Anda di halaman 1dari 49

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 2016


Minggu : 1

Hari : .............

TAHUN/MASA/MOD
UL
Pendidikan Seni
Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi
Estetik

1.2 Aplikasi
seni

1.1.1
Uns
ur Seni
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

1.2.1 Media
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2 Proses
Teknik

Masa:
Modul 1:
Menggambar
Aktiviti : Lukisan

Tarikh : .................

1.1.2 Prinsip
Rekaan
1.1.2.1
1.1.2.2

Gabungan Teknik :
Gosokan dan Kolaj

1.2.2.1
(Teknik
campuran

gosokan
dan
kolaj)

Tema :
Alam Semula jadi

REFLEKSI/CATATA
N
EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3,EK5),
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh Lukisan,
Contoh gambar
2.Media:
Kertas lukisan
pensel, pensel
warna,
oil pastel, kertas
warna, gam atau
bahan yang
sesuai.

Tajuk : Adik ku
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid
yang tidak
mencapai objektif
akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1.
2.

Memahami dan menyatakan bahasa seni visual


dalam penghasilan
lukisan Adik ku.
Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan lukisan Adik ku.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.
(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
melakar serta menggunakan teknik campuran .(EK
2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang modul menggambar
aktiviti lukisan
menggunakan teknik campuran gosokan dan kolaj
berdasarkan dua standard kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 2

TAHUN/MASA/MOD
UL
Pendidikan Seni
Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa:
Modul 1:

Hari : ................
Tarikh : ..................
STANDARD PEMBELAJARAN

REFLEKSI/CATATAN

1.3
Ekspresi
Kreatif

1.4
Apresiasi
Seni

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

EMK
Keusahawanan,
(EK1 - EK 5)
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh Lukisan,
Contoh gambar
2.Media:
Kertas lukisan,
pensel, pensel
warna,
oil pastel, kertas
warna, gam atau
bahan yang sesuai
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

Menggambar
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Aktiviti : Lukisan
Gabungan Teknik :
Gosokan dan Kolaj
Tema :
Alam Semula jadi
Tajuk : Adik ku

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
dalam komputer dan bersoaljawab mengenai
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya.
(EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya lukisan dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya. (EK 5)
Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang modul menggambar
aktiviti lukisan
menggunakan teknik campuran gosokan dan kolaj
berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 3
TAHUN/MASA/MODU
L

Hari : ..................
Tarikh : .....................
STANDARD PEMBELAJARAN
REFLEKSI/CATATAN

Pendidikan Seni Visual


Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa :
Modul 2:
Membuat corak dan
rekaan

2.1 Persepsi
Estetik

2.2 Aplikasi
seni

2.1.1 Unsur
Seni
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

2.2.1 Media
2.2.1.1
2.2.1.2

2.1.2
Prins
ip
Rekaan
2.1.2.1
2.1.2.2

Aktiviti : Pualaman
Gabungan Teknik :
Lipatan dan guntingan
serta tiupan.

2.2.2 Proses
dan
Teknik
2.2.2.1
Teknik
campuran :
pualaman,
lipatan dan
guntingan
serta tiupan.

Tema :
Objek Buatan Manusia

EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3,EK5),
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh hasil karya
2. Media:
gunting,besen,
kertas lukisan, cat
kilat,
gam atau bahan
lain
yang sesuai.
Refleksi
Seramai ___ /___
orang murid dapat
mencapai objektif
yang ditetapkan.

Tajuk : Pasu Hiasan

____ orang murid


yang tidak
menguasai akan
diberi bimbingan
dalam sesi
pembelajaran akan
datang.
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1.
2.

Memahami dan menyatakan bahasa seni visual


yang ada pada karya.
Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilakn corak menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2, EK3)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan corak
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti pualaman dan
gabungan teknik campuran berdasarkan dua Standard
Kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 4
TAHUN/MASA/MOD
UL

Hari : ...............

Tarikh : ...............

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Ekspresi
Kreatif

Pendidikan Seni
Visual
Tahun 6
Minggu :

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

REFLEKSI/CATATAN
2.4 Apresiasi
Seni
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Hari :
Masa :
Modul 2:
Membuat corak dan
rekaan
Aktiviti : Pualaman

EMK
Keusahawanan,
(EK1 - EK5), TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh hasil karya
2. Media:
gunting,besen,
kertas lukisan, cat
kilat,
gam atau bahan
lain
yang sesuai.
Refleksi
Seramai ___ /___
orang murid dapat
mencapai objektif
yang ditetapkan.

Gabungan Teknik :
Lipatan dan
guntingan serta
tiupan.
Tema :
Objek Buatan
Manusia

____ orang murid


yang tidak
menguasai akan
diberi bimbingan
dalam sesi
pembelajaran akan
datang.

Tajuk : Pasu Hiasan

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasikan
bahasa seni visual,media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
dalam komputer dan bersoaljawab mengenai
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya.
(EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan pualaman dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan

sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,


sejarah seni dan budaya.(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti pualaman dan
gabungan teknik campuran berdasarkan empat Standard
Kandungan.

Minggu : 5

Hari : ................

TAHUN/MASA/MODU
L
Pendidikan Seni Visual
Tahun: 6
Minggu :
Hari :
Masa:
Modul 3 :
Membentuk dan
Membuat Binaan
Aktiviti : Mobail
Gabungan Teknik :
Lukisan dan Origami.

