Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN JERMAL

12300 BUTTERWORTH, SEB. PERAI UTARA, PULAU PINANG.


MINIT MESYUARAT PANITIA MATEMATIK
KALI KEEMPAT TAHUN 2015
Tarikh

: 12 NOVEMBER 2015 (KHAMIS )

Masa

: 1.45 petang

Tempat

: Bilik Persidangan SK Bagan Jermal

Kehadiran

1. Encik Anuar Bin Hj. Kassim( Pengerusi )


2. Puan Sharimah bt. Ismail ( Setiausaha )
3. Encik Azizi bin Salleh
4. Encik Hafiz bin Saad
5. Puan Kalawaty a/p Muniandy
6. Puan Rosnani Bt Mat.
Agenda Mesyuarat:

Ucapan alu-aluan Pengerusi

Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu

Perkara-perkara Berbangkit

Post Mortem PKSR 2 / 2015

Hal-hal Lain

Penutup

1.

Ucapan Aluan Pengerusi


1.1 Pengerusi mengucapkan terima kepada semua guru yang hadir dan kerjasama yang diberi
sepanjang sesi persekolahan 2015
1.2 Pengerusi berharap semua guru yang mengajar Matematik dapat menjalankan taggungjawab
dengan jayanya dan meningkatkan prestasi mata pelajaran Matematik..

2. Pengesahan Minit Mesyuarat


2.1 Setiausaha membentangkan Minit Mesyuarat Matematik Kali Ketiga 2014 untuk disahkan.
2.2 Menerima dan mengesahkan Mesyuarat Matematik Kali Ketiga 2014 :
Cadangan

: Encik Azizi bin Salleh

Sokongan

: Encik Hafiz bin Mat Saad

3. Perkara Berbangkit
3.1 Pengerusi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru kerana menjayakan
Program Congak Sifir.
(Tindakan : Makluman semua guru )
4. Post Mortem PKSR 2 - 2014
4.1 Setiausaha memaklumkan keputusan PKSR 2 adalah seperti LAMPIRAN 1.
4.2 Pengerusi mengucapkan tahniah kepada semua guru yan mengajar di atas kejayaan dalam
PKSR 2 2015.
5. Hal-hal Lain
5.1 Puan Rosnani bt. Mat memaklumkan satu program yang diberi nama PASPORT SIFIR akan
dijalankan kepada semua murid tahap 2 2016.
5.2 Program PASPORT SIFIR adalah atas inisiatif bersama Tuan Guru Besar bersama panitia
Matematik untuk meningkatkan tahap penguasaan sifir murid.
5.3 Taklimat program tesebut akan diadakan pada 19 November 2015.
(Tindakan : Makluman semua guru.)
6. PENUTUP
6.1 Pengerusi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru yang mengajar mata pelajaran
Matematik sesi 2015.

Mesyuarat ditangguhkan tepat pada jam 3.15 petang.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

............
(Puan Sharimah bt. Ismail)
Setiausaha Panitia Matematik,
SK Bagan Jermal.

..........................
(ENCIK ANUAR HAJI KASSIM)
Ketua Panitia Matematik,
SK Bagan Jermal.