Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN KELAB BOLA BALING 2013

Perjumpaan
1
8 JAN

Topik/Program
Pendaftaran,
Suaikenal

Objektif
Pada akhir perjumpaan,
pelajar-pelajar dapat
1. Mendaftarkan
keahlian.
2. Mengenali guru
penasihat dan AJK.
3. Membaca minit
mesyuarat agung.

2
16 JAN

Pengenalan permainan bola


baling

Pada akhir perjumpaan,


pelajar-pelajar dapat
1. Menghuraikan sejarah
sukan bola baling.
2. Undang-undang dan
peraturan permainan
bola baling.
3. Peralatan dan gelanggang bola baling.

3
30 JAN

Permainan bola
Pada akhir perjumpaan,
tampar
pelajar dapat
(persediaan
1. Bermain bola baling
MSSKL)
dengan kaedah yang
betul
2.Membentuk pasukan
bola baling sekolah

4
20 FEB

Permainan bola
tampar
(persediaan
MSSKL)

Pada akhir perjumpaan,


pelajar dapat
1. Bermain bola baling
dengan kaedah yang

Aktiviti
1. Pendaftaran ahi baru.
2. Pendaftaran semula ahli lama.
3. Mengenali guru penasihat dan AJK
kelab.
4. Memaklumkan kepada ahli tentang isi
kandungan minit mesyuarat agung lalu.
5. Memaklumkan perlembagaan kelab
kepada pelajar-pelajar.
6. Memaklumkan kadar yuran yang perlu
dibayar oleh setiap ahli berdasaran minit
mesyuarat agung .
1. Pelajar-pelajar diterangkan tentang
sejarah perkembangan sukan bola baling
dunia.
2. Pelajar-pelajar diberi penerangan
tentang organisasi bola baling dunia dan
kebangsaan.
3. Pelajar-pelajar juga diterangkan tentang
undang-undang dan peraturan-peraturan
permainan bola baling antarabangsa.
4. Pelajar-pelajar diberitahu tentang ukuran
gelanggan serta gajet-gajet yang
diperlukan dalam permainan bola baling.
1. Pelajar-pelajar wakil pasukan bola
baling sekolah menunjukcara bermain
bola baling.
2. Pelajar-pelajar bermain bola baling.

Alat/Bahan/Catatan
1. Borang keahlian.
2. Bukur rekod kehadiran
kokurikulum.
3. Perlembagaan kelab.
4. Aktiviti di jalankan di
kelas.

Softskills
1. Kemahiran
komunikasi
2. Bekerjasama
3. Bertanggungjawab

1. Buku rekod kehadiran


kokurikulum pelajar.
2. Buku rekod aktiviti
kokurikulum.
3. Aktiviti dijalankan di
dalam bilik darjah dan
di gelanggang bola
baling.
4. Pita ukur.
5. Bola.

1. Kemahiran
memimpin
2. Kemahiran
komunikasi
3. Bekerjasama

1. Buku rekod aktiviti


kokurikulum
2. Bola baling, net
3. Aktiviti di gelanggang.

1. menepati masa
2. jujur
3. bertanggung jawab
4. amanah
5.kemahiran
komunikasi
6.bekerja sama
1. menepati masa
2. jujur
3. bertanggung jawab
4. amanah

1. Pelajar-pelajar wakil pasukan bola


baling sekolah menunjukcara bermain
bola baling.
2. Pelajar-pelajar bermain bola baling.

1. Buku rekod aktiviti


kokurikulum
2. Bola baling, net
3. Aktiviti di gelanggang.

Perjumpaan

Topik/Program

Objektif
betul
2. Membentuk pasukan
bola baling sekolah

Aktiviti

5
6 MAC

Balingan dan
tangkapan

Pada akhir perjumpaan,


pelajar-pelajar dapat
1. Pelajar-pelajar dapat
melakukan
- balingan
- tangkapan

6
20 MAC

Teknik halangan

Pada akhir per-jumpaan,


pelajar-pelajar dapat
1. Menghalang pihak
lawan daripada
menjaringkan gol.
2. Menghalang pihak
lawan daripada maju
ke hadapan.

7
10 APR

Teknik
menjaringkan
gol

Pada akhir perjumpaan,


pelajar-pelajar dapat
1. Melakukan jaringan
gol dalam permainan
dan ketika diberikan
balingan penalti.