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Persepsi
Estetik

3.2 Aplikasi
seni

3.1.1Unsur
Seni
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3

3.2.1 Media
3.2.1.1
3.2.1.2

3.1.2 Prinsip
Rekaan
3.1.2.1
3.1.2.2

3.2.2 Proses
Teknik
3.2.2.1
Teknik
campuran
(binaan,
lukisan, dan
origami)

Tarikh : ..............
REFLEKSI/CATATAN

EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2, EK3, EK5 ),
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh mobail
2.Media:
Gunting, pembaris,
kertas, pensel
warna, tali,
dawai atau bahan
yang

sesuai.
Tema :
Alam Semula Jadi
Tajuk : Rama-rama

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
yang terdapat pada karya mobail..
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan mobail.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan karya menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
mobail menggunakan teknik campuran berdasarkan dua
standard kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 6
TAHUN/MASA/MODU
L
Pendidikan Seni Visual
Tahun: 6
Minggu :
Hari :

Hari : ...............

Tarikh : ...............

STANDARD PEMBELAJARAN

REFLEKSI/CATATAN

3.3 Ekspresi
Kreatif

3.4 Apresiasi
Seni

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

EMK
Keusahawanan,
(EK1- EK5),
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar

Masa:
Modul 3 :
Membentuk dan
Membuat Binaan
Aktiviti : Mobail
Gabungan Teknik :
Lukisan dan Origami.
Tema :
Alam Semula Jadi
Tajuk : Rama-rama

1.Contoh mobail
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Murid menghasilkan mobail dengan
mengaplikasikan bahasa seni visual,media,proses
dan teknik dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan menggunakan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.

Aktiviti PdP
1. Guru mempamerkan contoh karya menggunakan
komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni
visual yang terdapat pada mobail.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan
karya. (EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan mobail dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK )
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berdasarkan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.(EK 5)
Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk
dan membuat binaan mobail berdasarkan empat standard
kandungan.

Minggu : 7

Hari : ................

TAHUN/MASA/MODU
L
Pendidikan Seni Visual

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1 Persepsi
Estetik

4.2 Aplikasi
seni

2.Media:
Gunting, pembaris,
kertas, pensel
warna, tali,
dawai atau bahan
yang
sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Tarikh : ..................
REFLEKSI/CATATAN
EMK

Tahun: 6

4.1.1 Unsur
Seni

Minggu :
Hari :
Masa:
Modul 4:
Mengenal Kraf
Tradisional
Aktiviti :
Alat Pertahanan Diri
Gabungan Teknik :
Ukiran dan Tekat
Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk : Terabai

4.2.1 Media
4.2.1.1

4.1.1.1
4.2.1.2

4.1.1.2

4.2.2 Proses
dan
Teknik

4.1.1.3

4.1.2
Prins
ip
Rekaan

4.2.2.1
Teknik
Campuran
ukiran dan
tekat )

4.1.2.2

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada karya.
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri.

Aktiviti PdP

2.
3.
4.
5.

Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh karya
2. Media :
gunting,kayu,
atau kad board
atau mounting
board, benang,
atau bahan lain
yang sesuai.
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

4.1.2.1

1.

Kreativiti dan inovasi,


Keusahawanan
(EK1,EK2,EK3 EK5) ,
TMK dan Nilai Murni

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan karya menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat alat
pertahahan diri berdasarkan dua standard kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Minggu : 8
TAHUN/MASA/MODU
L

Hari : .................

Tarikh : ...................

STANDARD PEMBELAJARAN
4.3 Ekspresi
Kreatif

Pendidikan Seni Visual


Tahun: 6

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Minggu :
Hari :

REFLEKSI/CATATAN
4.4 Apresiasi
Seni
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

Masa:
Modul 4:
Mengenal Kraf
Tradisional
Aktiviti :
Alat Pertahanan Diri
Gabungan Teknik :
Ukiran dan Tekat
Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk : Terabai

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Murid menghasilkan alat pertahanan diri dengan
mengaplikasikan bahasa seni visual,media,proses
dan teknik dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoaljawab
mengenai bahasa seni yang ada pada karya.(EK1
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan alat
pertahanan diri. (EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.(EK 5)
Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat alat
pertahanan diri berdasarkan empat standard kandungan.

EMK
Kreativiti dan inovasi,
Keusahawanan
(EK1 - EK5) ,
TMK dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh karya
2. Media :
gunting,kayu,
atau kad board
atau mounting
board, benang,
atau bahan lain
yang sesuai.
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Minggu : 9

Hari : ..

TAHUN/MASA/MODU
L
Pendidikan Seni Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa:
Modul 1:
Menggambar
Aktiviti : Catan
Gabungan Teknik :
Montaj dan Cetakan
Tema :
Alam Semula Jadi

Tarikh :

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi
Estetik

1.2 Aplikasi
seni

1.1.1
Unsur

1.2.1 Media
1.2.1.1
1.2.1.2

Seni
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2 Prinsip
Rekaan
1.1.2.1
1.1.2.2

1.2.2 Proses
Teknik
1.2.2.1
Teknik
Campuran
(basah atas
basah atau
basah atas
kering,
cetakan
timbul,
montaj)

Tajuk :
Hidupan Dasar Laut

REFLEKSI/CATATAN

EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3, EK5),
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh catan
2.Media:
Berus lukisan, blok
cetakan, gunting,
Kertas
lukisan, palet, cat
air
atau cat poster,
gam,
majalah atau bahan
lain
yang sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya Hidupan Dasar Laut.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media,
proses serta teknik dalam menghasilkan catan.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan catan menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik catan dan gabungan teknik campuran
berdasarkan dua standard kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 10

TAHUN/MASA/MOD
UL
Pendidikan Seni
Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :

Hari : ..
.

