Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
KESIHATAN
TINGKATAN 1
2016

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 TAHUN 2016______ .

Menentukan BMI individu. Mendefinisikan prinsip-prinsip latihan iaitu ansur maju. Mendefinisikan daya tahan kekuatan otot. Menyatakan aspek keselamatan serta undang-undang dan peraturan asas lontar peluru. Menunjukkan sikap berhati-hati dan ingin mencuba. Mengaplikasikan aspek keselamatan serta undang-undang dan peraturan asas dalam acara lari pecut. permainan n undangolahraga kecergas undang an fizikal dan peraturan Mengapli dalam kasikan situasi langkahpermainan langkahk dan olah eselamat raga an dalam melaksan Memaha akan mi aktiviti pengurus kecergas an suka an isudan isu dalam Melakukan sukan Mengeta aktiviti Mengeta hui komponan hui tatacara kecergasa kemahoir melaksan n fizikal an asas akan permaina latihan Mengapli n dan kecergas kasikan olahraga an fizikal langkahMenguasa langkahk i eselamat kemahiran an dalam . peluru. kardiovaskular 2. Pelajar dapat menyediakan diri untuk menjalani semua pecut. 1. kekerapanaktiviti-aktiviti dan tempoh masa. penggunaan prinsip A. asasdaya yangtahan telah dipelajari. dan Keperluan rekreasi dan peraturan. Menyatakan kelenturan. Mengaplikasikan 4. Menamakan PJPK yang otot-otot utama yang dalam acara lari K. 1.kemahiran lari OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. Menyatakan gaya-gaya yang terdapat dalam acara lontar tambah P. Lari TOPIK pecut SUB 2. Melakukan ujian SEGAK dengan teknik yang betul dan K. Menyatakan organ-organ yang terlibat dalam latihan daya P. 2. P. Menunjukkan semangat ingin mencuba dan tidak mudah kardiovaskular. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam Ujian A. kardiovaskular. Melakukan Menyatakan komponen-komponen kecergasan fizikal P. 3. Mengenalpasti ansur maju semasa melakukan fasa-fasa kecergasan diri.dan dan rekreasi 2. 1. Menyatakan Mengamalkan sikap bekerjasama dan semangat kesukanan pecut. Mendefinisikan pengurusan sukan.dalam undangakan kompona undang kemahiran n fizikal. K. A. Mengenalpasti undang-undang dan peraturan asas dalam betul secaraaktiviti-aktiviti selamat. Menyenaraikan keselamatan permainan bolaaspek sepak/bola 3arring. permainan bola sepak/bola jaring. Mengaplikasikan aspek keselamatan serta undang-undang berasaskan kemahiran motor. Melakukan ujian SEGAK dengan teknik yang betul dan selamat. Undang-undang dan peraturan asas Kemahiran sukan dan rekreasi Lari pecut 1 2 UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN – PRE TEST (SEGAK) 2 1 Kesukanan 2 UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN – PRE TEST (SEGAK) Pengurusan sukan Kecergasan fizikal Kecergasan Kemahiran fizikalsukan dan rekreasi Daya tahan kardiovaskular Prinsip latihan Lontar peluru 2 Kecergasan fizikal Prinsip latihan 2 Kemahiran sukan dan rekreasi Lontar peluru 1 1 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Menyatakan Menyatakan aspek aktiviti-aktiviti yang semasa dilakukan dalam Ujian sukan. lari pecut. Menyatakan Menyatakan dengan faedah-faedah mengaplikasikan teknik yang betul secara selamat. 1. Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK). kuasa langkah-langkah dan kelajuan. kardiovaskular.TUNJANG Aktiviti sukan dan takwim tahunan.Pelajar dapat acara-acara menerima segala yang termasuk maklumatdalam penting kategori berkaitan lari proses P&P pecut. ansur maju dalam kemahiran yang tinggi. Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dalam latihan dan peraturan daya tahan asas dalam permainan bola sepak/bola jaring. yang tinggi. sikap bekerjasama dan semangat kesukanan A. kardiovaskular yangaspek baik. 2. PJPK Menyatakan yang akan fasa-fasa dijalankan yang sepanjang terdapat dalam tahun. Kemahiran 1. Menerangkan susun atur alatan sukan. lontar peluru. 3. 4. Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK). asas yang telah dipelajari. Melakukan dalam latihan daya tahan peluru. Menyatakan ansur maju dalam melakukan aktiviti-aktiviti selamat. Merancang program latihan mingguan untuk meningkatkan tahap K. Mengaplik situasi asikan permainan langkahMenyata olahraga langkah kan Menguasa keselamat iorgan an dalam dan otot kemahiran melaksan . asas dalam permainan bolakardiovaskular. asas dalam acara lari pecut. kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam latihan ketika melakukan sebarangdan latihan kecergasan. berputus asa.kemahiran-kemahiran 3. 1. berputus asa. 3.serta undang-undang dan peraturankemahiran-kemahiran 1.MINGG U 1 MINGG 13 U 9 SE SI 1 2 1 SE SI 1 1 2 2 2 2 14 10 11 3 12 15 1 TUNJANG SUB TOPIK Taklimat pelaksanaan PJPK sepanjang tahun. DISKRIPT OR Menyata kan otot utama DISKRIPT dalam OR kemahira Menguasa n i sukan dan fasaMengeta kemahiran fasa . P. telah dirancang. Menyatakan 1. Menentukan BMI individu. Menyatakan Menunjukkan sikap ingin mencuba tidak mudah 3.hui undanglakuan kompona undang dalam n dan olahraga kecergas peraturan an dalam fizikal. Melakukan aktiviti-aktiviti dalam latihan lari pecut dengan tahan teknik yang kardiovaskular. aktiviti 3. Melakukan aktiviti dalam latihan lari pecut dengan teknik yang betul. keselamatan menyimpan alatan 1. 2. 3. sepak/bola 3arring. dan olahraga. daya tahan otot. otot-otot utamadengan yang terlibat dalam lontar 2. K. Menunjukkan semangat ingin mencuba dan sentiasa Standard mematuhi peraturan. Menyatakan untuk membina daya tahan situasi A. kemahiran dalam lontar peluru. 2. berasaskan kesihatan P. peraturan Melakuk Menguasa dalam ian situasi kompona kenahiran.. situasi 4.. P. Mengamalkan K. Permainan bola sepak/ bola 3arring Kemahiran sukan 1. tahanbeban.Mengaplik undangmelaksan asikan undang akan langkahdan aktiviti langkah peraturan kecergas keselamat dalam an an dalam situasi melaksank permainan an olahraga EVIDENS B1 DJ2 E2 EVIDENS B2 DJ2 E2 B2 DJ2 E3 B5 DJ2 B1E1 DJ1 E1 B4 B2 DJ2 DJ1 E1 B5 DJ2 E1 B3 DJ1 E1 B5 DJ2 E1 B4 DJ1 E1 B2 DJ5 E1 B3 DJ1 B5E1 DJ1 B1E1 DJ2 E2 B2 DJ2 E2 B2 DJ2 B4 DJ1 E3 E1 B5 DJ1 E1 B4 DJ2 E1 . Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Aspek keselamatan Kecergasan Komponen. Undang-undang fizikal komponen peraturan asas kecergasan fizikal Kemahiran sukan dan rekreasi Lari pecut Kecergasan fizikal Kemahiran sukan dan rekreasi Daya tahan Permainan bola kardiovaskular sepak/ bola jaring 1. Aspek keselamatan 2. langkah ansur maju dalam kemahiran lari A. Melakukan lontar peluru dengan teknik yang betul. Mengenalpasti undang-undang danterlibat peraturan asas dalam pecut. 2. keselamatan serta undang-undang P. Melakukan Menyatakan faedah-faedah memiliki P. dandan peraturan 2. latihan daya 1.