1. Pelajar-pelajar diajar beberapa


kemahiran asas teknik membaling bola
iaitu :
- Balingan jauh
- Balingan dekat
- Balingan sambil melompat
2. Pelajar-pelajar juga dilatih menangkap
bola dengan betul agar tidak terlepas
dari tangan.
3. Latihan dijalankan secara latih tubi.
1. Memberi tunjuk ajar kepada pelajarpelajar dalam menghalang pemain
pasukan lawan daripada mara ke pintu
gol.
2. Memberi pengajaran kepada pelajarpelajar bagaimana untuk menghalang
pemain pasukan lawan daripada
menjaringkan gol.
3. Melatih pelajar-pelajar melakukan 2
perkara dalam satu masa iaitu membuat
serangan sambil menghalang pasukan
lawan daripada menjaringkan gol.
1. Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar dalam
menjaringkan gol
- sambil melompat
- secara statik.
2. Pelajar-pelajar turut diajar bagaimana
menjaringkan gol penalti.

8
24 APR

Balingan percuma dan balingan sudut


Menyerang dan
menjaringkan

Pada akhir perjumpaan,


pelajar-pelajar dapat
1. Melakukan balingan
percuma dan balingan
sudut

1. Pelajar-pelajar didedahkan cara-cara


melakukan balingan percuma dan
balingan sudut dengan betul.
2. Mereka turut didedahkan agar setiap
balingan mereka mendatang hasil iaitu

Alat/Bahan/Catatan

1. Buku rekod kehadiran


kokurikulum pelajar.
2. Buku rekod aktiviti
kokurikulum.
3. Aktiviti dijalankan di
gelanggang.
4. Bola secukupnya.

Softskills
5.kemahiran
komunikasi
6.bekerja sama
1. menepati masa
2. jujur
3. bertanggung jawab
4. amanah
5.kemahiran
komunikasi
6.bekerja sama

1. Buku rekod kehadiran


kokurikulum pelajar.
2. Buku rekod aktiviti
kokurikulum.
3. Aktiviti dijalankan di
gelanggang.
4. Bola secukupnya.

1. menepati masa
2. jujur
3. bertanggung jawab
4. amanah
5.kemahiran
komunikasi
6.bekerja sama

1. Buku rekod kehadiran


kokurikulum pelajar.
2. Buku rekod aktiviti
kokurikulum.
3. Aktiviti dijalankan di
gelanggang.
4. Bola secukupnya.
1. Buku rekod kehadiran
kokurikulum pelajar.
2. Buku rekod aktiviti
kokurikulum.
3. Aktiviti dijalankan di

1. menepati masa
2. jujur
3. bertanggung jawab
4. amanah
5.kemahiran
komunikasi
6.bekerja sama
1. menepati masa
2. jujur
3. bertanggung jawab
4. amanah
5.kemahiran

Perjumpaan

9
26 JUN

Topik/Program
gol serta
mempertahan
kan gol sendiri

Mesyuarat
agung kelab

10
17 JULAI

Posisi pemain

11
31 JULAI

Kepengadilan

Objektif
1. Menghuraikan
mengapa balingan
percuma dan sudut
diberikan oleh
pengadil.
2. Menyerang pintu gol
lawan.
3. Mempertahankan
pintu gol sendiri dari
dibolosi pasukan
lawan.
Pada akhir perjumpaan,
pelajar-pelajar dapat
1. Memilih AJK untuk
sesi akan datang.
2. Mengendalikan
mesyuarat agung.
Menentukan kadar
yuran setiap pelajar
Pada akhir perjumpaan,
pelajar-pelajar dapat
1. Menghuraikan tentang
posisi pemain dan
peranan mereka.
2. Mengenalpasti
kebolehan pelajar
untuk meletakkan
mereka pada posisi
yang sesuai.
Pada akhir perjumpaan
pelajar-pelajar dapat
1. Memahami keputusan
yang diambil oleh
pengadil.
2. Menjadi pengadil jika
diperlukan.

Aktiviti
berjaya menjaringkan gol.
1. Pelajar-pelajar di beri taklimat tentang
balingan percuma dan balingan sudut
2. Pelajar-pelajar dilatih menggunakan
kemahiran menyelinap dan menghantar
bola kepada pemain sepasukan.
3. Pelajar-pelajar dilatih menggunakan
kemahiran mereka untuk menghalang
pemain lawan daripada menghampiri
pintu gol sendiri.