Tarikh :

REFLEKSI/CATATAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3 Ekspresi
Kreatif

1.4 Apresiasi
Seni

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

EMK
Keusahawanan,
(EK1 - EK5), TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh catan
2.Media:
Berus lukisan, blok
cetakan, gunting,
Kertas
lukisan, palet, cat
air
atau cat poster,
gam,
majalah atau bahan
lain
yang sesuai.
Refleksi
seramai ../... orang

murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

Masa:
Modul 1:
Menggambar

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Aktiviti : Catan
Gabungan Teknik :
Montaj dan Cetakan
Tema :
Alam Semula Jadi
Tajuk :
Hidupan Dasar Laut

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media, proses dan teknik dengan
betul
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan
catan. (EK1 EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya catan dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya (EK3,EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik catan dan gabungan teknik campuran
berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 11

Hari : .................
Tarikh : ....................

TAHUN/MASA/MODU
L

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1 Persepsi
Estetik

2.2 Aplikasi
seni
2.2.1 Media
2.2.1.1
2.2.1.2

Hari :

2.1.1 Unsur
seni
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

Masa:

2.1.2 Prinsip

Pendidikan Seni Visual


Tahun 6
Minggu :

Modul 2 :
Membuat Corak dan
Rekaan

rekaan
2.1.2.1
2.1.2.2

Aktiviti :
Ikatan dan Celupan
Gabungan Teknik :
Resis dan Mozek

2.2.2 Proses
dan
teknik
2.2.2.1
Teknik
campuran
(ikatan dan
celupan,
resis dan
mozek)

Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk :
Cekak Hiasan

REFLEKSI/CATATAN
EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3, EK5),
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
BahanBantuBelajar
1. Contoh karya
2.Media:
Gelang getah, batu
atau
alat lain yang
sesuai, kain
kapas putih,
pewarna
kain, manik, lilin
atau
bahan lain yang
sesuai.
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada karya .
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam penghasilan corak dan rekaan

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan karya menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak
dan rekaan menggunakan teknik ikatan dan celupan, resis
dan mozek berdasarkan dua standard kandungan .
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 12

TAHUN/MASA/MODU
L

Hari : ................
Tarikh : ....................
STANDARD PEMBELAJARAN

Pendidikan Seni Visual


Tahun 6
Minggu :
Hari :

REFLEKSI/CATATAN

2.3 Ekspresi
Kreatif

2.4 Apresiasi
Seni

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Masa:
Modul 2 :
Membuat Corak dan
Rekaan
Aktiviti :
Ikatan dan Celupan
Gabungan Teknik :
Resis dan Mozek
Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk :
Cekak Hiasan

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak.
2.
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada
pada karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan corak
ikatan dan celupan dan teknik campuran. (EK1, EK
2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya. (EK 5)
Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak
dan rekaan menggunakan teknik ikatan dan celupan, resis
dan mozek berdasarkan empat standard kandungan .

EMK
Keusahawanan,
(EK1 - EK5), TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
BahanBantuBelajar
1. Contoh karya
2.Media:
Gelang getah, batu
atau
alat lain yang
sesuai, kain
kapas putih,
pewarna
kain, manik, lilin
atau
bahan lain yang
sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
muriddapatmencapai
objektif yang
telahditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Minggu : 13

TAHUN/MASA/MODU
L
Pendidikan Seni Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa:
Modul 3 :
Membentuk dan
Membuat Binaan
Aktiviti : Diorama
Gabungan Teknik :
Model dan catan
Tema :
Objek Buatan Manusia

Hari : ...............
Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Persepsi
Estetik

3.2 Aplikasi
seni

3.1.1Unsur
Seni

3.2.1 Media
3.2.1.1

3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2
Prinsip
Rekaan
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

3.2.1.2
3.2.2 Proses
Teknik
3.2.2.1
Teknik
campuran
(binaan
model dan
catan)

Objektif Pembelajaran :
Tajuk :
Kota Metropolitan

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya diorama.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan diorama.

REFLEKSI/CATATAN
EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3,EK5),
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh diorama
2.Media:
Gunting, berus
lukisan
atau alat yang
sesuai,
kertas lukisan, cat
poster, kotak, gam,
atau
bahan lain yang
sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan diorama menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
diorama
berdasarkan dua standard kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 14

TAHUN/MASA/MOD
UL
Pendidikan Seni
Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa:

Hari : ...................
Tarikh : ...............
STANDARD PEMBELAJARAN
3.3 Ekspresi
Kreatif
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

REFLEKSI/CATATAN
3.4 Apresiasi
Seni
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

EMK
Keusahawanan,
(EK1 - EK 5)
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh diorama
2.Media:
Gunting, berus
lukisan
atau alat yang
sesuai,
kertas lukisan, cat
poster, kotak, gam,
atau
bahan lain yang
sesuai.

Modul 3 :
Membentuk dan
Membuat Binaan
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

Aktiviti : Diorama
Gabungan Teknik :
Model dan catan
Tema :
Objek Buatan
Manusia

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Tajuk :
Kota Metropolitan

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1.
2.

Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa


seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.

4.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
Guru mengimbas kembali cara menghasilkan
diorama(EK1 EK 2)
Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya diorama dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya. (EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
diorama
berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 15

Hari : ................
Tarikh : .................

