Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI
TINGKATAN SATU
TAHUN 2016

PANITIA GEOGRAFI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SANGLANG
02800 SANGLANG, PERLIS

Mentakrif konsep jarak. 1 2 3 Mengenal pasti ciri fizikal dan ciri budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar. (3) 18 JAN – 22 JAN 2 Arah 1 2 3 (4) 25 JAN – 29 JAN 3 Skala dan jarak 1 2 3 4 Menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin. Menyatakan keududkan. Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah. B2D1E1 Memberi contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI 2016 Tingkatan 1 MINGGU TARIKH TAJUK PENTAKSIRAN PBS HASIL PENGAJARAN KONSEP NILAI BBM MINGGU ORIENTASI 4 -6 JAN 2016 (1) 7 JAN – 8 JAN 1 Kedudukan 1 2 3 4 (2) 11 JAN – 15 JAN KEMAHIRAN GEOGRAFI Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah B1D1E1 seperti jalur dan baris. (5) 1 FEB – 5 FEB (6) 08 FEB – 12 FEB (7) 15 FEB – 19 FEB Bekerjasama Buku Teks Edaran Slide B1D1E2 B2D1E2 B3D1E1 Arah Bekerjasama Kerajinan Buku Teks Edaran B1D1E3 B1D1E5 B2D1E3 B3D1E2 Jarak Bekerjasama Kerajinan Pembaris Buku Teks Edaran Jarak Pembaris Buku Teks Edaran CUTI SEMPENA PERAYAAN TAHUN BARU CINA 8 FEB – 12 FEB 2016 4 Graf 1 2 3 4 Graf (8) 22 FEB – 26 FEB (9) 29 FEB – 4 MAC Kedudukan relatif 5 Peta 1 Mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis pengangkutan yang digunakan ke sekolah. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat atau objek Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. graf bar mudah dan graf garisan. Mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri fizikal dan ciri budaya ke dalam B2D1E5 B3D1E3 B5D1E1* B5D1E2* Bertanggungjawab Rakan Kertas Graf Teks Edaran Buku Teks Rakan Kertas Graf Teks Edaran Buku Teks B1D1E5 B2D1E4 B4D1E1 Kedudukan Arah Jarak Mencintai negara Malaysia: Bersyukur Teks Edaran Buku Teks . Mengenalpasti dan melukis skala lurus. Menyatakan jarak dari rumah ke sekolah. menggunakan label yang betul dan pentunjuk yang sesuai Mentafsir jadual. Melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas. Skala dan jarak 1 2 3 Melukis pelan bilik darjah berasaskan skala lurus. Membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual. Memilih data relevan. arah dan jarak ciri-ciri Geografi yang diperhatikan. Mengira jarak relatif dan jarak mutlak pada lakar. Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan titik rujukan yang dipilih. Mengukur panjang dan lebar bilik darja dengan menggunaka skala lurus. 2 Membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual.

terhadap keunikan ciri-ciri fizikal dan budaya kawasan persekitaran . CUTI HARI PEKERJA B1D2E1 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 B3E2E1 B3D2E3 B3D2E3 B4D3E1 Lembangan Lipatan B4D2E1 B4D2E2 Pemeliharaan Pemuliharaan Kepupusan Ketandusan pencemaran Mencintai negara Malaysia: Berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Malaysia Peta Edaran Peta Kosong Slide Lembaran Tugasan Buku Teks Berusaha membangunkan negara Malaysia: Bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembanguna n negara Malaysia. Merangka langkah-langkah untuk mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Slide Buku Teks Edaran . Menjelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.4 5 peta lakar. Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut di Malaysia. Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi terhadap pembangunan negara Malaysia. (13) 4 APR – 8 APR (14) 11 APR – 15 APR 2 3 4 7 5 (15) 18 APR – 22 APR (16) 25 APR – 29 APR (17) 02 MEI – 06 MEI 8 Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar. Memahami sistem gunung lipat. (10) 07 MAC – 11 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 12 MAC – 20 MAC 2016 (11) 21 MAC – 25 MAC 6 Bentuk Muka Bumi 1 2 3 4 5 Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi kepada kegiatan manusia 1 (12) 28 MAC – 01 APR GEOGRAFI FIZIKAL & MANUSIA Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia. Peta Minda Slide Video Buku Teks Edaran Mencintai negara Malaysia: Bertanggung Jawab memulihara alam sekitara negara Malaysia. 1 2 3 4 5 Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia. Membanding dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain. Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran di Malaysia. Menerangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan manusia. Merumus kesan jika alam sekitar tidak dipelihara. Mentafsir peta lakar. Memahami profil sungai.

Menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manuasia negara Malaysia. Menyenaraikan kesan-kesan putaran Menjelaskan kejadian siang dan malam. perindustrian dan pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim. Menjelaskan kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan. Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim negara Malaysia. B1D3E1 B2D3E1 B2D4E1 B3D3E1 Putaran Peredaran Kebenuaan Kelauatan Kepulauan ketinggian Mencinta negara Malaysia: Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau.1 MEI 2016 (ISNIN) (18) 09 MEI – 13 MEI TEMA 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA 9 Pergerakan bumi di dalam sistem suria. (19) 16 MEI – 20 MEI (20)) 23 MEI – 27 MEI 1 2 3 4 5 6 7 8 Mentakrifkan putaran dan peredaran bumi. Menyatakan cara hidup manusia di kawasan zon iklim berlainan. Menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia. Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia. 1 2 3 4 5 6 7 (22) 20 JUN– 24JUN 8 11 Pengaruh Manusia Terhadap cuaca dan iklim. Slide Buku Teks Video Edaran Peta Minda Mencintai negara Malaysia: Menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia Slide Video Edaran Buku Teks CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28 MEI – 12 JUN 2016 10 (21) 13JUN –17JUN Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. 1 2 3 4 Mengenal pasti keadaan iklim zon di kawasan zon iklim berlainan. Menerangkan iklim negara Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim lain. Mengetahui persamaan dan perbezaan cara hidup dan iklim di kawasan tersebut. siklon tropika dan kemarau berpanjangan. Membanding beza keadaan iklim Malaysia dengan keadaan iklim di kawasan tersebut. Menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi. Mengenalpasti ciri-ciri iklim negara Malaysia. B3E4E1 B4D2E3 B4D3E2 Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. (23) 27 JUN – 1 JULAI (24) 4 JULAI –8 JULAI CUTI HARI RAYA AIDILFITRI TEMA 3 : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR . Video Slide Buku Teks Edaran Peta Mencintai negara Malaysia: Menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia di negara Malaysia. Menghuraikan kejadian siang dan malam serta kejadian 4 musim. Merumuskan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan.

(25) 11 JULAI –15 JULAI 12 Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar. mediterranean dan monsun tropika. (27) 18 JULAI – 22 JULAI 1 2 3 4 5 13 Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar. Memadankan jenis tumbuhan semula jadi di atas peta. tundra. Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. 6 7 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi 1 8 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Slide Video Buku Teks Edaran Slide Video Buku Teks Edaran (32) 29 OGOS – 02 SEPT. B4D2E4 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 10 SEPT – 18 SEPT 2016 Ekosistem Habitat Buku Teks Peta Minda Video . – 09 SEPT. Mencerakinkan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan tersebut. Menyatakan dan menjelaskan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan tersebut. Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan gurun. Mengenal pasti serta menghuraikan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di negara Malaysia. 14 (33) 05 SEPT. 2 Menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menghubungkaitkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dengan faktor-faktor tersebut. 13 Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar. Menganalisis faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. B1D4E1 B1D4E2 B2D5E1 B4D2E5 B4D3E3 B5D3E1* Kepelbagaian taburan Slide Buku Teks Peta Edaran peta kosong Video * Pemantauan berterusan – Penglibatan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah dalam penjagaan alam sekitar. Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menyenaraikan contoh hidupan liar di negara Malaysia. (28) 1 OGOS – 5 OGOS (29) 8 OGOS – 12 OGOS Menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia Memadankan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia di atas peta. 1 2 3 4 5 (30) 15 OGOS – 19 OGOS (31) 22 OGOS-26 OGOS. B2D5E2 B3D5E1 Mencintai negara Malaysia: Berbangga dengan kepelbagaia n tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia.

. * Cadangan pelaksanaan kajian kes dan pemantauan berterusan.4 NOV. PENILAIAN FORMATIF (41) 07 NOV. Merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan liar pada masa depan. – 28 OKT. Mengenal pasti fakta yang terdapat dalam soalan Penilaian Formatif. – 30 SEPT (36) 3 OKT – 7 OKT 15 Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar. – 11 NOV Mengenal pasti jawapan yang tepat dalam Penilaian Formatif. Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pembalakan. pertanian dan petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. (42) 14 NOV – 18 NOV Ulangkaji (43) 21 NOV – 25 NOV CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN BERMULA 26 NOVEMBER HINGGA 1 JANUARI 2017 Bekerjasama Kerajinan Kejujuran Kertas Penilaian Formatif. – 23 SEPT .(34) 19 SEPT. (39) 24 OKT. B6D1E1* B6D2E1* B6D2E2* B6D3E1* Kepupusan Ketandusan pencemaran Video Slide Peta minda Buku Teks Bahan Edaran KERJA KURSUS GEOGRAFI (KKG) Merancang kajian 1 2 3 4 Menentukan tajuk kajian Menyediakan objektif kajian Menyediakan peta kawasan kajian Menentukan kaedah kajian Menyediakan laporan 1 2 3 1 Melaksanakan kajian di lokasi yang dipilih Memproses data dan maklumat kajian Menulis laporan kajian Menulis laporan kajian (37) 10 OKT – 14 OKT (38) 17 OKT – 21 OKT 1 Menyediakan laporan Ulangkaji (40) 1 NOV. 2 3 Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. (35) 26 SEPT.