Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Pengajaran Harian KSSR (Kemahiran Membaca

)
Nama

: SYAHMI AFIF SYAHIR BIN ABDUL RANI

Mata pelajaran

: Bahasa Melayu.

Tahun

: 2 Merah.

Umur

: 8 tahun.

Masa

: 60 minit.

Bilangan murid

: 35 orang.

Tema

: Bumi Kita

Tajuk

: Pencemaran Alam

Pengetahuan sedia ada

:

1. Murid pernah melihat pencemaran alam seperti pencemaran sungai dan pencemaran udara.
2. Murid mengetahui punca dan akibat pencemaran alam melalui media massa.

Standard Kandungan

:

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat
membaca.

Standard Pembelajaran

:

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah
ilmu dan kosa kata.

frasa dan ayat serta menerangkannya dengan baik. tolong-menolong. Kemahiran membaca. istilah.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Kemahiran Bahasa : 1.1. kerjasama. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pelajaran ini murid dapat: (i) mempelbagaikan bahan bacaan dan dapat memahami pelbagai bahan bacaan dengan baik.frasa. struktur ayat dan laras yang sesuai berdasarkan bahan rangsangan yang disediakan guru. ingin tahu.  Nilai murni : Menghargai alan. Kemahiran mendengar dan bertutur. . tekun. (iv) Dapat memahami makna perkataan. (ii) Memahami dan dapat menyenaraikan dengan tepat kata kerja dan kata adjektif dengan betul. (iii) Bertutur dengan menggunakan kata. 2. Sistem bahasa :  Tatabahasa : Kata kerja. kata adjektif  Kosa Kata : Pengisian Kurikulum :  Ilmu : Pengetahuan am mengenai pencemaran alam.Literasi : 4.

Kemahiran Bernilai Tambah :  Kemahiran berfikir : Membanding beza. linguistik. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran :  Penggabungjalinan – Gabungjalin kemahiran dan gabungjalin bahan. .  Kemahiran Belajar Cara Belajar : Mengumpul maklumat.rajin.  Teknologi maklumat dan komunikasi : Murid dan guru menggunakan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menganalisis maklumat. menjana idea.  Penyerapan – Penyerapan unsur ilmu pengetahuan am dan unsur nilai murni.  Kreativiti dan inovasi : Murid dapat menjana idea dan mengaplikasikannya.  Kontekstual : Menghubung kait pelajaran dengan pengalaman sedia ada.  Teori kecerdasan pelbagai : Interpersonal. menyelesaikan masalah. interapersonal. berdaya saing. memproses maklumat.

Set Induksi (5 minit) Catatan. Murid diminta menyenaraikan BCB  Mengumpul maklumat . Guru menyediakan paparan Video –“Indah Bumi Kita” video lagu “Indah Bumi Kita”. Murid diminta untuk menceritakan Lirik Lagu (Video)  Menjana idea. 4. Guru memaparkan gambar jenis- jenis-jenis   Poster (lampiran 1)  Menghubung kait  Membanding beza KB mengenai gambar yang dipaparkan. Murid bersoal jawab dengan guru Menghargai Alam BBM 1. KB tentang apa yang terjadi Lirik Lagu.  berdasarkan video tersebut.  Gambar Rangsangan Bahan Bacaan rangsangan. BBM  1. Video lagu “Indah Bumi Kita” Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran. mengedarkan gambar bahan Jenis-jenis pencemaran  Pencemaran air  Pencemaran udara  Pencemaran bunyi  Kerjasama. Murid diminta menyanyi mengikut lirik yang disediakan dalam video. 2.Isi Pelajaran. Murid dan guru membincangkan kata kerja dan kata adjektif berdasarkan gambar yang dibekalkan oleh guru. BCB  Mengumpul maklumat Nilai murni Langkah 1 (15 minit)  Paparan gambar jenis pencemaran dan pencemaran. 3. Bahan Bacaan 1. Memaparkan tayangan video lagu “Indah Bumi Kita”. 2. 3.

