Anda di halaman 1dari 2

1.

Antara yang berikut, yang


manakah bukan merupakan
kemahiran proses sains?
A. Memerhati
B. Mengelas
C. Membina keputusan
D. Berkomunikasi
2. Jadual _ di bawah menunjukkan
kumpulan haiwan yang telah
dibahagikan.
Melahirkan
anak
Kucing
Paus
Lembu

bertelur
Ikan
Ayam
Ular
Jadual _

Apakah kemahiran proses sains


yang digunakan?
A.
B.
C.
D.

Membuat inferens
Meramal
Mengelas
Mengeksperimen

3. Satu
eksperimen
telah
dijalankan
dan
maklumat
berikut telah diperolehi.
Bentuk ais menjadi tidak sekata dan
mengecil apabila ais dibiarkan lama
di atas meja.
Apakah kemahiran proses sains
yang
berkaitan
dengan
maklumat di atas?
A. Mengawal pemboleh ubah
B. Mengelas
C. Menggunakan perhubungan
ruang dan masa.
D. Membuat inferens
4. Jadual _ di bawah menunjukkan
ketinggian anak pokok yang
direkodkan
selama
empat
minggu.

Minggu
Ketinggia
n (cm)

10 12 15 20
Jadual _

Apakah
corak
perubahan
ketinggian anak pokok yang
dapat diperhatikan?
A.
B.
C.
D.

Berkurang
Bertambah
Bertambah dan berkurang
Berkurang dan bertambah

5. Susun langkah-langkah
mengeksperimen dengan betul.
S Membuat kesimpulan
T Merancang eskperimen
U Mengumpul data
V Menjalankan eksperimen
A.
B.
C.
D.

STVU
UTVS
TVUS
TUVS

6. Berikut
merupakan
satu
penyiasatan yang dijalankan ke
atas
satu
pokok
bunga.
Keadaan pokok bunga selepas
seminggu direkodkan.
Pekara
yang Keadaa
dimanipulasikan n pokok
bunga
Pokok diletakkan Pokok
di dalam kotak mati
hitam
Apakah inferens yang dapat
diberikan berdasarkan situasi di
atas.
A. Pokok bunga mati kerana tidak
mendapat
air
yang
secukupnya.

B. Pokok bunga mati kerana


dijangkiti penyakit.
C. Pokok bunga mati kerana tidak
mendapat cahaya matahari.
D. Pokok bunga mati kerana tidak
mendapat baja yang cukup.
7. Antara berikut, yang manakah
menunjukkan
kamu
telah
mengaplikasikan pengetahuan
tentang kemahiran manipulatif
di rumah?
A. Menyapu sampah di halaman
rumah
B. Menyusun peralatan dapur di
rak yang sesuai setelah
menggunakannya.
C. Mengelas sampah mengikut
jenis.
D. Mengelaskan peralatan dapur
mengikut bentuk.
8. Manakah antara berikut bukan
termasuk dalam kemahiran
manipulatif?
A. Mengedalikan peralatan sains
dengan betul.
B. Menyimpan peralatan sains di
tempat yang sepatutnya.
C. Membersihkan peralatan sains
selepas digunakan.
D. Mewarna gambar tumbuhan
dengan tepat.

9. Apakah langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil
semasa berada di dalam bilik
sains?
A. Auni merasa bahan kimia
dengan lidah untuk mengenal
pasti bahan kimia yang akan
digunakan.
B. John mengutip serpihan kaca
yang
pecah
dengan
menggunakan tangan.
C. Maxwell membaca label bahan
kimia sebelum meggunakan
bahan tersebut.
D. Nur tidak mengikat rambut
ketika menjalankan
eksperimen.
10. Tangan Alex telah terluka
semasa
melakukan
eksperimen. Apakah yang harus
Alex lakukan?
A. Membalut
kawasan
luka
sendiri.
B. Membasuh
kawasan
luka
dengan air paip.
C. Melaporkan
kepada
guru
dengan segera.
D. Menyapu
ubat
dengan
bantuan rakan-rakan.