TAHUN/MASA/MODUL
Pendidikan Seni Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa:
Modul 4 :
Mengenal Kraf Tradisional
Aktiviti :
Alat Domestik
Gabungan Teknik :
Batik dan Anyaman
Tema :
Objek Buatan Manusia

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1 Persepsi
Estetik

4.2 Aplikasi
seni

4.1.1 Unsur
seni

4.2.1 Media
4.2.1.1

4.1.1.1

4.2.1.2
4.1.1.2
4.2.2 Proses
dan teknik

4.1.1.3

4.1.2 Prinsip

4.2.2.1
Teknik
Campuran
(Batik dan
anyaman)

rekaan
4.1.2.1
4.1.2.2

Tajuk :
Tudung Saji

REFLEKSI/CATATAN
EMK:
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3,EK5),
TMK
Kreativiti, Inovasi
Nilai murni
Bahan Bantu
Belajar:
1.Contoh karya
2.Media:
Berus, palet,
gunting,
gam, atau alatan
lain
yang sesuai. Kertas
warna, warna
poster
atau bahan lain
yang
sesuai.
Refleksi:
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
pada karya kraf tradisional.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan kraf tradisional.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan karya menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya

dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari


pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
tudung saji menggunakan teknik batik dan anyaman
berdasarkan dua standard kandungan.
Catatan:
Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 16

TAHUN/MASA/MODUL
Pendidikan Seni Visual

Hari : .................
Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN
4.3 Ekspresi
Kreatif

Tahun 6
Minggu :
Hari :

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

REFLEKSI/CATATAN
4.4
Apresiasi
Seni
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

EMK:
Keusahawanan,
(EK1 - EK5), TMK
Kreativiti, Inovasi
Nilai murni
Bahan Bantu
Belajar:
1.Contoh karya
2.Media:
Berus, palet,
gunting,
gam, atau alatan
lain
yang sesuai. Kertas
warna, warna
poster
atau bahan lain
yang
sesuai.

Refleksi:
seramai ../... orang

Masa:

murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

Modul 4 :
Mengenal Kraf Tradisional
Aktiviti :
Alat Domestik

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Gabungan Teknik :
Batik dan Anyaman
Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk :
Tudung Saji

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan
tudung saji. (EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya (EK 5)
Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
tudung saji menggunakan teknik batik dan anyaman
berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 17

Hari : ...............
Tarikh : ..............

TAHUN/MASA/MODUL
Pendidikan Seni Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa:
Modul 1:
Menggambar
Aktiviti : Poster
Gabungan Teknik :
Montaj dan kolaj

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi
Estetik

1.2 Aplikasi
seni

1.1.1 Unsur
seni
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

1.2.1 Media

1.1.2
Prins
ip
rekaan
1.1.2.1.
1.1.2.2
1.1.2.3

1.2.2 Proses
dan Teknik
1.2.2.1

Tema :
Alam Semula Jadi

1.2.1.1
1.2.1.2

Teknik
Campuran
( lukisan,mo
ntaj dan
kolaj)

REFLEKSI/CATATAN
EMK
Kreativiti, Inovasi,
Keusahawanan
(EK1.EK2, EK3.EK5).
dan Nilai murni
Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh: karya poster
2. Media:
berus lukisan,
palet,
gunting,kertas
lukisan, kertas
warna, gam, cat
poster dan alat
bahan yang
sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

Tajuk :
Hargai kehidupan

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam poster.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan poster.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan poster menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
poster
menggunakan teknik campuran berdasarkan dua standard

kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 18

TAHUN/MASA/MODUL
Pendidikan Seni Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :

Hari : ..................
Tarikh : .....................
STANDARD PEMBELAJARAN
1.3 Ekspresi
Kreatif
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

REFLEKSI/CATATAN
1.4 Apresiasi
Seni
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

EMK
Kreativiti, Inovasi,
TMK
Keusahawanan,
(EK1.-.EK5). dan Nilai
murni
Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh: poster
2. Media:
berus lukisan,
palet,
gunting,kertas
lukisan,
kertas warna,
gam, cat
poster dan alat
bahan
yang sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Masa:
Objektif Pembelajaran :

Modul 1:
Menggambar
Aktiviti : Poster
Gabungan Teknik :
Montaj dan kolaj
Tema :
Alam Semula Jadi
Tajuk :
Hargai kehidupan

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Menghasilkan poster dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh poster
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat poster
menggunakan teknik campuran. (EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.(EK 5)
Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
poster
menggunakan teknik campuran berdasarkan empat
standard kandungan.

Minggu : 19

TAHUN/MASA/MODUL
Pendidikan Seni Visual

Hari : .................
Tarikh : ...............
STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi
Estetik

2.2 Aplikasi
seni

REFLEKSI/CATATAN
EMK:

Tahun 6

Hari :

2.1.1 Unsur
seni
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

Masa:

2.1.2 Prinsip

Minggu :

Modul 2 :
Membuat Corak dan
Rekaan
Aktiviti :
Renjisan dan Percikan

rekaan
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3

2.2.1 Media
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2 Proses
dan
teknik
2.2.2.1
Teknik
campuran
(renjisan dan
percikan,
stensilan
serta capan)

Gabungan Teknik :
Stensilan dan capan
Tema :
Alam Semula Jadi
Tajuk :
Beg Kertas

Keusahawanan
(EK1,EK2, Ek3.EK5),
Kreativiti dan inovasi,
TMK dan nilai murni.
Bahan Bantu
Belajar:
1.Contoh: Hasil
karya
2.Media:
Berus lukisan,
palet, stensil, daun,
kertas lukisan, cat
air, alat dan bahan
yang sesuai.

