Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Tahunan Ting 3

Beladin

MINGGU

UNIT/ TAJUK
PEMBELAJARAN

Minggu
ASR pada
1/2 /3 1. alam semula jadi,
objek buatan
manusia
2. Seni Halus
ASR
3. Komunikasi Visual
4. Kraf Tradisional
Minggu
4/5/6/7

3. SENI HALUS –
i. LUKISAN

SMK

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2015
TINGKATAN TIGA

Di akhir pengajaran murid dapat :

AKTIVITI P&P

Mengenalpasti/ menyatakan penggunaan unsur seni
dan prinsip rekaan pada
alam semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni halus

 Pengukuhan ASR- prinsip rekaan
 Mengenalpasti dan menyatakan penggunaan unsur
seni dan prinsip rekaan pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya Seni Halus

PM, KBKK ,
HOTS

Mengenalpasti/ menyatakan penggunaan unsur seni
dan prinsip rekaan pada
Komunikasi Visual
Kraf Tradisional

 Pengukuhan ASR – prinsip rekaan
 Mengenalpasti dan menyatakan penggunaan unsur
seni dan prinsip rekaan pada karya kom. Visual dan,
kraf tradisional
Pengukuhan teori:
Perbincangan- hubungkait sejarah lukisan/
bandingbeza - idea, media teknik dan proses
Penerokaan/ aplikasi ASR menerusi media dan
teknik lukisan
 struktur rupa bentuk alam benda/ alam semulajadi
 jalinan menghasilkan ton - mewujudkan bentuk
 kesan olahan unsur seni - mewujudkan ruang dan
perspektif dan prinsip rekaan

PM, KBKK, KP,
HOTS

Menerangkan tentang hubungkait sejarah dgn idea,
media, teknik dan proses penghasilan dengan baik
Membanding beza hasil lukisan zaman dahulu dgn
sekarang berdasarkan idea, media, teknik dan proses
penghasilan
Meneroka peranan garisan/jalinan menghasilkan ton,
menimbulkan bentuk dan ruang (perspektif)

Penghasilan karya
 Penentuan idea gubahan lukisan berdasarkan tajuk/
tema spt pemandangan/ alam benda
penekanan kepada kadar banding,
Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasi ASR,
hubungkait kedudukan objek & perspektif
imaginasi menerusi media dan teknik lukisan mengikut

Menghasilkan
karya - proses, media dan teknik
prosedur dengan baik, betul dan tepat
Apresiasi dan pentaksiran hasil karya / portfolio
pembelajaran lukisan
Membuat apresiasi hasil kerja
Menghasilkan lakaran idea lukisan dengan
mengaplikasi ASR berdasarkan tajuk/ tema

MINGGU
8 /9 /10

3. SENI HALUS
ii. CATAN

CATATAN

Menerangkan tentang hubungkait sejarah dgn idea,
media, teknik dan proses penghasilan catan
dengan baik
Membanding beza catan zaman dahulu dgn sekarang
berdasarkan idea, media, teknik dan proses
Meneroka peranan warna (menghasilkan garisan/
jalinan, bentuk/ ruang dan prinsip rekaan .spt kontra/

Pengukuhan teori
Perbincangan- hubungkait sejarah lukisan/
bandingbeza - idea, media teknik dan proses
Penerokaan/ aplikasi ASR menerusi media dan
teknik lukisan
latihan mewarna bentuk pokok - fungsi /peranan warna
– menimbulkan garisan/ jalinan, bentuk,

KBKK, PM
Kontruktivisme
1. latihan
menggambar
alam benda /
pemandangan
2. latihan lukisan
perspektif

Kontruktivisme,
PM , HOTS
Penghasilan
lukisan
berdasarkan
‘soalan
menggambar’

KBKK, PM
PAK

Konstruktivisme

Buku sumber
Modul teori ASR
ting.3

Modul teori
Modul – latihan
menggambar
- alam benda
- Perspektif
- Tumbuhan/
lanskap
Hasil penerokaan
sebagai portfolio

Soalan
disediakan
1.Pemandangan.
2 .Alam benda
3. Gabungan
pemandangan
dan fauna
Rekod dalam
borang prestasi

