Anda di halaman 1dari 23

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI

PASIR GUDANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : OMAR BIN ALIVI

NAMA MURID

Kelas : 5 AMAN

NO. SURAT BERANAK

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

K1

K2

K3

K1

K2

K3

1.2.6 1.3.1 1.3.2


1.3.3

1.4.1 1.4.2
1.4.3 1.4.4
1.6.1 1.6.2
1.7.2

1.5.1 1.5.2

2.2.3 2.3.1
2.3.2

2.4.1 2.4.2
2.4.3

2.5.1 2.5.2 2.5.3


2.6.1 2.6.2

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AHMAD SUHAIL BIN AHMAD MURNI

30801141047

AINA ANIS BATRISYIA BINTI AHMAD FAUZI

30928100672

CHE MUHAMMAD AKMAL BIN CHE SHAFIE

30131020747

EREEN BATRISYIA BINTI SHAHRUL KAMEL

30729160082

ERRA FITRIYA YULANTI BINTI MUDIANTO

30709050062

FASIHA BINTI RIDZUAN

30623101746

FATIN NAJIHAH BINTI MOHD SAFFIE

30403080082

HARITH SYAZWAN BIN KHAIRUL

30331160031

INTAN SYAZLIANA BINTI SAIFUL HISYAM

31217100056

KHUSAIRI DOL BIN AB KAMAL

30330101363

MOHAMMAD AMIR HAIQAL BIN AHMAD JOHARI

30427101167

12 AMIRUL AMMAR HAIKAL BIN ALI

1234

13 AMIRUL SHAH BIN ABU

1234

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI


PASIR GUDANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : OMAR BIN ALIVI

NAMA MURID

Kelas : 5 AMAN

NO. SURAT BERANAK

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

K1

K2

K3

K1

K2

K3

1.2.6 1.3.1 1.3.2


1.3.3

1.4.1 1.4.2
1.4.3 1.4.4
1.6.1 1.6.2
1.7.2

1.5.1 1.5.2

2.2.3 2.3.1
2.3.2

2.4.1 2.4.2
2.4.3

2.5.1 2.5.2 2.5.3


2.6.1 2.6.2

14 ANAS ZUHAIR BIN AHMAD

1234

15 ANIS SYAHFIZ BINTI ISMAIL

1111344

1325435T

345666

18 HAZIQ ZARIF BIN HUSIN

345666

19 MUHAMMAD ABRISAM ABASSI BIN ALI

5567787

20 MUHAMMAD AMEER LUQMAN BIN HAKIM

556778

21 MUHAMMAD AMIERUL HAMIEZY BIN YAZID

4456778

22 MUHAMMAD HANIF NAJMI BIN HAIKAL

667890

23 MUHAMMAD JOHAN IRFAN BIN ABU

455677

24 MUHAMMAD SHAHRUL AZMI BIN ISMAIL

44444

25 PUTRA MUHAMMAD MIKAIL BIN HASSAN

444444

26 TENGKU MUHAMMAD NAUFAL BIN YASIN

44444332

16 DARSHAN A/L KUMAR


17 EL FATAH BIN ALIAS

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI


PASIR GUDANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : OMAR BIN ALIVI

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

Kelas : 5 AMAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

K1

K2

K3

K1

K2

K3

1.2.6 1.3.1 1.3.2


1.3.3

1.4.1 1.4.2
1.4.3 1.4.4
1.6.1 1.6.2
1.7.2

1.5.1 1.5.2

2.2.3 2.3.1
2.3.2

2.4.1 2.4.2
2.4.3

2.5.1 2.5.2 2.5.3


2.6.1 2.6.2

27 SHAHRUL SYAQIRIN BIN REJAB

8865543

28 SHAZDY ISKANDAR BIN UMAR

3457733

29 MUHAMMAD IKHWAN HANIF BIN ABDULLAH

22455667

30 DARIN IZZATI BINTI KAMAL

4567256

31 BAIHAKI BIN BAHARIN

4554556

32
33
34
35
36
37
38
39

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI


PASIR GUDANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : OMAR BIN ALIVI

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

Kelas : 5 AMAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

K1

K2

K3

K1

K2

K3

1.2.6 1.3.1 1.3.2


1.3.3

1.4.1 1.4.2
1.4.3 1.4.4
1.6.1 1.6.2