Refleksi
seramai ..../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard
kandungan):
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya membuat corak dan rekaan
menggunakan teknik campuran.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media,
proses serta teknik dalam menghasilkan corak.
.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan karya menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak
teknik campuran berdasarkan dua Standard Kandungan.
Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu
hadapan

Minggu : 20

TAHUN/MASA/MODUL
Pendidikan Seni Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa:
Modul 2 :

Hari : ...............
Tarikh : ..............
STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Ekspresi
Kreatif
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

REFLEKSI/CATATAN
2.4 Apresiasi
Seni
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

EMK:
Keusahawanan
(EK-,EK5),
Kreativiti dan inovasi,
TMK dan nilai murni.
Bahan Bantu
Belajar:
1.Contoh: Hasil
karya
2.Media:
Berus lukisan,
palet,
stensil, daun,
kertas
lukisan, cat air,
alat dan
bahan yang sesuai.
Refleksi
seramai ..../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Membuat Corak dan


Rekaan
Aktiviti :
Renjisan dan Percikan
Gabungan Teknik :
Stensilan dan capan

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

Tema :
Alam Semula Jadi
Aktiviti PdP

Tajuk :
Beg Kertas

1.
2.
3.

4.

Guru menunjukkan contoh karya menggunakan


slaid dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni
visual. (EK1)
Guru mengimbas kembali cara membuat corak
menggunakan teknik campuran. (EK1, EK 2)
Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak
teknik campuran berdasarkan empat Standard Kandungan.
.

Minggu : 21

TAHUN/MASA/MODUL
Pendidikan Seni Visual

Hari : ...................
Tarikh : ....................
STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Persepsi
Estetik

3.2 Aplikasi
seni

REFLEKSI/CATATAN
EMK

Tahun 6

3.1.1 Unsur
Seni

Minggu :
Hari :

3.2.1.1
3.1.1.1

Masa:

3.1.1.2

Modul 3: Membentuk dan


membuat binaan

3.1.1.3

Aktiviti : Stabail
Gabungan Teknik :
Mozek dan Boneka

3.2.1 Media

3.2.1.2

3.1.2 Prinsip
Rekaan
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

3.2.2 Proses
Teknik
3.2.2.1
Teknik
Campuran
(Binaan dan
mozek)

Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3,EK5),
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh Stabail
2.Media:
Bahan kutipan dan
alat
bahan yang sesuai.
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk :
Boneka

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya stabail.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan stabail.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan stabail menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan
stabail
berdasarkan dua standard kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 22

Hari : ..................

TAHUN/MASA/MODUL

Tarikh : .................

STANDARD PEMBELAJARAN

Pendidikan Seni Visual


Tahun 6
Minggu :
Hari :

REFLEKSI/CATATAN

3.3 Ekspresi
Kreatif

3.4 Apresiasi
Seni

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Masa:

EMK
Keusahawanan,
(EK1 - EK 5)
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh Stabail

Modul 3: Membentuk dan


membuat binaan

2.Media:
Bahan kutipan dan
alat
bahan yang sesuai.

Aktiviti : Stabail
Gabungan Teknik :
Mozek dan Boneka

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk :
Boneka

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Menghasilkan karya stabail dengan mengaplikasi
bahasa seni visual, media,proses dan teknik
dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.
Aktiviti PdP
1.
2.
3.

4.

Guru menunjukkan contoh karya stabail


menggunakan slaid dan bersoal jawab berdasarkan
bahasa seni visual. (EK1)
Guru mengimbas kembali cara membuat stabail
(EK1, EK 2)
Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya stabail dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

seni dan budaya. (EK 5)

Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan
stabil berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 23

TAHUN/MASA/MODUL
Pendidikan Seni Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi
Estetik

1.2 Aplikasi
seni

1.1.1 Unsur
seni
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3

1.2.1 Media

Masa:
Modul 1:
Menggambar
Aktiviti : Cetakan
Gabungan Teknik :
Mozek dan stensilan
Tema :
Alam Semula Jadi

Hari : ...............
Tarikh : ..............

1.1.2
Prins
ip
rekaan
1.1.2.1.
1.1.2.2
1.1.2.3

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2 Proses
dan Teknik
1.2.2.1
Teknik
Campuran
(Cetakan
timbulan,
mozek dan
stensilan)

REFLEKSI/CATATAN
EMK
Kreativiti, Inovasi,
Keusahawanan
(EK1.EK2, EK3.EK5).
dan Nilai murni
Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh: karya
cetakan
2. Media:
Blok cetakan,
stensil,
gunting, atau
alatan lain
yang sesuai.
Kertas
lukisan, gam, cat
poster
dan bahan lain

yang
sesuai.

