Anda di halaman 1dari 2

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMUAT

Luas permukaan plat


Jarak antara plat
Jenis dielektrik
Suhu persekitaran

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMUAT


Luas permukaan
Luas permukaan plat yang besar membenarkan lebih banyak
elektron berada dalam plat tersebut berbanding dengan luas
permukaan yang kecil.
Ini kerana kerana ia boleh memegang lebih elektron.
Luas permukaan plat berkadar terus kepada kemuatan.
Jarak antara plat
Apabila jarak antara plat didekatkan, maka lebih kuat daya
elektrik yang wujud antara plat seterusnya nilai kemuatan
akan bertambah.
Apabila jarak antara plat dijauhkan, maka lebih kuat daya
elektrik yang wujud antara plat seterusnya nilai kemuatan
berkurangan.
Kemuatan berkadar songsang kepada jarak antara plat.
Jenis bahan elektrik.
Bahan dielektrik yang biasa digunakan ialah udara, mika,
kertas, seramik,plastik dan oksida logam.
Sifat bagi 1 dielektrik yang baik ialah yang mempunyai kadar
pengaliran yang rendah.

Bahan dielektrik yang berbeza akan memberikan nilai


kemuatan yang berbeza.
Untuk tujuan pengkelasan, kesan bagi semua bahan dielektrik
adalah dibandingkan dengan udara.
Apabila udara menjadi bahan dielektrik bagi sesuatu pemuat,
kemudian digantikan dengan bahan lain untuk dielektrik, maka
nilai bagi kemuatan akan didarabkan dengan satu angka yang
disebut sebagai dielektrik mantap.
Bahan-bahan yang berbeza mempunyai dielektrik mantap
yang berbeza akan mempengaruhi nilai kemuatan yang
berbeza apabila dijadikan sebagai bahan dielektrik.
C = kA/D
Di mana
C= kemuatan
k=dielektrik mantap
A= Luas permukaan plat
D= jarak antara plat
BAHAN DIELEKTRIK
Udara
Kertas (berminyak)
Mika
Gelas
Porselin
titanete

DIELEKTRIK MANTAP (k)


1
3-4
4-8
4-8
5
100-200

Anda mungkin juga menyukai