1.7.2

1.5.1 1.5.2

2.2.3 2.3.1
2.3.2

2.4.1 2.4.2
2.4.3

2.5.1 2.5.2 2.5.3


2.6.1 2.6.2

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI


PASIR GUDANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : OMAR BIN ALIVI

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

Kelas : 5 AMAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

..
OMAR BIN ALIVI

K1

K2

K3

K1

K2

K3

1.2.6 1.3.1 1.3.2


1.3.3

1.4.1 1.4.2
1.4.3 1.4.4
1.6.1 1.6.2
1.7.2

1.5.1 1.5.2

2.2.3 2.3.1
2.3.2

2.4.1 2.4.2
2.4.3

2.5.1 2.5.2 2.5.3


2.6.1 2.6.2

MENULIS

Kelompok Standard Pembelajaran

K1

K2

K3

3.2.6 3.2.7
3.4.1 3.4.2
3.8.2

3.3.3 3.3.4
3.5.2 3.9.1

3.6.1 3.6.2
3.7.1 3.7.2

MENULIS

Kelompok Standard Pembelajaran

K1

K2

K3

3.2.6 3.2.7
3.4.1 3.4.2
3.8.2

3.3.3 3.3.4
3.5.2 3.9.1

3.6.1 3.6.2
3.7.1 3.7.2

MENULIS

Kelompok Standard Pembelajaran

K1

K2

K3

3.2.6 3.2.7
3.4.1 3.4.2
3.8.2

3.3.3 3.3.4
3.5.2 3.9.1

3.6.1 3.6.2
3.7.1 3.7.2

MENULIS

Kelompok Standard Pembelajaran

K1

K2

K3

3.2.6 3.2.7
3.4.1 3.4.2
3.8.2

3.3.3 3.3.4
3.5.2 3.9.1

3.6.1 3.6.2
3.7.1 3.7.2

MENULIS

Kelompok Standard Pembelajaran

K1

K2

K3

3.2.6 3.2.7
3.4.1 3.4.2
3.8.2

3.3.3 3.3.4
3.5.2 3.9.1

3.6.1 3.6.2
3.7.1 3.7.2

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI


PASIR GUDANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Nama Murid
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru TMK
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

BAIHAKI BIN BAHARIN


4554556
L
5 AMAN
OMAR BIN ALIVI

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


MENDENGAR DAN BERTUTUR
KELOMPOK

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

K1

Memberikan respons dengan betul terhadap ragam ayat dan pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terperinci.

K2

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan, memperoleh dan menyampaikan maklumat, dan
mengemukakan pendapat pada tahap sesuai.

K3

Menyampaikan cerita dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada
tahap kukuh.
MEMBACA

KI

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman, dan ragam ayat secara mekanis
dengan betul pada tahap terhad.

K2

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan dengan tepat, keputusan dan ulasan yang betul pada tahap
kukuh.

K3

Membaca dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; membaca bahan dan memahami secara
kritis pada tahap terhad.
MENULIS

K1

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat yang mengandungi kata ganda secara imlak dengan
tepat; mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada tahap terhad.

K2

Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka, dan menulis karangan, dan menulis ulasan yang
betul pada tahap kukuh.

K3

Menulis teks untuk menyampaikan maklumat secara kohesi dan koheren dengan menggunakan bahasa yang santun;
menghasilkan draf penulisan dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terhad.

..............
OMAR BIN ALIVI
(Guru Kelas)

..
OMAR BIN ALIVI
(Guru Besar)

