Anda di halaman 1dari 11

Contoh Karangan 3 - Kebaikan dan keburukan

menonton televisyen
Tulis sebuah karangan tentang kebaikan dan keburukan menonton televisyen

Televisyen merupakan salah satu media elektronik yang amat berpengaruh


kepada masyarakat masa kini. Hampir di setiap rumah mempunyai sekurangkurangnya sebuah televisyen. Namun, pernahkah kita terfikir akan kebaikan dan
keburukan televisyen ini kepada kita semua?
Menonton televisyen memberikan kita beberapa kebaikan. Antaranya dapat
menyampaikan maklumat terkini di dalam dan luar negara serta menambah ilmu
pengetahuan kita. Contohnya melalui rancangan berita, sukan, perubatan dan National
Geografic. Dengan ini, segala maklumat dapat diperoleh dalam masa yang singkat dan
lebih berinformasi.
Selain itu, menonton televisyen juga dapat memberi kesedaran kepada
masyarakat dan juga menyampaikan kehendak rakyat kepada kerajaan. Misalnya,
program Bersamamu dan Aduan Rakyat oleh pihak TV3. Melalui program ini, kita dapat
membantu mereka yang memerlukan. Begitu juga permasalahan yang berlaku kepada
penduduk dapat disuarakan kepada pihak berwajib untuk tindakan yang sewajarnya.
Menonton televisyen juga membawa keburukan kepada kita terutamanya kanakkanak. Mereka banyak menghabiskan masa di hadapan televisyen. Contohnya mereka
leka menonton rancangan-rancangan kartun dan hiburan. Akibatnya mereka
mengabaikan pelajaran dan hubungan sosial di persekitaran kediaman mereka tidak
berkembang.
Di samping itu, penonton juga mudah terpengaruh dengan apa yang dipaparkan
melalui televisyen. Mereka mudah terpengaruh dengan iklan-iklan dan aksi-aksi yang
ganas. Dengan itu, mereka mudah meniru dan akan menjurus kepada keruntuhan
akhlak mereka.
Kesimpulannya kita hendaklah pandai dalam memilih program-program
yang hendak ditonton. Fikirkanlah kebaikan dan keburukan serta kesan-kesannya
kepada kita bukan sahaja dalam jangka masa pendek tetapi juga dalam jangka masa
panjang.

Contoh karangan 4 - Faedah Berjimat Cermat.


Berjimat cermat amalan mulia. Tuliskan sebuah karangan tentang faedah berjimat
cermat.

Berjimat cermat merupakan amalan mulia yang dituntut oleh setiap agama.
Amalan ini perlulah dipupuk sejak dari kecil lagi. Terdapat banyak faedah jika kita
berjimat cermat.
Antara faedah berjimat cermat adalah dapat melatih diri daripada melakukan
pembaziran. Contohnya amalan menabung. Jika seseorang itu selalu menabung,
wangnya akan semakin bertambah seperti pepatah sedikit- sedikit, lama- lama jadi
bukit . Wang tabungan tersebut dapat digunakan untuk perkara- perkara berfaedah
seperti membeli barangan keperluan atau apabila melangkah ke menara gading kelak.
Dalam situasi dunia sekarang di mana keadaan ekonomi yang tidak stabil,
amalan ini perlulah dititikberatkan. Contohnya jika kita berjimat cermat dalam
penggunaan tenaga elektrik dan air akan dapat mengurangkan perbelanjaan untuk
membayar bil bulanan. Wang yang selebihnya dapat disimpan untuk kegunaan pada
masa hadapan.
Di samping itu, berkongsi kenderaan ke tempat kerja juga adalah satu daripada
amalan yang dapat menjimatkan kos bulanan. Memandangkan harga bahan bakar yang
kian meningkat, amalan ini dilihat dapat mengurangkan perbelanjaan harian. Justeru,
dengan berkongsi kereta juga dapat mengurangkan jumlah kenderaan di jalan raya
sekali gus dapat mengurangkan kadar kemalangan.
Selain itu, amalan berjimat cermat ini dapat menginsafkan diri akan penderitaan
orang lain seperti masalah kebuluran yang dialami oleh penduduk di benua Afrika.
Apabila membayangkan penderitaan mereka, sudah pasti kita tidak akan membazir
makanan dan minuman yang kita nikmati setiap hari. Jika ada peluang kita juga boleh
menyumbangkan sesuatu untuk meringankan penderitaan mereka.
Oleh itu, marilah kita amalkan sikap berjimat cermat kerana amalan ini
menjadikan kita seorang yang bertanggungjawab. Kita perlu sederhana dalam setiap
perkara kerana membazir itu adalah amalan syaitan.

