Anda di halaman 1dari 19

SMK KUALA LANAR

PENETAPAN STRATEGIK KURIKULUM 2014 – 2017
BIDANG : ______________________________
PANITIA : ______________________________
BIDANG

ISU

MATLAMAT

Meningkatkan GPS
SPM dari _____ ke
_____

GPS SPM meningkat
3% setahun

Meningkatkan
pelajar lulus SPM
dari _____ ke _____
Mengekalkan pelajar
lulus SPM 100%
Meningkatkan
bilangan pelajar
mendapat gred A
dari _____ ke _____
orang.

AKADEMIK
SPM

BI
L

OBJEKTIF

PETUNJUK
PRESTASI UTAMA
(KPI)

MATA PELAJARAN
PURATA (20102014)

2014

SASARAN
2014

2015

2016

Pelajar lulus
meningkat 3%
setahun
Semua pelajar lulus
100% setiap tahun
Pelajar mendapat
semua A bertambah
sekurang-kurangnya
1 orang setahun.

GPMP
2015

2016

2017

2017

TRIAL SPM TRIAL SPM TRIAL SPM TRIAL SPM TRIAL ANALISIS SWOT/C KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) PELUANG (O) ANCAMAN/CABARAN (T / C) SPM .

2.SMK KUALA LANAR PELAN TAKTIKAL BIL 1 KEKANGAN PENYELESAIAN 1. TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI .

TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI . 2 1.BIL KEKANGAN PENYELESAIAN 3. 3. 2.

SMK KUALA LANAR PELAN OPERASI 1 (KEKANGAN 1) .

Anggaran kos TANGGUNG JAWAB Taklimat pelaksanaan program KB @ KP TEMPOH PELAN KONTIGENSI .Penetapan tarikh .PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN PELAKSANA KOS KPI STRATEGI PELAKSANAAN PROSES KERJA Mesyuarat JK Program .Agihan tugas .

Disediakan oleh : _____________________________ ( Guru MP_____________________ SMK Kuala Lanar ) SMK KUALA LANAR PELAN OPERASI 2 .

Agihan tugas .PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN PELAKSANA KOS KPI STRATEGI PELAKSANAAN PROSES KERJA Mesyuarat JK Program .Anggaran kos TANGGUNG JAWAB Taklimat pelaksanaan program KB @ KP TEMPOH PELAN KONTIGENSI .Penetapan tarikh .

Disediakan oleh : _____________________________ ( Guru MP_____________________ SMK Kuala Lanar ) SMK KUALA LANAR PELAN OPERASI 3 .

PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN PELAKSANA KOS KPI STRATEGI PELAKSANAAN PROSES KERJA Mesyuarat JK Program .Agihan tugas .Anggaran kos TANGGUNG JAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI .Penetapan tarikh .

Taklimat pelaksanaan program KB @ KP Pelaksanaan Pemantauan PENILAIAN Disediakan oleh : _____________________________ ( Guru MP_____________________ ) .

SMK Kuala Lanar SMK KUALA LANAR PELAN OPERASI 1 (KEKANGAN 2) .

PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN PELAKSANA KOS KPI STRATEGI PELAKSANAAN PROSES KERJA Mesyuarat JK Program .Penetapan tarikh .Anggaran kos TANGGUNG JAWAB Taklimat pelaksanaan program KB @ KP TEMPOH PELAN KONTIGENSI .Agihan tugas .

Disediakan oleh : _____________________________ ( Guru MP_____________________ SMK Kuala Lanar ) SMK KUALA LANAR PELAN OPERASI 2 .

Penetapan tarikh .Anggaran kos TANGGUNG JAWAB Taklimat pelaksanaan program KB @ KP TEMPOH PELAN KONTIGENSI .PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN PELAKSANA KOS KPI STRATEGI PELAKSANAAN PROSES KERJA Mesyuarat JK Program .Agihan tugas .

Disediakan oleh : _____________________________ ( Guru MP_____________________ SMK Kuala Lanar ) SMK KUALA LANAR PELAN OPERASI 3 .

Agihan tugas .Anggaran kos TANGGUNG JAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI .PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN PELAKSANA KOS KPI STRATEGI PELAKSANAAN PROSES KERJA Mesyuarat JK Program .Penetapan tarikh .

Taklimat pelaksanaan program KB @ KP Pelaksanaan Pemantauan PENILAIAN Disediakan oleh : _____________________________ ( Guru MP_____________________ ) .

SMK Kuala Lanar .