Pengadil akan dilantik oleh Jawatankuasa Pengelola dan
keputusan para pengadil adalah MUKTAMAD.
2

Menilai simpulan dan ikatan tali yang betul yang dibuat oleh peserta bertanding. Membuat semakan markah bersama ketua Pengadil bagi mendapatkan keputusan pemenang. Menentukan pengesahan keseluruhan markah dan masa yang diambil bagi setiap pasukan yang bertanding. Menentukan masa / menjaga stop watch permulaan dan penamat bagi pasukan bertanding. Memeriksa dan menentukan jawapan objektif / aneka soalan yang dijawab oleh peserta adalah betul. PENGADIL 8. Bertindak sebagai pegawai menyusun dan mengatur kedudukan tali dan kad jawapan di dalam keadaan baik dan kemas sebelum pertandingan dimulakan pada tempat yang 3 . Mengetahui dan mahir tentang simpulan dan ikatan tali Memastikan setiap pasukan pertandingan berada di tempat pertandingan pada masa dan tempat yang sepatutnya. Bertindak sebagai penerima laporan daripada setiap pasukan bagi memulakan pertandingan. Bertindak sebagai pegawai logistik di sepanjang pertandingan berlangsung.1 Bil Nama Jawatan 1 Ketua Pengadil Jumla h 1 orang Tugas - - 2 Penolong Pengadil 2 orang - - - - 3 Urusetia 2 orang - Mengetuai Pengadil Pertandingan kawad kemahiran simpulan dan ikatan Memberi pelepasan dan arahan kepada peserta pertandingan bagi memulakan dan menamatkan pertandingan.8.

2 Simpulan Tali i) Over Hand Knot ii) Half Hitch iii) Clove Hitch iv) Figure Of Eight v) Figure Of Eight on the bight vi) Figure Of Eight with a follow through vii) Bowline viii) Sheet Bend ix) Reef Knot x) Fisherman Knot 8. JENIS SIMPULAN DAN IKATAN TALI 8. 8.1 Sebanyak 10 jenis simpulan dan 10 jenis ikatan tali akan digunapakai semasa pertandingan kawad kemahiran simpulan dan ikatan tali.- 9. Membuka semua simpulan dan ikatan setiap kali tamat setiap pasukan. ditetapkan.3 Ikatan Tali i) Chair Knot ii) Portugese Bowline iii) French Bowline iv) Barrel Hitch v) Fisherman Bend vi) Marling Hitch vii) Water Bowline viii) Running Bowline ix) Tripple Bowline x) Sheep Shank 4 . Bersedia menerima maklum balas dan arahan yang diberikan oleh Ketua Pengadil dari masa ke semasa sepanjang pertandingan berlangsung.

Clove Hitch .Memulakan dan mematikan ikatan seraya dan silang gunting Figure Of Eight Untuk menandakan tali yang habis Figure Of Eight on the Bight Digunakan untuk menaikkan dan menurunkan mangsa 5 .4 NAMA SIMPULAN / IKATAN SIMPULAN : Overhand Knot Gambar Simpulan dan Ikatan Tali GAMBAR SIMPULAN / IKATAN KEGUNAAN Untuk menandakan hos yang pecah dan bocor Half Hitch Untuk memulakan dan mengakhiri ikatan dan membantu ikatan / simpulan menjadi kemas dan kuat.8.Mengikat tali kepada balak atau tiang .

Bowline Digunakan untuk membuat tanjul yang tidak boleh mencerut NAMA SIMPULAN / IKATAN GAMBAR SIMPULAN / IKATAN KEGUNAAN Sheet Bend Untuk menyambung tali yang tidak sama besar dan licin. menaikkan Digunakan menaikkan untuk . Contohnya pokok. Reef Knot Untuk menyambung tali yang sama besar dan mudah dibuka Fisherman Knot Untuk menyambung tali yang sama besar dan licin. Portugese Bowline French 6 Digunakan untuk mangsa dari lubang.Figure Of Eight with a Follow Through Untuk membuat ankor pada objek kekal. IKATAN: Chair Knot Untuk menurunkan mangsa dari tempat tinggi.

Bowline mangsa dari lubang. 7 .baldi untuk diangkat dan diturunkan dari tempat tinggi GAMBAR SIMPULAN / IKATAN Fisherman Bend KEGUNAAN Digunakan untuk perahu pada pancang. Tripple Bowline Untuk menurunkan mangsa dari tempat tinggi. Sheep Shank Untuk memendekkan tali dengan tidak memotong tali dan menguatkan tali pada tempat yang reput dan hendak putus. Barrel Hitch NAMA SIMPULAN / IKATAN Digunakan untuk mengikat pada benda atau objek yang bulat seperti tong. Water Bowline Digunakan untuk kerja-kerja penyelamatan di air. mengikat Marling Hitch Digunakan untuk mengikat mangsa di stretcher/ usungan yang diselamatkan dari tempat tinggi. Running Bowline Digunakan untuk membuat jerat / perangkap dan menangkap binatang.