Modul teori

Penerokaan dan
lakaran gubahan
– sebagai
portfolio

HOTS Modul teori . KBAT Lakaran idea – olahan imej 3D berdasarkan tema Apresiasi dan pentaksiran hasil karya/ portfolio pembelajaran arca Pengukuhan teori: Sejarah. Membuat apresiasi hasil karya MINGGU 13/ 14/ 15/ 16 iv.idea. teknik dan proses penghasilan arca denganbaik Membanding beza hasil arca zaman dahulu dgn sekarang berdasarkan idea. betul dan tepat . Perbincangan. betul dan tepat .Rancangan Pengajaran Tahunan Ting 3 Beladin SMK harmoni/ kepelbagaian melalui media/ teknik catan MINGGU UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN fungsi warna mewujudkan ruang Di akhir pengajaran murid dapat : AKTIVITI P&P CATATAN Latihan catan landskap – komposisi/ fungsi warna menimbulkan kesan prinsip harmoni / kontra /kepelbagaian/ pergerakan PEPERIKSAAN PERTENGAHAAN PENGGAL PERTAMA 2015 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 11/ 12 Menghasilkan lakaran idea catan dengan mengaplikasi ASR berdasarkan tajuk/ tema Menghasilkan catan dengan mengaplikasi ASR . alat/ bahan.hubungkait sejarah cetakan/ bandingbeza .idea. alat/bahan. menerusi penerokaan alat/ bahan. KBAT. menerusi media dan teknik catan mengikut prosedur dengan baik. KBKK. imaginasi. Penghasilan catan berdasarkan ‘soalan menggambar’ Apresiasi dan pentaksiran hasil kerja/ portfolio pembelajaran catan Pengukuhan teori: Jenis-jenis arca. alat/bahan. alat/ bahan teknik dan proses Penghasilan karya:  Penentuan idea rekabentuk arca berdasarkan tajuk/ tema . jenis-jenis cetakan. KP. Membuat apresiasi hasil karya MINGGU 17/18/ 19/ 20 Menerangkan tentang hubungkait sejarah dgn idea. KBAT Modul teori Konstruktivisme/ PM. teknik dan proses Perbincangan. teknik dan (2 minggu penghasilan catan) Soalan disediakan .landskap . alat/ bahan. imaginasi. teknik dan proses penghasilan cetakan dengan baik Membanding beza hasil cetakan zaman dahulu Penghasilan Karya Catan  Penentuan lakaran idea gubahan catan berdasarkan tajuk/ tema (catan landskap) . teknik dan proses mengikut prosedur dengan baik. KP.penekanan kepada kadar banding. KBKK. hubungkait kedudukan objek & perspektif  Menghasilkan karya catan dengan mengaplikasi ASR -proses.hubungkait sejarah arca/ bandingbeza .flora dan fauna Rekod dalam borang prestasi PM. PM. dengan mengaplikasi ASR penekanan kepada komposisi bentuk 3D/ ruang – mewujudkan prinsip rekaan imbangan/ kesatuan/ pergerakan Rekod dalam borang prestasi PM. media dan teknik catan Kontruktivisme. ARCA Menerangkan tentang hubungkait sejarah dgn idea. teknik dan proses penghasilan Menghasilkan lakaran idea arca dengan mengaplikasi ASR berdasarkan tajuk/ tema Menghasilkan arca dengan mengaplikasi ASR .

alat/bahan. teknik dan media. alat/bahan. teknik dan proses mengikut prosedur yang proses penghasilan betul dan tepat . bahan dan proses penghasilan baik  Prinsip reka bentuk pembungkusan/ label Memahami prinsip reka bentuk pembungkusan/ Penghasilan karya : label  Penentuan idea rekabentuk label/ pembungkusan berdasarkan tajuk/ tema . teknik dan proses cetakan yang dipilih dengan mengaplikasi ASR Menghasilkan cetakan dengan mengaplikasi ASR . menerusi penggunaan  Penerokaan dan penentuan media. kesatuan Menghasilkan rekabentuk label/ pembungkusan dengan mengaplikasi ASR . Garisan/ jalinan/ rupa/ harmoni/ kontra/ imaginasi. Pengenalan: peralatan. ilustrasi. harmoni/ kepelbagaian/ pergerakan/ teknik dan proses mengikut prosedur dengan baik.KOMUNIKASI VISUAL .seni reka bentuk grafik spt label/ pembungkusan/ poster Memahami jenis. KBAT Lakaran idea – olahan imej 3D berdasarkan tema Peruntukan masa panjang kerana murid akan terlibat dengan Pentaksiran Pusat (kerja kursus) .  Kemasan Membuat apresiasi hasil karya Apresiasi dan pentaksiran hasil karya/ portfolio pembelajaran arca PM. Membuat apresiasi hasil karya CATATAN Konstruktivisme/ PM Rekod dalam borang prestasi Apresiasi dan pentaksiran hasil karya/ portfolio pembelajaran cetakan PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL 1 – Pilihan : Pengayaan CATAN 2 atau Soalan Aneka pilihan tajuk lukisan/ catan/ arca/ cetakan Lakaran idea – olahan imej 3D berdasarkan tema Masa : I jam atau 2 jam  PENTAKSIRAN DAN PELAPORAN BIDANG SENIHALUS berdasarkan PPPM Rumusan pentaksiran berdasarkan hasil karya dan portfolio pembelajaran Lukisan. Arca dan Cetakan CUTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 21/22/ 23/24/25 3. ciri-ciri bidang kom. Catan.Rancangan Pengajaran Tahunan Ting 3 Beladin SMK dgn sekarang berdasarkan idea. bahan serta proses penghasilan dengan  Perbincangan ciri-ciri bidang kom. menerusi penerokaan alat/ bahan. dengan mengaplikasi Menghasilkan lakaran idea rekabentuk label/ ASR pembungkusan dengan mengaplikasi ASR penekanan kepada rekaletak. KBAT Modul teori Konstruktivisme/ Kontekstual PM. teknik dan proses penghasilan MINGGU UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN proses Di akhir pengajaran murid dapat : AKTIVITI P&P Menghasilkan lakaran idea cetakan (cetakan timbul/ sutera saring) dengan mengaplikasi ASR berdasarkan tajuk/ tema Penghasilan karya:  Penentuan idea cetakan berdasarkan tajuk/ tema. berdasarkan tema tipografi dan warna serta prinsip imbangan/ penegasan/ kontra. KP. Visual  Peralatan. kesatuan betul dan tepat . Visual. KBKK.

