Anda di halaman 1dari 17

AKTIVITI MENEROKA,

MEMPEROLEH PENGALAMAN
DAN MENGEKSPRESI
MELALUI SENI
DISEDIAKAN OLEH :
N O O R S H A IE RA BI NT I HA S S A N
N U R AM IRA H B INT I JA S M I
N U R FA R A H A S I K I N B I N T I B A H A R U D I N

1)MENEROKAAN
Menerokabermaksudmenggunakan
pelbagaibahandankaedahsepertimembuat
eksperimen,
menyelidikdan
mencipta
menggunakan pelbagai idea dan bahan.
Ini akan menjadikan anda lebih imaginatif.

a) MENEROKA ALATDANBAHAN
Di peringkat prakawalan boleh memulakan program latihan dengan cara
berjalan-jalan disepanjangpalang ataubangku yangrendah, melompatdari
atas kerusi atau meja yang rendah.
Tahap kawalan boleh memulakan dirinya untuk membuat penyesuaian
menggunakan peralatan yang sebenar. Mereka boleh mencuba pelbagai cara
untuk bergerak di atas palang, bergayut di atas palang atau tali, melompat
dari atas meja atau kerusi.
Tahap aplikasi bolehlah mencuba pelbagai cara untuk masuk ke dalam
sesuatu ruang alat, melompat, melintasinya dan membuat bentuk-bentuk
dengan menggunakan anggota-anggota semasa beraksi.

b) MENEROKACARAPENGOLAHAN
DANMANIPULASI
Pelajar sudah bersedia untuk meneroka cara
pengolahan sesuatu aktiviti dan cuba memanipulasi
tubuh mereka supaya boleh melakukan aktiviti
gimnastik atau pergerakan dengan lebih mencabar
lagi seperti dirian tangan, roda kereta, gulingan,
imbangan dan sebagainya.

c) MENEROKA IDEA DAN ISI KANDUNGAN


Aktiviti mengguling ialah perlakuan memindahkan
beban berat bahagian-bahagian anggota lain di
sekeliling sesuatu paksi.
Menggabungkan perlakuan-perlakuan mengguling
ke dalam aktiviti-aktiviti lain seperti pergerakan
lokomotor atau perlakuan menangkap dan
mengguling.

2) MEMPEROLEH PENGALAMAN
Pengalamandalamsenivisual,muzikdanpergeraka
nakanmenjana pembelajaran kanak-kanak dalam
pelbagai bidang seperti :

Perkembangan kognitif
Kesedaran kinestetik yang mendalam
Kepintaran menggunakan tubuh badan
Penajaman persepsi

Satu
pengalaman
estetik

b) AKTIVITIMEMPEROLEHPENGALAMAN
Permainanmerupakannilairiadahyangsunggu
hmenakjubkan,nilai kecergasan yang tinggi dan
bertindak sebagai alat yang amat ampuh untuk
menyalurkanrasaketahanansemulajadididala
mjiwapelajarpelbagai peringkat.

c) KEPENTINGANPENGALAMANSECARA
LANGSUNG
kemahiranmembalingdanmenangkappundikaca
ngdipraktikdalam kemahiran menangkap dan
membaling bola.
i.
Pengalamankemahiranpermainan takvarian
. Pelajar diperlukan untuk meramal arah tuju bola atau
pundi-pundi kacang atau arah tuju pergerakan lawan
ii. Pengalaman kemahiran permainan dinamik
. Apabila pelajar sudah memperolehi kemahiran yang
membolehkanmereka bermain dengan cekap mereka
haruslah diberi peluang untuk mempraktikkan kemahiran
mereka itu dalam keadaan serupa sepertidalam keadaan
permainan sebenarnya.

iii. Pengalamanbermainpermainan
. Dengan adanya aktiviti bermain boleh membantu mereka
menghayatirasa keseronokan, kepuasan, kegembiraan
dan kejayaan.

3)EKSPRESI
Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang
menarik dengan memberipeluangkepadakanakkanakuntukmenemuipotensiekspresifdirimelalui
perkataan, bunyi, pergerakan dan visual mereka.

ii. UNSUR PERASAAN DALAM EKSPRESI

Reaksi badan terhadap rangsangan yang ia tidak


bersedia menghadapinya atau yang memberikan
sumber manfaat dan kerugian yang mungkin
kepada seseorangibu bapa dan guru yang menjadi
model, penguatkuasa dan penilai terhadap
pembentukan tingkah laku.

iii. PENYAMPAIAN YANG BEREKSPRESIF


Guru mahupun sekolah perlulah bersifat ekspresif.
Oleh itu, gaya pembelajaranperlulah dirangsang
kepada setiap pelajar.
Rangsangan Persekitaran (Bunyi, cahaya, suhu, susun atur
bilik)
Rangsangan Emosi (Motivasi, keazaman, tanggungjawab,
struktur)
Rangsangan Sosiologi (diri sendiri, pasangan, rakan sebaya,
kelompok)
Rangsangan fisiologi (Kekuatan persepsi yang merangkumi
auditori, visual,kinestatik, makanan / minuman, waktu belajar,
pergerakan)
Rangsangan psikologi (Analitik atau global,pemproses
otakkiri dankanan,dan impulsif atau reflektif)

iv. AKTIVITI
Melaksanakan permainan yang bersifat koperatif
dan sukan.
Contoh aktiviti untuk matapelajaran bahasa
Melayu
1) Aktiviti Meneroka:
) Pelajar disuruh menggunakan 5 deria secara aktif untuk
mengutip bahan untuk komposisi badan.
) Pelajajar boleh meneroka persekitaran untuk mendengar
bunyi, memerhati pergerakan untuk dijadikan bahan
komposisi matapelajaran bahasa.

2) Aktiviti memperoleh pengalaman:


) Dikendalikan melalui pelbagai sudut kecerdasan untuk
memboelhkan pelajar menggunakan pelbagai kapasiti
kecerdasan bagi menyelesaikan masalah atau mencipta
produk.
3) Mengekspresi melalui seni
) Secara kolektif, pelajar memutuskan tajuk komposisi isi
kandungan dan cara untuk menagtur bahan komposisi
dari bahan yang dikutip dan mengekspresinya melalui
estetik seni visual dan pergerakan.
i. Seni muzik
ii. Seni pergerakan
iii. Seni Visual