9. PERALATAN PERTANDINGAN BIL PERALATAN JUMLAH 1 Payung Pengadil 1 unit 2 Meja Pengadil 1 unit 3 Kerusi Plastik 5 unit 4 Wisel / Air horn 1 unit 5 Clip Board 3 unit 6 Stop watch 2 unit 7 Pen Hitam 5 batang 8 Marker Pen Hitam / Biru 1 batang 9 Meja Panjang 6 unit 10 Spray Cat Putih 1 tin 11 Sawar-sawar 1 gulung 12 Kalkulator Tali 1 person Rope 10mm6m 2 unit 14 PA System 1 unit 15 Folder Sheet 1 unit 16 Stepler kertas 1 unit 17 Sampul Kecil 20 keping 13 1 unit 8 CATATAN .

IKATAN/ SIMPUL AN SIMPULAN 1. Bowline 8. Water Bowline 18. French Bowline 14. Marling Hitch 17. Figure Of Eight With A Follow Through 7. Barrel Hitch 15. Half Hitch 3. Sheep Shank 9 NO.FORMAT PEMARKAHAN KBPM DAERAH KLUANG ACARA IKATAN TALI : PERTANDINGAN KEMAHIRAN SIMPULAN & NAMA SEKOLAH : …………………………………………………………………. Fiherman Bend 16. Running Bowline 19. Figure Of Eight 5. Portugese Bowline 13. Figure Of Eight On The Bight 6. Chair Knot 12. Over Hand Knot 2. Fisherman Knot IKATAN 11. MEJ A IKATAN/ SIMPUL AN BETUL KEGUNA AN MARKA H 1 /6 /3 /9 2 /6 /3 /9 3 /6 /3 /9 . Sheet Bend 9. Clove Hitch 4. KERJASAMA PASUKAN BIL PERKARA 1 PAKAIAN KETERANGAN MARKAH DIBERI JUMLAH MARKAH /4 /2 /4 /10 DISIPLIN TATACARA MELAPOR PAKAIAN IKATAN & SIMPULAN NAMA IKATAN NO. Reef Knot 10. Tripple Bowline 20.

Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Mengikat tali kepada balak atau kayu untuk kecemasan B Menyambung tali yang sama besar dan mudah dibuka C Memula atau mengakhiri sesuatu ikatan dan membantu simpulan menjadi kemas ikatan / 2. 1. Pendekkan tali ini 3.CLOVE HITCH (SIMPULAN MANOK) Tandakan jawapan yang betul. 1.REEF KNOT (BUKU SILA) Tandakan jawapan yang betul. Apabila tali yang tidak sama besar . (Nama : 1. kita boleh menggunakan ikata ini ? A. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Menyambung tali yang sama besar B Mengikat tali kepada balak atau tiang C Memula atau mengakhiri sesuatu ikatan dan membantu ikatan / simpulan menjadi kemas 10 .) …. Boleh B. (Nama : …………………………………………………) ……………………………………………. Tidak boleh C. Tali perlu disimpan di atas lantai simen supaya senang dilihat ? A Betul B Salah C Tidak pasti 2.JUMLAH /18 MARKAH KESELURUHAN PERKARA KERJASAMA PASUKAN IKATAN & SIMPULAN JUMLAH MASA /9 /27 MARKAH /10 /27 /37 Minit : Tandatangan Pengadil Tandatangan Ketua Pengadil …………………………………………………………… ……………………………………………………….

Tali perlu di gantung apabila basah di terik matahari ? A Betul B Salah C boleh digunakan cara ini. Jika anda hendak menyelamat mangsa di air.SHEET BEND (BUNGA GETI) Tandakan jawapan yang betul. ikatan ini boleh digunakan 11 . ikatan ini boleh digunakan A Betul B Salah C Tidak pasti 3. 1. 1.OVER HAND KNOT Tandakan jawapan yang betul.2. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Memendekkan tali dengan tidak perlu memotong tali B Digunakan untuk mengheret . C Menyambung dua tali yang tidak sama besar atau licin 2. papan dan balak. Tali A B C perlu di gantung apabila basah di terik matahari ? Betul Salah boleh digunakan cara ini. 3. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Membuat tanjul yang tidak menjerut B Mendirikan gajet perkhemahan C Untuk menandakan hos yang pecah dan bocor 2. Jika anda hendak menyelamat mangsa di air. CCXR (Tali sabut) banyak digunakan oleh Pasukan Bomba & Penyelamat Laut . A Betul B Salah C Tidak pasti 3. 4. menurunkan kayu.

1. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Memendekkan tali dengan tidak perlu Memotong tali B Digunakan untuk menaikkan dan menurunkan mangsa C Bagi mengikat dan menguatkan ikatan pada benda-benda bulat seperti tiang 2. ikatan ini boleh digunakan A Betul B Salah C Tidak pasti 3.FISHERMAN KNOT (simpul pengail) Tandakan jawapan yang betul.FIGURE OF EIGHT ON THE BIGHT Tandakan jawapan yang betul. Ikatan ini digunakan untuk memulakan ikatan lain A Betul B Salah C Guna sahaja 10. Ikatan ini digunakan untuk memulakan ikatan lain A Betul B Salah C Mustahil 11. Jika anda hendak menyelamat mangsa di air.A B C Betul Salah Tidak pasti 3. 12 .

BOWLINE (Tindih kasih) Tandakan jawapan yang betul. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Untuk menyambung tali yang sama besar dan licin B Menandakan hujung tali telah habis C Memulakan atau mengakhiri sesuatu ikatan 2. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Membuat tanjul yang tidak boleh mencerut B Untuk menyambung tali yang sama besar dan licin C Untuk membantu kerja menyelamat di air 2. 1. 13. Tali A B C perlu di gantung apabila basah di terik matahari ? Betul Salah boleh digunakan cara ini. A Betul B Salah C Tidak pasti 3. 1. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Menandakan hujung tali telah habis B Menaikkan dan menurunkan mangsa C Menguatkan tali pada tempat yang reput dan hendak putus 13 . CCXR (Tali sabut) banyak digunakan oleh Pasukan Bomba & Penyelamat Laut .SHEEPSHANK (SIMPUL PULIH) Tandakan jawapan yang betul. A Betul B Salah C Tidak pasti 3.1. CCXR (Tali sabut) banyak digunakan oleh Pasukan Bomba & Penyelamat Laut . Tali A B C perlu disimpan di atas lantai simen supaya senang dilihat ? Betul Salah Tidak pasti 14.

Tali perlu disimpan dengan mengantung tali supaya peredaran udara boleh mengeringkan tali? A Betul B Salah C Tidak pasti 8. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Menyambung tali yang tidak sama besar supaya lebih kuat B Memendekkan tali dengan tidak memotongnya C Menandakan tali yang habis 2. 1. 1. Tali A B C perlu disimpan di atas lantai simen supaya senang dilihat ? Betul Salah Tidak pasti . Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Memulakan dan mengakhiri ikatan B Memendekkan tali dengan tidak memotongnya C Menguatkan tali pada tempat yang reput dan genting 14 . 19 FIGURE OF EIGHT Tandakan jawapan yang betul. Jika anda hendak menyelamat mangsa di air. Jika anda hendak menyelamat mangsa di air.HALF HITCH (SIMPUL BELIT) Tandakan jawapan yang betul. ikatan ini boleh digunakan A Betul B Salah C Tidak pasti 3.2. ikatan ini boleh digunakan A Betul B Salah C Tidak pasti 3.

Tali perlu disimpan dengan mengantung tali supaya peredaran udara boleh mengeringkan tali? A Betul B Salah C Tidak pasti 7. Pendekkan tali ini 3. Boleh B.FISHERMAN BEND Tandakan jawapan yang betul. Apabila tali yang tidak sama besar kita boleh menggunakan ikatan ini A. Tali perlu disimpan dengan mengantung tali supaya peredaran udara boleh mengeringkan tali? A Betul B Salah C Tidak pasti 15. ikatan ini boleh digunakan A Betul B Salah C Tidak pasti 3. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Menyambung tali yang sama besar dan mudah dibuka 15 ikatan / .CHAIR KNOT Tandakan jawapan yang betul. Jika anda hendak menyelamat mangsa di air. B Menyambung tali yang sama besar dan mudah dibuka C Memula atau mengakhiri sesuatu ikatan dan membantu simpulan menjadi kemas 2. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Untuk menurunkan mangsa dari tempat tinggi. 1. Tidak boleh C.2. 1.

Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Menyambung tali yang sama besar dan mudah dibuka B Memula atau mengakhiri sesuatu ikatan dan membantu ikatan / simpulan menjadi kemas C Digunakan untuk membuat jerat / perangkap binatang. Apabila tali yang tidak sama besar kita boleh menggunakan ikatan ini A. Pendekkan tali ini 3. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Menyambung tali yang sama besar dan mudah dibuka 16 .MARLING HITCH Tandakan jawapan yang betul. 1. 2.B C Memula atau mengakhiri sesuatu ikatan dan membantu ikatan / simpulan menjadi kemas Digunakan untuk mengikat perahu pada pancang. Boleh B. Pendekkan tali ini 3. Apabila tali yang tidak sama besar kita boleh menggunakan ikatan ini A. Boleh B. 1. Tidak boleh C. Tali perlu disimpan dengan mengantung tali supaya peredaran udara boleh mengeringkan tali? A Betul B Salah C Tidak pasti 17. Tali perlu disimpan dengan mengantung tali supaya peredaran udara boleh mengeringkan tali? A Betul B Salah C Tidak pasti 16. 2.RUNNING BOWLINE Tandakan jawapan yang betul. Tidak boleh C.