Kegiatan kokurikulum ialah aktiviti di luar bilik darjah. Terdapat banyak jenis kegiatan kokurikulum di
sekolah. Kegiatan tersebut termasuklah aktiviti badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan
permainan. Semua pelajar digalakkan menyertai kegiatan kokurikulum mendatangkan banyak faedah.
Antara faedah kegiatan kokurikulum ialah dapat mengisi masa lapang. Dengan menyertai aktiviti
kokurikulum, kita tiada masa untuk bergaul dengan budak-budak nakal atau kacang hantu.Secara tidak
langsung akan dapat menghindari diri kita daripada terjebak dengan gajala sosial. Contohnya, jika kita
aktif dalam bidang sukan, kita akan berlatih setiap petang. Oleh itu, kegiatan kokurikulum dapat mengisi
masa lapang dengan berfaedah.
Selain itu, kegiatan kokurikulum juga dapat melatih pelajar menjadi pemimpin. Ada pelbagai jawatan
dalam persatuan seperti pengerusi, setiausaha, bendahari, ahli jawatankuasa dan ahli biasa. Apabila
pelajar memegang sesuatu jawatan maka kita akan belajar menjadi ketua dan menguruskan aktiviti
persatuan. Ahli biasa juga boleh belajar daripada kawan-kawan yang ada jawatan. Oleh hal yang
demikian, dengan menyertai aktiviti kokurikulum, pelajar akan belajar menjadi pemimpin.
Di samping itu, dengan menyertai kegiatan kokurikulum juga kita dapat membentuk disiplin diri.
Disiplin sangat penting untuk mencapai kejayaan. Pelajar yang tidak berdisiplin susah untuk berjaya.
Contohnya, kita akan dilatih menepati masa, berpakaian kemas dan mematuhi peraturan sama ada
peraturan perkhemahan, bersukan dan sebagainya.

Akhir sekali, kegiatan kokurikulum akan mengukuhkan lagi perpaduan. Setiap persatuan dan kelab
ada banyak ahlinya. Ahli-ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain.
Dalam aktiviti yang dijalankan, semua ahli akan berkumpul. Kita boleh berbincang untuk bertukar-tukar
pendapat serta bekerjasama dalam melakukan sesuatu aktiviti. Dengan ini akan mengeratkan hubungan
sesamakita.
Kesimpulannya, terdapat banyak faedah apabila kita menyertai kegiatan kokurikulum. Pihak sekolah
hendaklah mengadakan aktiviti yang menarik untuk menggalakkan pelajar menyertainya. Ibu bapa pula
hendaklah menggalakkan anak-anak mereka terlibat dengan kegiatan kokurikulum. Oleh itu, kita dapat
menghasilkan pelajar yang cemerlang.

KARANGAN UPSR (fakta) : Cara-cara menjaga


Kesihatan Diri
SOALAN:Penjagaankesihatandirisangatpentingkepadakita.
Tuliskarangantentangcaracaramenjagakesihatandiri.

