Anda di halaman 1dari 2

Template Rancangan Pelajaran Harian

Minggu:

Hari / Tarikh:

Mata pelajaran:
Tingkatan:
Masa:
Learning Area /
Bidang
Pembelajaran
Learning
Objectives /
Objektif
Pembelajaran
Learning
Outcome /
Hasil Pembelajaran
Set Induksi
Aktiviti
BBM
Penilaian
i-Think / Frog
Refleksi
Ulasan Pengetua (hanya utk hari Jumaat dan Isnin shj):
* Template ini adalah sah digunakan sehingga diberitahu kelak.

CONTOH
Minggu: 34

Hari / Tarikh: Isnin, 29hb Sep 2014

Mata pelajaran:
Tingkatan:
Masa:

Matematik
3 Faraday
7.30 pg - 8.45 pg

Learning Area /
Bidang
Pembelajaran
Learning
Objectives /
Objektif
Pembelajaran
Learning
Outcome /
Hasil Pembelajaran
Set Induksi
Aktiviti
BBM
Penilaian

Bab 1: Sudut dan Garis II

Memahami dan menggunakan

Di akhir pengajaran, murid akan dapat


i)
Ulangkaji tajuk lepas
(minimum 2 aktiviti)
Kertas majong, Kad manila, gunting, Gam
Sumber ape, m/s berapa. No latihan

i-Think / Frog
Refleksi

Peta Buih/ Peta Bulatan/ Peta Pokok


20 daripada 30 murid dapat menentukan mod dengan betul
( hasil pembelajaran)

Ulasan Pengetua:
Tahniah! Ditulis dengan baik sekali.