Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN PERKEMBANGAN SISWA/I MTS MUAWWANAH

MATA PELAJARAN AL-QURAN-HADITS
31 DESEMBER 2015
No
1
2

Nama

Catatan / Tugas
Catatan lengkap, tugas belum selesai
Catatan lengkap, tugas belum selesai

Setor
5
4

Hafalan
Tidak Setor
3
4

Tilawah/
Juz
4
4

QUIZ I

1

2,83

4
3
2
5
4
-

3,16
4,66
3,5
2,83
3,33
4,4

4

4,0

4

2,83

3

Sakinah Az-Zahra
Siti Dyah Ayu
Wulandari
Siti Sri Lathifah

4
5
6
7
8
9

Faradhiba
Zukhrufi
Dea Rizki
Clara Wulandari
Muthia Dini Suci
Alvi Makrifah

10

Aditya Hiro

Catatan belum lengkap, buku belum
disampul

11

Muhammad Yasin

Catatan belum lengkap

12

M. Ridho Bestari

13
14
15
16

Maulana Rojulun
Naufal
M. Riallah
Fikri Raihan

17

Farhan

18.
19

M. Haris
Wahid Maulana

20
21

Arya Farar
Reza

22

Romi

23

M. Yusuf

Catatan belum lengkap, belum disampul
5
4
2
dan dicampur dengan pelajaran yang lain.
Catatan lengkap.
7
3
8
Catatan lengkap, buku belum disampul
3
4
2
Catatan belum lengkap.
2
8
3
Catatan masih bercampur dengan
3
5
3
pelajaran yang lain.
Catatan belum lengkap, dan belum
3
4
???
disampul
Catatn belum dikumpulkan
5
5
7 (???)
Catatan belum lengkap, masih bercampur
5
5
3
dengan buku pelajaran yang lain
Belum mengumpulkan buku catatan
4
3
2
Catatan belum lengkap, masih bercampur
Buku pemantau belum dikumpulkan
dengan buku catatan yang lain, Buku
catatan belum di sampul
Catatan belum lengkap, buku belum
Buku pemantau belum dikumpulkan
disampul.
SAKIT/Tidak datang

Catatan lengkap, tugas belum selesai,
buku catatan belum disampul
Catatan lengkap, tugas belum selesai
Catatan lengkap, tugas belum selesai
Catatan lengkap, tugas belum selesai
Catatan lengkap, tugas belum selesai
Catatan lengkap, tugas belum selesai
Catatan lengkap, tugas belum selesai

6

3

5
5
5
3
5
3
6
4
4
4
Tidak mengumpulkan buku
pemantau TTQ
5
5
4

4

5,66
4,83

3,33
5,33
5,33
5,5
3,5
5,0
6,33
4,83
3,16
4,66
6,83

..5 - 6.0 7. Misdanial...0 6.0 9.5 7...5 8..0 8.0 9..0 7...Mengetahui...0 8..I NIP/NRK.5 7..5 .....5 8.5 9......0 8....5 - - 7..0 7..5 7..Si NIP/NRK. Kepala Sekolah/Yayasan Batam..0 7..5 7.5 8..0 9....5 8.5 8. S...0 7...5 7..5 6.Pd.0 8... LAPORAN PERKEMBANGAN SISWA/I SMP-IT ULIL ALBAB MATA PELAJARAN TAHSIN TAHFIDZ AL-QURAN 19 Agustus 2010 AnNas Sakinah Az-Zahra Siti Dyah Ayu Wulandari Siti Sri Lathifah Faradhiba Zukhrufi Dea Rizki S U R AT / Juz 29 S U R A T / juz 30 Siswa AlFalaq AlIkhlas AlLahab AnNashr AlKafirun AlKautsar AlmA’un Quroisy AlFil Al-‘As r AlHumazah 8.Pd. S.M..5 AlMursalat Al-Insan 8.0 7.. 16 Agustus 2010 Guru Mata Pelajaran Muhammad Wahyudi.0 - 8..0 7.0 7..0 7.

..0 8...0 6.Pd.5 6.5 8.5 7.5 8.5 6.5 7..5 7. S.5 7.5 8..5 6.5 8.5 7..5 8..0 7..0 8.5 6.5 7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 6...0 Mengetahui. Ridho Bestari Maulana Rojulun Naufal M.0 7.5 7.0 8.5 Alma’un 6.0 7..5 8.0 AlHumazah AlMursalat 6.0 8.0 6.0 8.0 8.0 7.0 6.5 8.0 7.0 7..5 6.5 7.5 7..5 6.0 6.0 6.5 8.I NIP/NRK..0 7.5 7.0 6.0 7.0 7.5 8.0 6...0 AlFalaq AlIkhlas AlLahab AnNashr AlKafirun 6.5 7.0 8.0 6.5 6.5 6...5 7.0 8.5 7. Riallah Fikri Raihan Farhan M.5 6. Haris Wahid Maulana Arya Farar Reza Romi S U R AT / Juz 29 S U R A T / juz 30 Siswa 7..5 Al-Insan 7.0 AlFil 6.5 8.5 8.5 7.0 7..5 7.0 6.0 6.Pd.5 6..0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.5 8.5 6.5 8.5 7..0 6.0 8.5 8.0 6.0 .0 7.5 8..5 6. 19 Agustus 2010 Guru Mata Pelajaran Muhammad Wahyudi.0 7.0 7.5 6.5 7..5 6. S.0 8....Clara Wulandari Muthia Dini Suci Alvi Makrifah 7.5 7..0 6.5 6.5 7.0 7.0 8.Si NIP/NRK.0 - 7.5 6.5 7.0 8..5 8.5 6.0 Quroisy 7.5 Batam.5 7.5 8...0 6.5 8.0 6.0 7.5 8.5 7..0 7.0 6.0 8..5 7.0 7.0 Al-‘As r 7.0 8.0 6.5 6.5 7.5 8..0 7.5 8.5 6.0 7. LAPORAN PERKEMBANGAN SISWA/I SMP-IT ULIL ALBAB MATA PELAJARAN TAHSIN TAHFIDZ AL-QURAN 19 Agustus 2010 AnNas Aditya Hiro Muhammad Yasin M...5 7. Misdanial.0 7.5 8.5 7.0 7.0 7.0 8.5 6.5 6.5 7. Kepala Sekolah/Yayasan 6.5 6.0 8.0 7.5 7.5 7...0 7.5 6.0 6.0 7.M..5 6.5 7.5 6..0 7..5 8.5 6.0 6.0 8.0 9.5 6.5 7...0 7.0 8.5 7..0 - AlKautsar 6..5 8.0 7.5 7.

Si NIP/NRK.......Pd.. 6....5 7.......5 8..5 8....5 7.....5 Batam..5 8...5 7....M...0 7.M..... Kepala Sekolah/Yayasan Muhammad Wahyudi.. S... .5 Mengetahui...5 7.Pd...I NIP/NRK.5 7. Yusuf 8. 19 Agustus 2010 Guru Mata Pelajaran Misdanial....0 7. S.