Semuaorangperlumenjagakesihatanmerekasendirisupayamerekadalamkeadaanyangsihat
dalamhidupmereka.Adabanyakcarauntukmemastikankesihatanseseorangitudalamkeadaan
baik.
Carayanglaingmudahialahseseorangituperlumenjagakebersihandiri.Aktivitimandidan
memakainpakaianyangbersihsertamemastikankawasansekelilingrumahbersihmerupakan
langkahyangpalingpraktikaluntukdilakukanolehsesiapasahaja.
Selainitu,pemakananyangseimbangamatpentingterutamamakananyangberzat.Makanan
segeraperlulahdijauhkantetapiairhendaklahdiambildalamkuantitiyangbanyakdalamsehari
untukmenjaminkesihatanyangbaik.
Malah, aktiviti bersenam juga mampu mengekalkan kadar kesihatan yang baik. Senaman
memastikanpeluhdikeluarkanbersamasamatoksikbadanyangmampumemberikanseseorang
itutahapimunisasiyangtinggiterhadapsebarangseranganpenyakit.
Seseorangitujugaperlulahbertemudengandoktormengikutjadualberkala.Pemeriksaanyang
berjadual sebegini mampu mengesan penyakit ketika di peringkat awal lalu mudah
menyembuhkannyadannasihatdoktorhendaklahdipatuhiselalu.
Kesimpulannya,menjagakesihatanmerupakansatutanggungjawabyangharusdilaksanakan
denganpenuhamanah.Kesihatanyangbaikbukansahajamenijmatkankosperubatanseseorang
itutetapimemberikansatukehidupanyangpenuhceriakepadadiridankeluarga.

KARANGAN UPSR (keperihalan) Cara-cara Menjaga


Keselamatan Diri di Sekolah
Kepentingan / cara-cara menjaga keselamatan diri di sekolah
Rangka Karangan
Pendahuluan
~ Menjaga keselamatan diri di sekolah penting untuk mengelakkan kemalangan
~ malang tidak berbau
Isi 1
* Di dalam bilik darjah
~ elakkan berlari / bertolak-tolakan / bergaduh
~ tidak bermain barangan yang boleh membahayakan diri seperti barangan elaktrik, cermin tingkap dan
sebagainya.
Isi 2
* Di bilik khas
~ berhati-hati menggunakan bahan / alatan
~ makmal sains - alatan / radas dalam makmal
~ bilik kemahiran hidup - berhati-hati menggunakan alatan seperti gergaji, penukul dan lain-lain.
Isi 3
* kawasan kantin
~ beratur ketika membeli makanan - jangan berebut - tertumpah makanan / minuman panas
~ elakkan berlari - lantai mungkin licin dan berminyak
Isi 4
* Kawasan persekitaran
~ tidak bermain di kawasan sunyi seperti di belakang bangunan
~ tidak berlari - terjatuh longkang
~ tidak memanjat tiang gol - ketika bermain di padang, berhati-hati dan ikut peraturan.
Penutup
~ semua pihak bertanggungjawab menjaga keselamatan
~ pihak sekolah memastikan kawasan / peralatan / kemudahan yang disediakan adalah selamat untuk
digunakan.
~ murid-murid perlu sentiasa berhati-hati dan ikut peraturan.

