Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 2015

(UJIAN AKHIR TAHUN: TINGKATAN 1)
TOPIK / KONSTRUK
A.

Kemahiran Geografi

1

Kedudukan

2

Arah

3

Skala dan Jarak

4

Graf, Rajah dan Peta
TOPIK / KONSTRUK

B.

Tema 1 :Bentuk Muka Bumi dan Potensi

1

Bentuk muka bumi

2

Potensi dan halangan bentuk mukabumi terhadap kegiatan
manusia

3

Kesan Kegiatan Manusia terhadap Alam Sekitar
TOPIK / KONSTRUK
Tema 2 : Cuaca Dan Iklim Serta Pengaruhnya

1

Pergerakan Bumi di dalam Sistem Suria

2

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap Kegiatan Manusia

Pengetahuan

R

S

T

Pengetahuan

R

S

T

Pengetahuan

R

S

T

Kefahaman

R

S

T

Kefahaman

R

S

T

Kefahaman

R

S

T

Aplikasi

R

S

Analisis

T

R

Applikasi

R

S

T

S

T

T

R

AnalIsis

R

Applikasi

R

S

Sintesis

S

S

T

Sintesis

T

R

AnalIsis

R

S

Penilaian

S

R

S

S

T

Penilaian

T

Sintesis

T

R

R

S

T

Penilaian

T

R

S

T

Jumlah

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 2015 (UJIAN AKHIR TAHUN: TINGKATAN 1) 3 Pengaruh Manusia terhadap Cuaca dan Iklim TOPIK / KONSTRUK Tema 3: Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan liar 1 Jenis dan Taburan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar 2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai Jenis TumbuhTumbuhan semula Jadi 3 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semulajadi 4 Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar 5 Pemeliharaan dan pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar JU ML AH Nota : a) Pengetahuan R = Aras Rendah (Mudah) b)Pemahaman dan Aplikasi S = Aras Sederhana c)Analisis. Sintesis dan Penilaian T = Aras Tinggi (Sukar) Pengetahuan R S T Kefahaman R S T Applikasi R S T AnalIsis R S Sintesis T R S Penilaian T R S T Jumlah .