Tali perlu disimpan dengan mengantung tali supaya peredaran udara boleh mengeringkan tali? A Betul B Salah C Tidak pasti 5. Apabila tali yang tidak sama besar kita boleh menggunakan ikatan ini A.B C Memula atau mengakhiri sesuatu ikatan dan membantu ikatan / simpulan menjadi kemas Digunakan untuk mengikat mangsa di stretcher/ usungan yang diselamatkan dari tempat tinggi. Boleh B.Barrel Hitch Tandakan jawapan yang betul. Tali perlu disimpan dengan mengantung tali supaya peredaran udara boleh mengeringkan tali? A Betul B Salah C Tidak pasti 18. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Menaikkan mangsa dari lubang B Memula atau mengakhiri sesuatu ikatan dan membantu ikatan / simpulan menjadi kemas C Digunakan untuk mengikat mangsa di stretcher/ usungan yang diselamatkan dari tempat tinggi.Portugese Bowline Tandakan jawapan yang betul. 2. Apakah kegunaan ikatan di atas ? 17 . Tidak boleh C. Pendekkan tali ini 3. 2. 1. Ikatan ini digunakan untuk memulakan ikatan lain A Betul B Salah C Guna sahaja 3. 1.

A B 2. 3.baldi untuk diangkat dan diturunkan dari tempat tinggi 2.Figure Of Eight with a Follow Through Tandakan jawapan yang betul. C Digunakan untuk mengikat pada benda atau objek yang bulat seperti tong. 18 . Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Menaikkan mangsa dari lubang B Untuk membuat ankor pada objek kekal.. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Menaikkan mangsa dari lubang B Untuk menurunkan mangsa dari tempat tinggi. Menaikkan mangsa dari lubang Memula atau mengakhiri sesuatu ikatan dan membantu ikatan / simpulan menjadi kemas C Digunakan untuk mengikat pada benda atau objek yang bulat seperti tong.baldi untuk diangkat dan diturunkan dari tempat tinggi Ikatan ini digunakan untuk memulakan ikatan lain A Betul B Salah C Guna sahaja Tali perlu disimpan dengan mengantung tali supaya peredaran udara boleh mengeringkan tali? A Betul B Salah C Tidak pasti 6. 1. 1. Ikatan ini digunakan untuk mengikat antara 2 kayu besar A Betul B Salah C Guna sahaja Tali perlu disimpan dengan mengantung tali supaya peredaran udara boleh mengeringkan tali? A Betul B Salah C Tidak pasti 12.Tripple Bowline Tandakan jawapan yang betul. 3.

C 2. 1. 3. Contohnya pokok.French Bowline Tandakan jawapan yang betul. Ikatan ini digunakan untuk mengikat antara 2 kayu besar A Betul B Salah C Guna sahaja Tali perlu disimpan dengan mengantung tali supaya peredaran udara boleh mengeringkan tali? A Betul B Salah C Tidak pasti 9.baldi untuk diangkat dan diturunkan dari tempat tinggi Ikatan ini digunakan untuk mengikat antara 2 kayu besar A Betul B Salah C Guna sahaja Tali perlu disimpan dengan mengantung tali supaya peredaran udara boleh mengeringkan tali? A Betul B Salah C Tidak pasti 20. 3. B Untuk membuat ankor pada objek kekal.baldi untuk diangkat dan diturunkan dari tempat tinggi 2.Water Bowline 19 . Contohnya pokok. C Digunakan untuk mengikat pada benda atau objek yang bulat seperti tong. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Digunakan untuk menaikkan mangsa dari lubang. Digunakan untuk mengikat pada benda atau objek yang bulat seperti tong.

menurunkan kayu. Ikatan ini digunakan untuk memulakan ikatan lain A Betul B Salah C Guna sahaja NO SOALAN SOALAN 1 1 B B C C A B A A A B A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOALAN 2 20 SOALAN 3 . C Menyambung dua tali yang tidak sama besar atau licin 2. papan dan balak. Apakah kegunaan ikatan di atas ? A Digunakan untuk kerja-kerja penyelamatan di air B Digunakan untuk mengheret . ikatan ini boleh digunakan A Betul B Salah C Tidak pasti 3. 1. Jika anda hendak menyelamat mangsa di air.Tandakan jawapan yang betul.

13 14 15 16 17 18 19 20 A C C C C C C A 21 .