Menyatakan langkah ansur maju dalam pergerakan 1. Mengenali pergerakan dalam tema kesedaran tubuh badan. 2. 2. P. 2. Menyatakan badan dalamakta ruang dandan undang-undang masa dalam pergerakan berkaitan pengguna. Menyatakan Mengenali pola lima pendaratan kumpulan dan makanan. langkah ansur maju dalam pola pendaratan dan pola statik. langkah-langkah keselamatan dalam kemahiran yang dipelajari. Menyenaraikan dalam piramid makanan. Mendefinisi serta mengkelaskan ubat dan dadah. Mengenalpasti 2. A. Mengenali jenis-jenis pergerakan dalam tema kesedaran tubuh badan dan kesedaran ruang dalam gimnastik pendidikan. 1. P. 1. 2. Melakukan ujian bleep. kreatif. Melakukan ujian kuasa dan kelenturan. kesedaran rintangan kepada beban dan masa. Mengaplikasikan kemahiran dan etika yang telah dipelajari. 1. DISKRIPT MODUL OR EVIDENS Mempun Menyata ka yai pergerak kefaham an asas gimnasti tentang k melnutris i dan institusi Melakukan kekeluar pergeraka gaan n asas pendidika Mengam n alkan pergeraka gaya n hidup sihat Mengaplik melalui asikan pengamb langkahDISKRIPT ilan langkah OR makanan keselamta seimban n dalam g melaksan akan kemahiran pendidika n Mengeta pergeraka hui n meksud konflik. Membincangkan serta aras. Melakukan aktiviti dalam pola pendaratan dan pola statik dengan teknik yang betul dan selamat. A. Melakukan ujian bleep imbangan dan 1. Menyatakan kaedah-kaedah pengambilan dadah dan ubat. Menyenaraikan punca-punca penyalahgunaan bahan. kaedah pengurusan konflik dan stres. dan 1. Mendefinisikan konflik dan stres. 1. keselamta stress n dalam dan melaksan penyalah akan gunaan kemahiran bahan pendidika n Menilai pergeraka kesan n penyalah gunaan Melakukan bahan pergeraka n asas pendidika n pergeraka n Mengeta hui hak dan tanggun gjawab B3 DJ3 B6E1 DK1 E1 B4 DJ3 E1 EVIDENS B1 DK2 E1 B2 DK2 E2 B3 DJ3 B3E1 DK1 E1 B4 DJ3 E1 B1 DK2 E2 B4 DK2 E1 B5 DK2 E1 B3 DJ3 E2 B1 DK3 E1 . 3. OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. 2. Menyenaraikan aktiviti amalan-amalan dalam pergerakan gaya imbangan hidup sihat. Mengenalpasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengekalkan kesihatan pada tahap optimum. 1. 1.MINGG U SE SI TUNJANG SUB TOPIK 25 1 1 Gaya hidup sihat Kemahiran sukan dan rekreasi Pemakanan Gimnastik artistik dan gimnastik irama 2 Gaya hidup sihat Pemakanan 2 Kemahiran sukan dan rekreasi Gimnastik artistik 17 MINGGU SE SI TUNJANG SUB TOPIK 38 1 Kemahiran sukan dan rekreasi Lontar peluru 26 2 1 Kemahiran Gaya hidup sihat sukan dan rekreasi Lontar Peluru Konflik dan stres 39 1 Kecergasan fizikal Kemahiran Gaya hidupsukan sihat dan rekreasi Kecergasan fizikal Kecergasan am 1 2 18 40 27 41 2 1 1 2 21 Konflik Gimnastik danirama stres Kecergasan am Kecergasan fizikal Kecergasan am Gaya hidup sihat Penyalahgunaan bahan Kecergasan am Kecergasan fizikal Gaya hidup sihat Penyalahgunaan bahan MINGGU KESIHATAN Pemeriksaan kesihatan 2 43 1 2 2 28 1 Kemahiran sukan Gimnastik dan rekreasi SUKANEKA pendidikan dan pergerakan kreatif Keselamatan pengguna dan pertolongan cemas Hak pengguna OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Melakukan stress pergeraka dan n asas penyalah pendidika gunaan n bahan pergeraka n B2 B2 DK2 DJ3 E1 Mengeta Mengaplik asikan hui langkahmeksud langkah konflik. Menunjukkan sikap berani mencuba dan memiliki keyakinan 1. K. Merancang diet harian dan mingguan yang seimbang berpandukan pyramid K. Mengadakan pertandingan lontar peluru. 1. Menerangkan pergerakan melentik. kesedaran ruang dan aliran beban 1. pola statik dalam gimnastik artistik 2. Mengadakan pertandingan lontar peluru. 3. diri. Melakukan 2. sumber dan fungsi pergerakan makananimbangan dan melentik dalam gimnastik irama. Menyenaraikan kepentingan pemakanan yang seimbang. 2. Menyenaraikanhak aspek pengguna keselamatan yang dijamin dalam gimnastik dan pendidikan dan sebagai tanggungjawab pergerakan kreatif. Menerangkan kesan-kesan penyalahgunaan dadah terhadap individu dan negara. Menyenaraikan punca-punca berlakunya konflik dan stres. Melakukan ujian kekuatan dan daya tahan otot. 1. 1. Menunjukkan sikap berani mencuba dan memiliki keyakinan diri. Menyatakan makanan. pengguna. kumpulan makanan. Mengenalpasti tahap kesihatan semasa. pergerakan melentik dengan teknik yang betul dan selamat.