Alat/Bahan/Catatan
gelanggang.
4. Bola secukupnya.

Softskills
komunikasi
6.bekerja sama

1. Melatih pelajar-pelajar mengendalikan


mesyuarat agung berdasarkan
perlembagaan kelab.
2. Merancang aktiviti untuk tahun hadapan.
3. Membincangkan yuran untuk sesi akan
datang.

1. Dijalankan di dalam
kelas.
2. Guru membimbing
pelajar-pelajar
mengelolakan
mesyuarat.

1. Kemahiran
memimpin
2. Kemahiran
komunikasi
3. Bekerjasama

1. Mendedahkan kepada pelajar-pelajar


tentang peranan pemain berdasarkan
posisi mereka iaitu:a. Penyerang (tengah/tepi)
b. Pertahanan (tengah/tepi)
c. Penjaga gol
2. Mengadakan satu simulasi perlawanan
dengan meletakkan pelajar-pelajar pada
posisi yang bersesuaian dengan
mereka.
1. Pelajar-pelajar didedahkan dengan
situasi sebenar sesuatu perlawanan bola
baling.
2. Mengaplikasikan semua perkara yang
berkaitan dengan undang-undang dan
peraturan-peraturan permainan bola
baling.
3. Pelajar-pelajar dilatih menjadi pengadil

1. Buku rekod kehadiran


kokurikulum pelajar.
2. Buku rekod aktiviti
kokurikulum.
3. Aktiviti dijalankan di
gelanggang.
4. Bola secukupnya.

1. menepati masa
2. jujur
3. bertanggung jawab
4. amanah
5.kemahiran
komunikasi
6.bekerja sama

1. Buku rekod kehadiran


kokurikulum pelajar.
2. Buku rekod aktiviti
kokurikulum.
3. Aktiviti dijalankan di
gelanggang.
4. Bola secukupnya.
5. Menjemput pakar bola

1. menepati masa
2. jujur
3. bertanggung jawab
4. amanah
5.kemahiran
komunikasi
6.bekerja sama

Perjumpaan
12
28 OGOS

13
25 SEPT

14
6 NOV

Topik/Program
Perlawanan
dalaman

Mengelolakan
pertandingan.

Refleksi diri

Objektif
Pada akhir perjumpaan
kelab, pelajar-pelajar
dapat
1. Menyediakan pasukan
untuk pertandingan
peringkat daerah
tahun hadapan.
Pada akhir perjumpaan
kelab, pelajar-pelajar
dapat
1. Mengelolakan satu
pertandingan sendiri.
2. Tahu untuk
menguruskan sesuatu
pertandingan.
Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar-pelajar
dapat
1. Menilai kembali aktiviti
yang dijalankan
sepanjang tahun ini.

Aktiviti
bagi satu perlawanan bola baling.
1. Pelajar-pelajar diminta berlawan dalam
dua kumpulan bagi melihat bakat dan
kebolehan mereka.
2. Pelajar-pelajar diminta menggunakan
sepenuhnya kemahiran mereka.
3. Pelajar-pelajar diterangkan tentang
- Bentuk pertandingan.
- Penyediaan borang penyertaan.
- Menentukan yuran penyertaan.
- Borang pemarkahan.
- Menyusun jadual pertandingan.
- Syarat & peraturan pertandingan.
1. Menilai dan membuat post mortem
aktiviti-akviti yang dijalankan sepanjang
tahun ini.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Alat/Bahan/Catatan
baling dari luar.
Buku rekod kehadiran
kokurikulum pelajar.
Buku rekod aktiviti
koku.
Aktiviti dijalankan di
gelanggang.
Bola secukupnya.
Diadakan satu simulasi
pertandingan.
Dilaksanakan di dalam
kelas.

1. Dijalankan di dalam
kelas.
2. Guru membimbing
pelajar-pelajar
membuat refleksi diri
dan megelolakan
mesyuarat.

Softskills
1. menepati masa
2. jujur
3. bertanggung jawab
4. amanah
5.kemahiran
komunikasi
6.bekerja sama
1. menepati masa
2. jujur
3. bertanggung jawab
4. amanah
5.kemahiran
komunikasi
6.bekerja sama
1. menepati masa
2. jujur
3. bertanggung jawab
4. amanah
5.kemahiran
komunikasi
6.bekerja sama