Tajuk :
Burung Raja Udang

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya menggambar.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan gambar Burung
Raja Udang.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan karya menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
gambar
menggunakan teknik campuran berdasarkan dua standard
kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 24

TAHUN/MASA/MODUL

Hari : ..................
Tarikh : .....................
STANDARD PEMBELAJARAN
1.3 Ekspresi
Kreatif

Pendidikan Seni Visual


Tahun 6

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Minggu :
Hari :

REFLEKSI/CATATAN
1.4 Apresiasi
Seni
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Masa:
Modul 1:
Menggambar
Aktiviti : Cetakan
Gabungan Teknik :
Mozek dan stensilan
Tema :
Alam Semula Jadi
Tajuk :
Burung Raja Udang

EMK
Kreativiti, Inovasi,
TMK
Keusahawanan,
(EK1.-.EK5). dan Nilai
murni
Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh karya
2. Media:
Blok cetakan,
stensil,
gunting, atau
alatan lain
yang sesuai.
Kertas
lukisan, gam, cat
poster
dan bahan lain
yang
sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar
menggunakan teknik campuran. (EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri

dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah


seni dan budaya.(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
gambar
menggunakan teknik campuran berdasarkan empat
standard kandungan.

Minggu : 25

TAHUN/MASA/MODU
L
Pendidikan Seni Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa :
Modul 2:
Membuat corak dan
rekaan
Aktiviti : Pualaman
Gabungan Teknik :
Lipatan dan guntingan
serta tiupan.

Hari : ..................
Tarikh : .....................
STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi
Estetik

2.2 Aplikasi
seni

2.1.1 Unsur
Seni
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

2.2.1 Media
2.2.1.1
2.2.1.2

2.1.2
Prins
ip
Rekaan
2.1.2.1
2.1.2.2

2.2.2 Proses
dan
Teknik
2.2.2.1
Teknik
campuran :
pualaman,
lipatan dan
guntingan
serta tiupan.

REFLEKSI/CATATAN
EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3,EK5),
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh hasil karya
2. Media:
gunting,besen,
kertas lukisan, cat
kilat,
gam atau bahan
lain
yang sesuai.
Refleksi

Seramai ___ /___


orang murid dapat
mencapai objektif
yang ditetapkan.

Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk : Beg Hadiah

____ orang murid


yang tidak
menguasai akan
diberi bimbingan
dalam sesi
pembelajaran akan
datang.
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada karya.
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan pualaman menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti pualaman dan
gabungan teknik campuran berdasarkan dua Standard
Kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 26
TAHUN/MASA/MOD
UL

Hari : ...............

Tarikh : ...............

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Ekspresi
Kreatif

REFLEKSI/CATATAN
2.4 Apresiasi
Seni

EMK

Pendidikan Seni
Visual
Tahun 6

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Minggu :
Hari :
Masa :
Modul 2:
Membuat corak dan
rekaan
Aktiviti : Pualaman

Keusahawanan,
(EK1 - EK5), TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh hasil karya
2. Media:
gunting,besen,
kertas lukisan, cat
kilat,
gam atau bahan
lain
yang sesuai.
Refleksi
Seramai ___ /___
orang murid dapat
mencapai objektif
yang ditetapkan.

Gabungan Teknik :
Lipatan dan
guntingan serta
tiupan.

____ orang murid


yang tidak
menguasai akan
diberi bimbingan
dalam sesi
pembelajaran akan
datang.

Tema :
Objek Buatan
Manusia
Tajuk : Beg Hadiah
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasikan
bahasa seni visual,media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
dalam komputer dan bersoaljawab mengenai
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya.
(EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.(EK 5)
Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti pualaman dan
gabungan teknik campuran berdasarkan empat Standard
Kandungan.

Minggu : 27

Hari : ................
Tarikh : ..............

TAHUN/MASA/MODU
L
Pendidikan Seni Visual
Tahun: 6
Minggu :
Hari :
Masa:
Modul 3 :
Membentuk dan
Membuat Binaan

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Persepsi
Estetik

3.2 Aplikasi
seni

3.1.1Unsur
Seni
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3

3.2.1 Media
3.2.1.1
3.2.1.2

3.1.2 Prinsip
Rekaan
3.1.2.1
3.1.2.2

Aktiviti : Mobail
Gabungan Teknik :
Lukisan dan Origami.
Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk : Kapal Terbang

3.2.2 Proses
Teknik
3.2.2.1
Teknik
campuran
(binaan,
lukisan, dan
origami)

REFLEKSI/CATATAN

EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2, EK3, EK5 ),
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh mobail
2.Media:
Gunting, pembaris,
kertas, pensel
warna, tali,
dawai atau bahan
yang
sesuai.

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
yang terdapat pada karya mobail.
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan mobail.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan mobail menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
mobail menggunakan teknik campuran berdasarkan dua
standard kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 28

TAHUN/MASA/MODU
L

Hari : ...............
Tarikh : ...............
STANDARD PEMBELAJARAN

Pendidikan Seni Visual


Tahun: 6
Minggu :
Hari :

REFLEKSI/CATATAN

3.3 Ekspresi
Kreatif

3.4 Apresiasi
Seni

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Masa:
Modul 3 :
Membentuk dan
Membuat Binaan
Aktiviti : Mobail
Gabungan Teknik :
Lukisan dan Origami.
Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk :Kapal Terbang

EMK
Keusahawanan,
(EK1- EK5),
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh mobail

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Murid menghasilkan mobail dengan
mengaplikasikan bahasa seni visual,media,proses
dan teknik dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan menggunakan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.

Aktiviti PdP
1. Guru mempamerkan contoh karya menggunakan
komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni
visual yang terdapat pada mobail.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan
karya. (EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berdasarkan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.(EK 5)
Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk
dan membuat binaan mobail berdasarkan empat standard
kandungan.

