Anda di halaman 1dari 4

PERANAN ORGANISASI DAN INSTITUSI

BMM 3123

• Susunan berbagai-bagai bahagian (orang dan sebagainya) yang bersistem dalam sesuatu pertubuhan. • Institusi • Badan atau organisasi yang ditubuhkan untuk sesuatu tujuan tertentu. .DEFINISI • Organisasi • Kesatuan. perbadanan dan mempunyai tujuan tertentu. • Badan yang melaksanakan tugas yang bersifat am.

Pungguk atau Bakhtiar. Harun Aminurrashid. • Antara hasil terjemahan Pejabat karang Mengarang ialah Robinson Crusoe. • Za’ba juga bertanggungjawab mengembangkan fungsi Pejabat Karang Mengarang dalam bidang penulisan. . Mengembara ke Pusat Bumi dan sebagainya. penterjemahan dan penerbitan. Karim Rashid dan lain-lain.Jabatan Karang Mengarang MPSI (1924) • Berfungsi menerbitkan bahan bacaan bagi murid sekolah dan para guru. • MPSI juga telah melahirkan tokoh nasionalis seperti Ibrahim Yaakob. • Tokoh penting terlibat dalam pengendalian Pejabat Karang Mengarang ialah Pendeta Za’ba. • MPSI telah berjaya melahirkan tokoh penulis seperti Buyong Adil.

• Tujuan berkarya adalah untuk masyarakat atau “seni untuk masyarakat”. menggubah. pandangan. • Dalam bidang bahasa ASAS 50 mengadakan pembaharuan dengan memaju dan membaiki bahasa Melayu dalam sastera. mencipta.Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) • Telah ditubuhkan pada 6 Ogos 1950 • Berjuang mendaulatkan bahasa Melayu di samping matlamat asas berjuang untuk kemerdekaan melalui bidang penulisan. membaharui dan membina perkataan untuk memperkaya bahasa . pendapat dan syor penulis-penulis ASAS 50 mengenai bahasa kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. • Telah menerbitkan Memoranda Angkatan sasterawan 50 terkandung artikel mengenai sikap. • Selain itu.