Guru membahagikan murid BBM  Video-“kesan . Nilai murni  Ingin tahu  Tekun  Menghargai alam Pembelajaran Kontekstual Kata Kerja :    Buang Sakit Melapor Kata adjektif :    Kotor Busuk Hanyir Kesan Pencemaran :    Ikan mati Manusia sakit Udara tercemar Langkah 2 (15 Minit) Tayangan video 1.sebanyak mungkin kesan yang  Memproses maklumat timbul dari pencemaranpencemaran yang dibincangkan.

BCB 5. murid dikehendaki untuk meggariskan KP kata kerja dan kata adjektif yang terdapat dalam artikel dan menyenaraikannya. 2. Guru mengedarkan kepada Brosur murid teks dialog yang mengandungi brosur Bahan Bacaan “Pencemaran Alam”. Langkah 3 (10 Minit) Brosur. Guru mengedarkan artikel pembalakan” Bahan Bacaan bertajuk “Punca Pencemaran Air” dan meminta murid untuk membaca secara mekanis dan  Artikel (Lampiran 2)  Menjana idea  Interpersonal  Intrapersonal  Linguistik KB mentalis. Brosur “Pencemaran Alam”  Mengumpul maklumat  Menganalisis maklumat Nilai murni  Tolong-menolong  Kerjasama BBM  1. Murid dipertontonkan dengan video kesan pembalakan.  KB Brosur (lampiran 3) . 3.“Kesan Pembalakan” kepada beberapa kumpulan. Secara berkumpulan. Murid diminta untuk menceritakan dan membuat kesimpulan tentang video yang dipertontonkan mengikut kumpulan. 4.

Murid membacanya dengan kuat menggunakan intonasi dan nada yang betul dengan bimbingan  Kasih sayang  Tekun dan berusaha  Keinsafan . Menyelesaikan masalah  Intrapersonal KP BCB  Menganalisis maklumat Nilai murni 2.

1. Langkah 4 (10 Minit) Aktiviti Pengayaan:  Bahan sastera Sajak “Tentang Alam” BBM  1. Murid diminta untuk menyebut semula kata kerja dan kata adjektif yang telah dipelajari.  Mencintai alam BBM  Video lagu “Indah Bumi Kita” .sajak “Langkah yang bertajuk “Tentang Alam”. 4. Nilai murni Penutup (5 Minit) Kognitif : Rumusan isi pelajaran. Murid diedarkan dengan sajak Video .  Kerjasama.guru. Murid diperdengarkan dengan Bahan Bacaan rakaman bacaan sajak “Langkah Lestari”. 2. 3. Murid dan guru berbincang tentang nilai dan pengajaran Sajak (lampiran 4)  Menyelesaikan masalah  Interpersonal KB mendeklamasikan sajak “Tentang intonasi seperti yang  KP BCB  Memproses maklumat  Menganalisis maklumat yang terdapat dalam sajak “Tentang Alam”. Murid diminta untuk menyelesaikan tempat kosong yang terdapat dalam brosur tersebut berkaitan kata kerja dan kata adjektif. Beberapa orang murid dipilih bagi Alam” mengikut nada dan diperdengarkan seperti di dalam video. 3. Lestari”.

Murid diminta untuk menyanyi semula lagu “Indah Bumi Kita”  Lirik lagu (Video)  Merumus KP dengan penuh bersemangat dan penghayatan.  Muzik. Menyanyikan lagu “Indah Bumi Kita” dengan kelancaran dan penuh penghayatan. Nilai murni Releksi :  Kasihkan alam. .  Kerjasama.2. 3. Guru memberikan pujian atas Bahan Bacaan sikap murid dan memberikan penghargaan kepada murid. Sosial : Pujian dan galakan. TKP  Kinestetik.

Kekuatan : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Kelemahan : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Penambahbaikan : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ .Saya mendapati seramai ____ daripada ____ berjaya mencapai objektif pembelajarn yang ditetapkan.