Anda di halaman 1dari 1

Jawatankuasa Penaja Kelab Pencinta Alam

SMK Baru Bintulu,


Jalan Kemunting,
97000, Bintulu
Sarawak.
Ruj. kami :
Tarikh : 16 JANUARI 2016
Pengetua,
SMK Baru Bintulu,
Jalan Kemunting,
97000, Bintulu
Sarawak.
Puan ,
PERMOHONAN PENUBUHAN KELAB PENCINTA ALAM DAN KECERIAAN
Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya Cik Fhatin Amira Binti Musa (Guru Pemimpin Kelab
Pencinta Alam) berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998,P.U. (A) 196,
yang berkait dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan
Kelab Pencinta Alam, di SMK Baru Bintulu mulai 3 Januari 2016.

2.

Sehubungan itu , bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut:


2.1 Draf Perlembagaan
2.2 Draf Aktiviti Asas Kelab
2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja

Kerjasama dan jasa baik puan bagi meluluskan perkara di atas terlebih dahulu diucapkan ribuan
terima kasih.
Sekian.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,

.
(FHATIN AMIRA BINTI MUSA),
Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam,
SMK Baru Bintulu,
Sarawak.
s.k

PK Kokurikulum
S/U Kokurikulum
Fail Kelab Pencinta Alam