MENDENGAR DAN BERTUTUR

BILANGAN MURID

TP
KI
K2
K3

TP 1

TP 2

0
0
0

TP 3

0
0
8

TP 4

9
12
0

TP 5

10
19
21

11
0
2

MENDENGAR DAN BERTUTUR


K1

K2

K3

25
20
15
10
5
0

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

MEMBACA

BILANGAN MURID

TP
KI
K2
K3

TP 1

TP 2

0
0
0

TP 3

1
0
11

TP 4

12
2
0

TP 5

9
12
0

9
8
12

MEMBACA
K1

K2

K3

14
12
10
8
6
4
2
0

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

4
2
0

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

MENULIS

BILANGAN MURID

TP
KI
K2
K3
K4

TP 1

TP 2

0
0
0
0

TP 3

1
0
1
0

TP 4

12
1
27
0

TP 5

9
13
1
0

9
8
2
0

MENULIS
KI

K2

K3

K4

30
25
20
15
10
5
0

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

1
0
0

BERTUTUR

TP 4

TP 5

TP 6

TP 5

TP 6

TP 6

0
9
8

ACA

TP 4

TP 4

TP 5

TP 6

TP 5

TP 6

TP 6

0
9
0
0

LIS

K4

TP 4

PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELO


TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

MENDENGAR DAN BERTUTUR KEL


TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4

5
6

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELO


TAHAP PENGUASAAN
1
2
3

4
5
6

MEMBACA KELOMPOK SA
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

MEMBACA KELOMPOK D
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

MEMBACA KELOMPOK TI
TAHAP PENGUASAAN

1
2
3
4
5
6

MENULIS KELOMPOK SA
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

MENULIS KELOMPOK DU
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4

5
6

MENULIS KELOMPOK TIG


TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

P PENGUASAAN
MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU
PERNYATAAN
Memberikan respons dengan betul terhadap ragam ayat dan pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan
Memberikan respons dengan betul terhadap ragam ayat dan pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan
Memberikan respons dengan betul terhadap ragam ayat dan pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan
Memberikan respons dengan betul terhadap ragam ayat dan pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan
Memberikan respons dengan betul terhadap ragam ayat dan pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan
Memberikan respons dengan betul terhadap ragam ayat dan pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan
dan menjadi model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA


PERNYATAAN

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan, memperoleh dan menyampaikan m


pada tahap sangat terhad.

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan, memperoleh dan menyampaikan


pada tahap terhad.

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan, memperoleh dan menyampaikan


pada tahap sesuai.

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan, memperoleh dan menyampaika


pada tahap kukuh.

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan m


tahap terperinci.

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan m


pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN

Menyampaikan cerita dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai, sebutan yang jelas dan intonas

Menyampaikan cerita dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai, sebutan yang jelas dan intona

Menyampaikan cerita dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai, sebutan yang jelas dan intona

Menyampaikan cerita dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai, sebutan yang jelas dan intonas

Menyampaikan cerita dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai, sebutan yang jelas dan intona

Menyampaikan cerita dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai, sebutan yang jelas dan intona
konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK SATU


PERNYATAAN

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman, dan ragam ayat
sangat terhad.

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman, dan ragam ayat
terhad.

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman, dan ragam ayat
sesuai.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman, dan ragam ayat
kukuh.

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman, dan ragam ayat
terperinci.

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman, dan ragam ayat
sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK DUA


PERNYATAAN

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan dengan tepat, keputusan dan ulasan ya

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan dengan tepat, keputusan dan ulasan ya

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan dengan tepat, keputusan dan ulasan ya

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan dengan tepat, keputusan dan ulasan ya

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan dengan tepat, keputusan dan ulasan ya

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan dengan tepat, keputusan dan ulasan ya
konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN

Membaca dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; membaca bahan dan m
terhad.

Membaca dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; membaca bahan dan m

Membaca dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; membaca bahan dan m

Membaca dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; membaca bahan dan m

Membaca dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; membaca bahan dan m

Membaca dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat dengan betul; membaca bahan dan m
terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK SATU


PERNYATAAN

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat yang mengandungi kata ganda se
memurnikan hasil penulisan pada tahap sangat terhad.

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat yang mengandungi kata ganda se
memurnikan hasil penulisan pada tahap terhad.

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat yang mengandungi kata ganda se
memurnikan hasil penulisan pada tahap sesuai.

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat yang mengandungi kata ganda se
memurnikan hasil penulisan pada tahap kukuh.

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat yang mengandungi kata ganda se
memurnikan hasil penulisan pada tahap terperinci.

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis ayat yang mengandungi kata ganda se
memurnikan hasil penulisan pada tahap sangat terperinci, konsisten dan, menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK DUA


PERNYATAAN

Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan, dan m
terhad.

Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan, dan m

Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan, dan m

Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka, dan menulis karangan, dan m

Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan, dan m
terperinci.

Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka dan menulis karangan, dan m
terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN

Menulis teks untuk menyampaikan maklumat secara kohesi dan koheren dengan menggunakan bahas
dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terhad.

Menulis teks untuk menyampaikan maklumat secara kohesi dan koheren dengan menggunakan bahas
dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terhad.

Menulis teks untuk menyampaikan maklumat secara kohesi dan koheren dengan menggunakan bahas
dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai.

Menulis teks untuk menyampaikan maklumat secara kohesi dan koheren dengan menggunakan bahas
dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap kukuh.

Menulis teks untuk menyampaikan maklumat secara kohesi dan koheren dengan menggunakan bahas
dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terperinci.

Menulis teks untuk menyampaikan maklumat secara kohesi dan koheren dengan menggunakan bahas
dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model tel