2.Media:
Gunting, pembaris,
kertas, pensel
warna, tali,
dawai atau bahan
yang
sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Minggu : 29

TAHUN/MASA/MODU
L
Pendidikan Seni Visual
Tahun: 6
Minggu :
Hari :
Masa:
Modul 4:
Mengenal Kraf
Tradisional
Aktiviti :
Alat Permainan
Gabungan Teknik :
Ukiran dan Tekat
Tema :
Objek Buatan Manusia

Hari : ................
Tarikh : ..................
STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Persepsi
Estetik

4.2 Aplikasi
seni

4.1.1 Unsur
Seni

4.2.1 Media

4.1.1.1

4.2.1.1
4.2.1.2

4.1.1.2
4.1.1.3

4.1.2
Prinsip
Rekaan

4.2.2
Proses
dan
Teknik
4.2.2.1
Teknik
Campuran
ukiran dan
tekat

4.1.2.1
4.1.2.2

Tajuk : Wau Kucing


Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada karya.
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan alat permainan.

REFLEKSI/CATATAN
EMK
Kreativiti dan inovasi,
Keusahawanan
(EK1,EK2,EK3 EK5) ,
TMK dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh karya
2. Media :
gunting,kayu,
atau kad board
atau mounting
board, benang,
atau bahan lain
yang sesuai.
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan karya menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat alat
permainan berdasarkan dua standard kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 30

TAHUN/MASA/MODU
L
Pendidikan Seni Visual
Tahun: 6
Minggu :
Hari :
Masa:

Hari : .................
Tarikh : ...................
STANDARD PEMBELAJARAN
4.3 Ekspresi
Kreatif
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

REFLEKSI/CATATAN
4.4 Apresiasi
Seni
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

EMK
Kreativiti dan inovasi,
Keusahawanan
(EK1 - EK5) ,
TMK dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh karya.

2.
Modul 4:
Mengenal Kraf
Tradisional
Aktiviti :
Alat Permainan
Gabungan Teknik :
Ukiran dan Tekat
Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk : Wau Kucing

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Murid menghasilkan alat permainan dengan
mengaplikasikan bahasa seni visual,media,proses
dan teknik dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoaljawab
mengenai bahasa seni yang ada pada karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan alat
permainan. (EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.(EK 5)

Media :
gunting,kayu,
atau kad board
atau mounting
board, benang,
atau bahan lain
yang sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat alat
permainan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 31

TAHUN/MASA/MOD
UL
Pendidikan Seni

Hari : .............
Tarikh : .................
STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi
Estetik

1.2 Aplikasi
seni

REFLEKSI/CATATA
N
EMK

Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :

1.1.1
Uns
ur Seni
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

Masa:
Modul 1:
Menggambar

1.1.2 Prinsip
Rekaan
1.1.2.1
1.1.2.2

Aktiviti : Lukisan

1.2.1 Media
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2 Proses
Teknik
1.2.2.1
(Teknik
campuran

gosokan
dan
kolaj)

Gabungan Teknik :
Gosokan dan Kolaj
Tema :
Objek Buatan
Manusia
Tajuk :
Ruang Tamu Rumah
Saya

Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3,EK5),
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh Lukisan,
Contoh gambar
2.Media:
Kertas lukisan
pensel, pensel
warna,
oil pastel, kertas
warna, gam atau
bahan yang
sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid
yang tidak
mencapai objektif
akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1.
2.

Memahami dan menyatakan bahasa seni visual


dalam penghasilan
lukisan Ruang Tamu Rumah
Saya
Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan lukisan Ruang
Tamu Rumah Saya

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.
(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan lukisan menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang modul menggambar
aktiviti lukisan
menggunakan teknik campuran gosokan dan kolaj
berdasarkan dua standard kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 32

TAHUN/MASA/MOD
UL
Pendidikan Seni
Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa:
Modul 1:

Hari : ................
Tarikh : ..................

STANDARD PEMBELAJARAN

REFLEKSI/CATATAN

1.3
Ekspresi
Kreatif

1.4
Apresiasi
Seni

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

EMK
Keusahawanan,
(EK1 - EK 5)
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh Lukisan,
Contoh gambar
2.Media:
Kertas lukisan,
pensel, pensel
warna,
oil pastel, kertas
warna, gam atau
bahan yang sesuai
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Menggambar
Aktiviti : Lukisan
Gabungan Teknik :
Gosokan dan Kolaj
Tema :
Objek Buatan
Manusia
Tajuk :
Ruang Tamu Rumah
Saya

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni
dan budaya.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
dalam komputer dan bersoaljawab mengenai
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya.
(EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya. (EK 5)
Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang modul menggambar
aktiviti lukisan
menggunakan teknik campuran gosokan dan kolaj
berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 33

TAHUN/MASA/MODU
L

Hari : .................
Tarikh : ....................
STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi
Estetik

2.2 Aplikasi
seni
2.2.1 Media
2.2.1.1
2.2.1.2

Hari :

2.1.1 Unsur
seni
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

Masa:

2.1.2 Prinsip

Modul 2 :
Membuat Corak dan

rekaan

Pendidikan Seni Visual


Tahun 6
Minggu :

2.2.2 Proses
dan
teknik
2.2.2.1

REFLEKSI/CATATAN
EMK
Keusahawanan,
(EK1 ,EK2,EK3, EK5),
TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
BahanBantuBelajar
1. Contoh karya
2.Media:

Rekaan
Aktiviti :
Ikatan dan Celupan

2.1.2.1
2.1.2.2

Gabungan Teknik :
Resis dan Mozek

Teknik
campuran
(ikatan dan
celupan,
resis dan
mozek)

Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk :
Kipas Tangan

Gelang getah, batu


atau
alat lain yang
sesuai, kain
kapas putih,
pewarna
kain, manik, lilin,
gam
atau bahan lain
yang
sesuai.
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada karya .
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam penghasilan corak dan rekaan

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.
5.

Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1).
Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta
pemikiran.
Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan karya menggunakan teknik
campuran .(EK 2)
Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. (EK 2)
Murid membuat proses awal menghasilkan karya
dengan menganalisis dan memanipulasi idea dari
pelbagai sumber kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak
dan rekaan menggunakan teknik ikatan dan celupan, resis
dan mozek berdasarkan dua standard kandungan .
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 34

TAHUN/MASA/MODU
L

Hari : ................
Tarikh : ....................
STANDARD PEMBELAJARAN

Pendidikan Seni Visual


Tahun 6
Minggu :
Hari :

REFLEKSI/CATATAN

2.3 Ekspresi
Kreatif

2.4 Apresiasi
Seni

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Masa:
Modul 2 :
Membuat Corak dan
Rekaan
Aktiviti :
Ikatan dan Celupan
Gabungan Teknik :
Resis dan Mozek
Tema :
Objek Buatan Manusia
Tajuk :
Kipas Tangan

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada
pada karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan corak
ikatan dan celupan dan teknik campuran. (EK1, EK
2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi
dalam menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya. (EK 5)
Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak
dan rekaan menggunakan teknik ikatan dan celupan, resis
dan mozek berdasarkan empat standard kandungan .

EMK
Keusahawanan,
(EK1 - EK5), TMK
Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
BahanBantuBelajar
1. Contoh karya
2.Media:
Gelang getah, batu
atau
alat lain yang
sesuai, kain
kapas putih,
pewarna
kain, manik, lilin ,
gam
atau bahan lain
yang
sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
muriddapatmencapai
objektif yang
telahditetapkan.
.....orang murid yang
tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Minggu : 35

Hari : .................
Tarikh : ....................

TAHUN/MASA/MODU
L
Pendidikan Seni Visual
Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa:

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2 Persepsi
Estetik
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.2 Aplikasi
seni
2.1
2.2

REFLEKSI/CATATAN
Bahan Bantu
Belajar:
Laptop, Lampiran
senarai tugasan
untuk
pameran.Senarai
semak tugasan.
EMK :
Kreativiti,
Keusahawanan (EK )
dan Nilai murni

Modul :
Pengurusan Pameran
Aktiviti :
Pesediaan Sebelum
Pameran

Impak: (Refleksi)
____ murid dapat
mencapai objektif
yang ditetapkan dan
_____murid yang tidak
mencapai objektif
akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Tema :
Hasil Kerja Murid
Tajuk :
Pengurusan Pameran
Sebelum Pameran

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Mengenal pasti , memahami dan menyatakan
prosuder pengurusan pameran.
2. Melantik ahli jawatankuasa pameran
3. Menentukan tarikh, masa dan tempat pameran.

Aktiviti PdP
1.
2.
3.
4.
5.

Murid ditunjukkan dengan slaid mengenai prosuder


pengurusan pameran.
Murid diberi lampiran senarai ahli jawatankuasa
yang terlibat dalam pengurusan pameran.
Murid dibimbing untuk :
a. Pembentukan jawatankuasa pameran
b. Menentukan tarikh, masa dan tempat pameran
Ahli jawantankuasa menerangkan tugasan masingmasing secara ringkas.
Murid diminta mengisi senarai semak tugasan
pengurusan pameran.

Penilaian PdP
Proses pengurusan pameran berdasarkan dua standard
kandungan .
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 36

TAHUN/MASA/MODU
L

Hari : .................
Tarikh : ....................
STANDARD PEMBELAJARAN

Pendidikan Seni Visual

3.2 Ekspresi
Kreatif

4.2
Apresiasi
Seni

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1 Apresiasi
4.1.1

Tahun 6
Minggu :
Hari :
Masa:

REFLEKSI/CATATAN

4.2 Refleksi
4.2.1

Bahan Bantu
Belajar:
Laptop, Pamplet,
bunting, dan media
perhiasan pameran
serta audio visual
-ICT clip video
perasmian
EMK :
Kreativiti,
Keusahawanan dan
Nilai murni

Modul :
Pengurusan Pameran
Aktiviti :
Pesediaan Semasa dan
Selepas Pameran

Impak: (Refleksi)
____ murid dapat
mencapai objektif
yang ditetapkan dan
_____murid yang tidak
mencapai objektif
akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Tema :
Pameran Seni Visual
2016
Tajuk :
Pameran Hasil Karya
Murid

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Melaksanakan pameran karya-karya pilihan dari
empat modul.
2. Melaksanakan pameran secara kolaboratif.
3. Membuat apresiasi terhadap karya dan refleksi
pameran.

Aktiviti PdP
1.

2.
3.
4.

Murid menyemak senarai tugasan dan memastikan


semua persediaan sebelum perasmian pameran
bermula dengan sesi taklimat bersama ahli
jawatankuasa dan guru.
Murid menjalankan pameran mengikut
perancangan serta tugasan masing-masing.
Murid mengadakan sesi refleksi selepas pameran
dan mengemas tempat pameran.
Murid mengumpul dan mengemaskini maklumat
untuk dokumentasi bagi kertas projek sebelum
dihantar.

Penilaian PdP
Proses pengurusan pameran berdasarkan empat standard
kandungan .