Anda di halaman 1dari 7
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Kelas : 2 Rusa Umur : 8 tahun Tarikh : 02 Mac 2013 Masa : 7.40 a.m – 8.40 a.m ( 60 minit ) Bilangan Murid : 26 orang Bilangan murid lelaki : 13 orang Bilangan murid perempuan : 13 orang Tema : Kebudayaan Unit : 14 Makanan Tradisional. Tajuk : Kuih Oh Kuih! Standard Kandungan : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Standard Pembelajaran : 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca yang betul. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid berupaya untuk : (a) Membaca petikan dan dialog dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. (b) Membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca yang betul. Sistem bahasa : i) Kosa Kata : tradisional, warisan, melekit, zaman, kacang merah. ii) Tatabahasa : ayat penyata, ayat tanya, ayat seru,ayat perintah. iii) Kemahiran bahasa : kemahiran membaca, kemahiran menulis Pengisian kurikulum : i) Ilmu : pendidikan muzik, kajian tempatan ii) Nilai : kerjasama, berani, tekun, keyakinan diri Kemahiran bernilai tambah (KBT ) : KBCB – kemahiran membaca cara membaca. KP – Kecerdasan pelbagai. TMK – Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kaedah : natural, oral-aural, kod-kognitif, ajuk-hafaz, Bahan Bantu mengajar ( BBM ) : Lirik lagu kuih tradisional, kad gambar kuih tradisional, teks petikan, teks dialog, lembaran kerja A, lembaran kerja B dan kad perkataan. Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mengetahui, mengenali dan pernah melihat makanan tradisional di rumah, kantin Sekolah, gerai dan sebagainya. Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) : Kreativiti dan inovasi, teknologi maklumat dan komunikasi. Isi pelajaran Lagu kuih tradisional dengan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Set induksi ( 5 minit ) menggunakan melodi Papaku Pulang i. Murid membaca lirik lagu kuih tradisional Dari Kota. yang diedarkan oleh guru secara senyap “kuih bahulu” selama satu minit. “kuih karipap” ii. Guru mengajar murid menyanyikan lagu “ kuih buah melaka” tersebut dengan menggunakan melodi “Kuih keria” Ilmu : Papaku Pulang Dari Kota. iv. Murid menyanyi lagu kuih tradisional “Kuih koci” itu bersama-sama guru sambil bertepuk “kuih lepat” tangan. Murid menyebut nama-nama  Pendidikan Muzik Nilai :  Kerjasama “Kuih lempeng” v. Catatan kuih tradisional yang terdapat pada lirik lagu tersebut sambil guru melekatkan kad gambar kuih-kuih tersebut di papan putih. KBT  KBCB  KP EMK :  Kreativiti dan inovasi Kaedah :  Natural BBM :  Lirik lagu kuih tradisional Lampiran 1 :  Lirik lagu kuih tradisional. Lampiran 2 :  Kad gambar kuih tradisional. Teks petikan “kuih tradisional” Langkah 1 ( 10 minit ) i. Murid diedarkan teks petikan “ kuih tradisional ”. ii. Murid diajar cara membaca petikan dengan sebutan yang jelas, kelancaran dan intonasi yang betul serta berjeda dengan mengikut cara guru membaca petikan tersebut. iii. Kemudian, beberapa orang murid secara sukarela membaca petikan tersebut secara individu dan diikuti oleh semua murid dengan suara yang kuat, sebutan yang jelas serta intonasi yang betul. Ilmu :  Kajian tempatan Nilai :  Kerjasama  Berani  Tekun KBT  KBCB Kaedah :  Oral-aural BBM :  Teks petikan Lampiran 3 :  Petikan kuih tradisional Teks dialog Langkah 2 ( 10 minit ) “ Kuih Baulu ” i. Murid diedarkan teks dialog mengenai salah satu kuih tradisional. Ilmu : ii. Murid membaca dialog tersebut secara  Kajian tempatan senyap selama dua minit. iii. Murid di ajar cara untuk membaca dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. iv. Murid bekerjasama dalam pasangan A dan B. v. Setiap pasangan bergilir-gilir membaca Nilai :  Kerjasama  Berani  Berkeyakinan KBT  KBCB Kaedah : teks dialog tersebut.  Oral-aural BBM :  Teks dialog Lampiran 4 :  Dialog Kuih Baulu Langkah 3 ( 15 minit ) Jenis-jenis ayat i. Murid mengingat kembali jenis-jenis ayat “ ayat penyata ” beserta dengan contohnya dengan “ ayat tanya ” bimbingan guru. “ ayat seru ” ii. Murid bekerjasama dalam pasangan “ ayat perintah ” berdua. ii. Setiap pasangan mengenal pasti jenisjenis ayat yang terdapat pada kedua-dua teks yang diedarkan dan diisi ke dalam lembaran kerja dalam masa 5 minit. Nilai :  Kerjasama  Berani  Keyakinan diri EMK :  Kreativiti dan inovasi  TMK iii. Setiap pasangan membaca contoh bagi setiap jenis ayat yang terdapat di dalam kedua-dua teks di hadapan kelas. KBT  KBCB  Kemahiran Berfikir  TMK Kaedah :  Kod-kognitif BBM :  Slaid power point  Lembaran kerja Lampiran 5 :  Lembaran kerja A Langkah 4 ( 10 Minit ) Pemulihan i. Pemulihan : Mengeja dan membaca Pengayaan pelbagai jenis ayat daripada lembaran kerja A dengan bimbingan guru ii. Pengayaan : Membina dua jenis ayat daripada kad perkataan yang diberikan guru dan membacakannya di hadapan kelas. EMK :  Kreativiti dan inovasi KBT  KBCB  Kemahiran Berfikir Kaedah :  Kod-kognitif  Ajuk-hafaz BBM :  Kad perkataan Lampiran 6 :  Kad perkataan Penutup ( 10 minit ) i. Murid diberikan lembaran kerja oleh Kognitif : Aktiviti penilaian Merumuskan isi pelajaran guru. ii. Murid melengkapkan ayat dalam lembaran kerja yang diedarkan dengan mengisi tempat kosong pada ayat tersebut Sosial : Menyanyi lagu kuih tradisional Bertepuk tangan untuk diri sendiri. dalam masa dua minit dan kemudian mereka membaca ayat-ayat tersebut beserta jawapannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Murid merumuskan perkara yang dipelajari pada hari tersebut. iv. Murid menyanyikan semula lagu kuih tradisional yang dipelajari pada awal pembelajaran. KBT  KBCB  Kemahiran Berfikir Kaedah :  Kod-kognitif  Natural Lampiran 7 :  Lembaran kerja B