Anda di halaman 1dari 12

BAB II

IKATAN KIMIA

Konfigurasi Oktet Kemampuan unsur-unsur membentuk ikatan kimia berkaitan dengan konfigurasi elektron. . Setiap unsur cenderung membentuk konfigurasi elektron yang stabil seperti konfigurasi gas mulia(konfigurasi oktet kecuali Helium dengan konfigurasi duplet).

Jenis-jenis Ikatan Kimia Ikatan Ion Ikatan Kovalen Ikatan Kovalen Koordinasi Ikatan Logam .

. Senyawa yang terbentuk dari atomatom yang berikatan ion dinamakan senyawa ionik. Atomatom yang melepas elektron membentuk ion positif (kation). sedangkan atom-atom yang menerima elektron menjadi ion negatif (anion).Ikatan Ion Ikatan ion terbentuk akibat adanya pelepasan atau penerimaan elektron oleh atom-atom yang berikatan.

Ikatan Kovalen Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Kovalen Tunggal Kovalen Rangkap Dua Kovalen Rangkap Tiga .

• Ikatan kovalen rangkap tiga Ikatan kovalen rangkap tiga melibatkan penggunaan bersama tiga . • Ikatan kovalen rangkap dua Ikatan kovalen rangkap dua melibatkan penggunaan bersama dua pasang elektron.• Ikatan kovalen tunggal Ikatan kovalen tunggal melibatkan sepasang elektron yang digunakan bersama-sama.

Berdasarkan sifat ke elektronegatifnnya.  Kovalen nonpolar Disebut kovalen nonpolar bila pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke . yaitu :  Kovalen polar Adanya kepolaran ikatan disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan antara zat yang berikatan sehingga pasangan elektron ikatan akan tertarik lebih kuat ke salah satu atom. ikatan kovalen terbagi menjadi dua.

Semakin besar muatan positifnya. 2. Kekuatan ikatan logam ditentukan oleh besarnya gaya tarik-menarik antara partikel bermuatan positif dengan elektron-elektron bebas. berarti semakin banyak jumlah elektron bebasnya sehingga semakin besar kekuatan ikatan logam. Ikatan kovalen koordinasi : Terbentuk melalui pemakaian bersama elektron yang berasal dari salah satu atom. Ikatan logam : adalah ikatan yang dibentuk sebagai akibat dari interaksi antara inti logam positif dengan elektron yang bergerak bebas.Ikatan Kovalen Koordinasi dan Ikatan Logam 1. .

Spesies ganjil NO2 Oktet tak lengkap Oktet berkembang BeCl2 .Penyimpangan Kaidah Oktet Beberapa senyawa mempunyai struktur Lewis yang menyimpang dari kaidah oktet. Hal ini berarti elektron pada struktur Lewis senyawa tersebut tidak berjumlah delapan.

cair dan gas . 1 atm Padat Ada yang padat.Sifat Fisika Senyawa Ion dan Senyawa Kovalen No Sifat Fisika Senyawa Ion Senyawa Kovalen 1 Titik didih dan titik leleh Tinggi Rendah 2 Daya hantar lelehan dan larutan terhadap arus listrik Menghantarkan Tidak menghantarkan 3 Fase pada suhu 25°C.

terjadi karena adanya gaya tolak menolak elektron. baik elektron yang berikatan maupun elektron bebas di dalam molekul.Teori Domain Elektron Teori domain elektron disebut juga teori VSEPR. . Pasangan elektron yang semuanya bermuatan negatif ini akan berusaha saling menjauhi sehingga gaya tolak menolak antarpasangan menjadi minimum.

PEI PEB Notasi VSEPR Bentuk Molekul 2 0 AX2 Linier 3 0 AX3 Segitiga sama sisi 4 0 AX4 Tetrahedral 3 1 AX3E Piramida trigonal 2 2 AX2E2 Planar ‘V’ 5 0 AX5 Bipiramida trigonal 4 1 AX4E Bidang empat 3 2 AX3E2 Planar ‘T’ 2 3 AX2E3 Linier 6 0 AX6 Oktahedral 5 1 AX5E Piramida segi empat 4 2 AX4E2 Segiempat planar .