Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

Tarikh

02 Julai 2015

Masa

8.30am 9.30am (60 minit)

Tahun

4 Efisien

Bilangan Murid
Matapelajaran

:
:

/46
Matematik

Bidang Pembelajaran

Sukatan Dan Geometri

Tajuk

Panjang

Standard Kandungan

Standard Pembe

Murid dibimbing untuk:


12.1 Mengetahui unit panjang
Murid berupaya untuk :
i) Mengenal unit panjang:

(a) milimeter (mm),


(b) kilometer (km).
(ii) Menyatakan hubungan melibatkan:
(a) sentimeter dan milimeter,
Pengetahuan Sedia Ada

Murid telah belajar topik panjang pada tahun 3.

Bahan Bantu Belajar

Buku teks, gambar papan tanda jalan raya, gambar pensil dan karyon, pembaris kertas,

Nilai

kad hubungan sentimeter dan milimeter, lembaran kerja


Menumpukan perhatian, berani mencuba, teliti, berdisiplin

Strategi

Berpusat guru, murid dan bahan

KB

Menganalisis dan menjana idea, membuat kesimpulan

EMK

Kreativiti & Inovasi

Fasa dan waktu

Isi Kandungan dan

Cadangan Komunikasi

Catatan

Cadangan Aktiviti
Persediaan

a. Guru memaparkan sekeping papan tanda jalan


raya dan sekeping gambar pensil dan karyon.

( 5 min)

Perhatikan kedua
dua gambar ini.
i. Apakah perbezaan
yang terdapat dalam
kedua dua gambar
ini?

Strategi : berpusatkan
guru, murid dan bahan
Bahan Bantu Belajar:
Gambar papan tanda
jalan raya dan gambar
pensil dan karyon

semua murid.

Nilai :
Menumpukan
sesuai digunakan untuk perhatian, berani
mencuba dan teliti
mengukur jarak yang

d. Murid menjawab soalan guru dengan sopan.

jauh?

e. Guru mengaitkan kedua dua unit dengan


pembelajaran hari ini.

ii. Apakah unit yang

b. Guru meminta murid memerhati gambar.


c. Guru menanya soalan secara spontan dengan

ii. Apakah unit yang

KB :
Menganalisis, dan
menjana idea

sesuai digunakan untuk


mengukur objek yang
pendek?

2. imaginasi
( 25 minit

Penjana idea

Sintesis idea

a. Guru membimbing murid menyebut


millimeter dan kilometer yang terdapat di
papan putih.

Strategi : berpusatkan
guru, murid dan bahan

b. Guru jelaskan kepada murid kedua dua unit


digunakan untuk mengukur:

Bahan Bantu Belajar:


i. mm digunakan untuk mengukur

Pembaris kertas, kad

Anda mungkin juga menyukai