LAPORAN SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN BESOUT 3


Pada 23 Januari 2010,Sekolah Kebangsaan Besout 3, telah mengadakan Temasya Sukan
Tahunan Sekolah Kali ke-17.Temasya sukan bermula pada pukul 8:00 pagi.Temasya tersebut
diadakan di Padang Sekolah Kebangsaan Besout 3 yang terletak di belakang sekolah.
Pada pagi itu,semua olahragawan dan olahragawati beratur mengikut rumah masingmasing untuk masuk ke padang.Mereka berkawat kaki mengikut rentak muzik.Pengerusi PIBG
dijemput untuk menerima tabik hormat daripada peserta perbarisan.Kemudian Ketua Kontinjen
membaca ikrar.Pengerusi PIBG dijemput berucap dan merasmikan temasya sukan tersebut.
Selepas itu bermulalah acara sukan. Antara acara yang dipertandingkan termasuklah acara
100m,200m,400m,4x100m. Selain itu, acara lontar peluru,lompat tinggi,lompat jauh dan tarik tali
turut dipertandingkan.
Pengerusi PIBG dan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Besout 3 dan beberapa orang ahli
Jawatankuasa Temasya Sukan dijemput untuk menyampaikan pingat dan hadiah. Mereka juga
mengucapkan tahniah kepada para pemenang.
Sebelum acara berakhir, Guru Besar mengumumkan keputusan keseluruhan temasya sukan
pada hari tersebut. Rumah Kuning dinobatkan sebagai Johan, Naib johan pula disandang oleh
Rumah Biru manakala Rumah Merah mendapat tempat ketiga. Olahragawati ialah Norazmina Binti
Kamaruddin dari Rumah Kuning,manakala olahragawan pula ialah Salleh Bin Ayub juga dari
Rumah Kuning.
Akhirnya,Guru Besar mengumumkan cuti sehari pada hari Isnin iaitu pada 26
Januari.Sebelum bersurai,Guru Besar meminta semua murid membersihkan padang .Guru Besar
juga mengucapkan tahniah kepada pemenang dan memberikan nasihat kepada peserta yang kalah.

Disediakan oleh,

(SUBUH BIN ZUHUR)


Setiausaha sukan,
Sekolah Kebangsaan Besout 3.

28 JANUARI 2010.

Pada cuti sekolah yang lalu, saya dan keluarga telah pulang ke rumah nenek
saya di kampung.Sehari sebelum ke sana, kami semua sibuk mengemas
barang masing-masing untuk dimasukkan ke dalam beg sebelum diletakkan
di dalan bonek kereta. Kakak saya mengemas rumah kerana kami akan
bercuti lama di kampung.
Keesokan harinya, kami bangun awal pagi untuk membersihkan diri.
Setelah solat Subuh, kami segera bertolak ke rumah nenek saya. Disebabkan
terlalu gembira, saya langsung tidak dapat melelapkan mata. Kami singgah
di perhentian untuk bersarapan pagi. Saya agak terkejut apabila mendapati
harga makanan- makanan yang dijual sangat mahal tidak standing dengan
makanan yang disediakan. Setelah membeli sebungkus nasi lemak, saya
makan bersama keluarga di tempat yang telah disediakan.
Walaupun masih awal, tetapi perhentian itu semakin penuh. Mungkin
mereka bertolak awal untuk mengelakkan kesesakan jalan raya pada sebelah
petang. Kemudian, kami meneruskan perjalanan. Setelah empat jam
perjalanan, kami pun tiba di rumah nenek.
Nenek dan datuk kelihatan gembira dengan kedatangan kami semua.
Mereka menyambut kami dengan mesra. Saya dan kakak berlumba untuk
memeluk nenek. Kemudian kami mengangkat barang yang dibawa kedalam
kereta. Setelah semua selesai, kami makan tengah hari yang dimasak oleh
nenek. Masakan nenek yang sungguh enak membuatkan saya dan kakak
tidak berhenti makn. Ibu dan ayah hanya melihat tingkah laku kami sambil
tergelak kecil.
Pada petang itu ,datuk telah membawa kemi ke dusun buahnya yang
tidak jauh dari rumah. Di dusun datuk terdapat pelbagai jenis pokok buahbuahan seperti rambuatn, durian, manggis dan banyak lagi. Saya dan kakak
memakan buah rambuatan yang dikait datuk. Kami mambawa pulang
beberapa ikat buah rambutan ke rumah.
Keesokan harinya, kami bersama-sama pergi memancing ikan di sungai.
Saya berasa sungguh seronok apabila mendapat banyak ikan. Kami
memasak asam pedas menggunakan ikan-ikan tersebut. Setelah seminggu,
kami pun berkemas-kemas untuk pulang ke rumah. Walaupun agak sedih,
namun sata tetap gembira dapat bercuti di kampung.

