Anda di halaman 1dari 2

SMK TAMAN BUKIT INDAH, JOHOR BAHRU

PELAN TINDAKAN GROW

PERMAINAN RAGBI TAHUN 2015
OBJEKTIF

BI
L

PROGRAM
(WILL/WHAT
NEXT)

Meningkatkan Penglibatan Pelajar Untuk Mencapai Sekurang-Kurangnya Gred C
Dalam Bidang Kokurikulum

PEGAWAI
BERTANGGUNGJA
WAB

KOS/
SUMBE
R

TEMPOH MASA
Tarikh Tarikh
Jangka Laksa
na

KPI

OUTPUT

1

Kursus
Pengendalian
Mesyuarat

Guru Penasihat

Tiada

Januari

Januari

100%
pengerusi unit
hadir.

Pengerusi unit
dapat menjalankan
mesyuarat unit
dengan lancar.

2

Kursus Penulisan
Kertas Kerja dan
Laporan Aktiviti

Guru Penasihat

Tiada

Januari

Januari

100%
setiausaha
unit hadir

Setiausaha unit
dapat menulis
kertas kerja dan
laporan aktiviti
dengan betul.

3

Latihan Kemahiran
Asas

Guru penasihat

Tiada

Januari
Mei

Januari
Mei

100 % pelajar
hadir

Pelajar dapat
mengetahui dan
melakukan teknikteknik kemahiran
asas

4

Pemilihan Peserta

Guru penasihat

Tiada

Februar
i
Mac

Februar
i
Mac

65 % pelajar
melibatkan diri
dan 70 %
pelajar hadir

Peningkatan %
penglibatan dan
kehadiran

5

Pertandingan

Guru penasihat

Tiada

April

April

75 % pelajar

Mencari bakat-

CATATA
N

00 Jun Jun 65 % pelajar melibatkan diri dan 85 % pelajar hadir Menggalakkan semangat keusahawanan kepada pelajar .Ragbi 7 sebelah Peringkat Sekolah melibatkan diri dan 80 % pelajar hadir bakat baru yang boleh diketengahkan 6 Karnival Sukan & Permainan Guru Penasihat Tiada Mei Mei 65 % pelajar melibatkan diri dan 75 % pelajar hadir Menarik minat pelajar lain merentasi bangsa 7 Gerai Jualan Dan Permainan Guru penasihat RM 300.