KP Modul teori (peta pemikiran dan soalan topikal) Kontekstual/ HOTS Pilih satu tajuk kraf untuk pentaksiran penghasilan karya Penghasilan karya (pilih batik atau tenunan)  Alat/ bahan  Teknik. motif/ ragam hias. bentuk. proses dan prosedur yang betul/ tepat Membuat apresiasi hasil karya MINGGU 29 MINGGU 30/31/ 32/33/34 KBKK. teknik. nilai-nilai estetik dan sosial. PM. jenis-jenis.Tenunan (sambungan) CATATAN *tertakluk kepada perubahan Sambungan proses PdP kraf batik/ tenunan (rujuk minggu 26-28 ) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2  PENTAKSIRAN DAN PELAPORAN BIDANG KRAF berdasarkan PPPM Rumusan pentaksiran berdasarkan hasil karya dan portfolio KRAF (tenunan atau batik) MINGGU 35  PERSEDIAAN PEPERIKSAAN PT3 MINGGU 36 37/38/39 PEPERIKSAAN PT3 DAN ‘AKHIR TAHUN’ BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH M/P PSV Pekembangan Seni Visual di Malaysia -Peralatan Tradsional -Alat Permainan Mengetahui dan memahami perkembangan seni tempatan aspek tokoh dan sumbangan. nilai-nilai estetik dan sosial Membuat pernyataan / mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam Apresiasi Seni Visual  Nilai estetik KBKK. KRAF I. teknik dan proses Penerokaan bentuk/ ragamhias batik atau Menghasilkan batik/ tenunan dengan mengaplikasi tenunan ASR melalui penerokaan bentuk/ ragam hias  lakaran idea berdasarkan tema secara kreatif  aplikasi ASR Mengunakan alat/ bahan.Tenunan Di akhir pengajaran murid dapat : AKTIVITI P&P Mengetahui dan memahami tentang kraf batik dan tenunan dengan baik     Pengenalan Definisi batik dan tenunan Sejarah. Pengenalan  Sejarah. alat/bahan.pertandingan) 4. jenis-jenis. HOTS * Penghasilan jurnal seni . Batik II. KRAF I. proses dan prosedur yang betul Apresiasi dan pentaksiran hasil karya/ portfolio pembelajaran UJIAN BULANAN 2 – I JAM (TEORI KRAF) ATAU 2 JAM (LUKISAN/ POSTER TEMA ‘MERDEKA’ (Poster merdeka sebagai program panitia.Rancangan Pengajaran Tahunan Ting 3 Beladin SMK  PENTAKSIRAN DAN PELAPORAN BIDANG KOMUNIKASI VISUAL berdasarkan PPPM Rumusan pentaksiran berdasarkan hasil karya dan portfolio pembelajaran Kom. KP. Batik II. Visual MINGGU 26/ 27 / 28 UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN 4. fungsi. PAK.

dan serantau. KHAIRUL SYAHRIL B. .. BUJANG SMK BELADIN. budaya tempatan. Membincang cara memelihara. MUHAMMAD IZADDIN B.Rancangan Pengajaran Tahunan Ting 3 Beladin Tradisional -Perhiasan Diri (Ornamen) SMK  Pengaruh Seni Islam. Barat. barat / serantau kehidupan. ………………………………………. MOHAMAD NOR B NARUDIN PENGETUA SMK BELADIN. ………………………………………. MAT SUKRI KETUA PANITIA PSV SMK BELADIN.. PUSA.. 40/41/42 Dokumentasi PROGRAM SELEPAS PT3 – KEMASKINI PENTAKSIRAN DAN PELAPORAN BUDAYA TUTUP SEKOLAH CUTI AKHIR TAHUN Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan Oleh: ………………………………………. Membuat pernyataan / mengumpul maklumat kaitan Seni Visual tempatan dengan pengaruh Seni Islam. mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. dan budaya lain.