Contoh karangan ucapan perpisahan guru.


Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Guru Besar, guruguru dan rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi.
Hadirin yang dihormati,
Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih dan berbesar hati
kerana pihak majlis sudi menjemput saya untuk menyampaikan ucapan
dalam majlis pada hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui, majlis ini
diadakan adalah untuk meraikan cikgu Shahimi yang akan berpindah ke
sekolah lain tidak lama lagi.
Sesungguhnya kita tidak menyangka bahawa beliau akan pergi
setelah sekian lama mencurahkan bakti di sini. Kita berasa amat sedih
kerana akan kehilangan seorang guru yang sangat dedikasi terhadap
tugasnya.
Hadirin yang dikasihi,
Pengorbanan dan jasa beliau kepada kita tidak ternilai harganya.
Beliau telah banyak membimbing dan memberikan tunjuk ajar kepada kita.
Selain itu, beliau juga sentiasa mengambil berat dan sanggup meluangkan
masa mengadakan kelas tambahan kepada murid-muridnya.
Saya mewakili semua murid, mengucapkan jutaan terima kasih
kepada cikgu Shahimi. Kami menghargai segala usaha dan jasa cikgu. Kami
berjanji akan belajar bersungguh-sungguh agar impian dan cita-cita kami
tercapai.
Kami juga meminta ampun dan maaf daripada cikgu jika terdapat
sebarang kesilapan yang telah kami lakukan sepanjang cikgu mendidik kami.
Akhir sekali, saya mewakili semua murid di sekolah ini berdoa agar
cikgu akan berbahagia apabila bertugas di sekolah baru nanti. Sebelum
mengakhiri ucapan ini, terimalah serangkap pantun daripada saya.
Pucuk pauh delima batu,
Anak sembilang di tapak tangan;
Walaupun jauh ribuan batu,
Hilang di mata, di hati jangan.

Sekian, terima kasih.

Karangan Surat Kiriman Rasmi

KARANGAN SURAT KIRIMAN RASMI

Kelab Alam Sekitar sekolah kamu bercadang mahu mengadakan lawatan ke kilang
membuat roti dan biskut. Sebagai setiausaha, kamu dikehendaki menulis sepucuk
surat kepada pengurus kilang untuk memohon kebenaran.

Baca lagi

Contoh:

Kelab Alam Sekitar,


SJK (C) Chung Hwa Asahan,
77100 Asahan Muar,
JOHOR.
________________________________________________________________________

Kepada,
Pengurus,
Kilang Roti dan Biskut,

8A, Jalan 6,
42800 Banting,
SELANGOR.
2012.

15 JULAI

Tuan,

Memohon Kebenaran Mengadakan Belajar Sambil Melawat

Merujuk kepada perkara di atas, saya selaku setiausaha Kelab Alam Sekitar
memohon mengadakan belajar sambil melawat ke kilang tuan.

2. Butir-butir lawatan adalah seperti yang berikut:


2.1 Hari

: 21 Ogos 2012

2.2 Masa

: 9.00 pagi

2.3 Bilangan murid

: 30 orang

2.4 Bilangan guru

: 5 orang

3. Tujuan lawatan kami ke kilang tuan adalah untuk menambah pengetahuan


murid-murid. Di samping itu, murid-murid dapat mengetahui cara-cara membuat
roti dan biskut dengan lebih jelas. Selain itu, aktiviti ini dapat menanam semangat
murid-murid agar belajar dengan lebih rajin.

4. Kami berjanji akan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan. Kami berharap
agar pihak tuan tidak akan menghampakan permintaan kami. Sekiranya tarikh yang
kami beri tidak sesuai, pihak tuan boleh mengubah ke satu tarikh yang lain.

5. Kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
LOW SEOW CHING
( LOW SEOW CHING )