Anda di halaman 1dari 2

A

&UJIAN F0ZMAT1F
A. Bulatkanjawapanyangbetul.

Antara yang berikut, siapakah merupakan


pengguna yang rasional?
I Encik Wong membeli barang-barang secara
berlebih-lebihan sewaktu karnival membelibelah berlangsung.
II Puan Devi memilih barangan yang berkualiti
pada harga yang berpatutan semasa membeli
barangan.
III Sebelum membeli Salmah menyediakan senarai
barang-barang yang ingin dibeli.
IV Osman memilih kedai yang boleh memberikan
perkhidmatan terbaik sebelum membeli cermin
mata.
A I dan II B I, II,
dan III C II, III, dan
IV D I, II, III, dan
IV

/8
Ml

markah]
Saya pengguna yang beretika

Antara hak-hak yang berikut, yang manakah


bukan hak pengguna?
A Hak untuk mendapat maklumat B Hak untuk
membuat pilihan C Hak untuk mendapatkan
keperluan asas
D Hak mendapatkan barang atau
perkhidmatan dengan harga yang murah
Bagaimanakah anak-anak kecil boleh dilindungi
daripada memakan makanan yang tidak
berkhasiat?
A Ibu bapa haras memberi perhatian ke atas
makanan yang dibeli oleh anak-anak mereka
B Duit saku tidak haras diberikan kepada
anak-anak
C Anak-anak perlu diberi pengetahuan tentang
cara memilih dan menyediakan makanan yang
berkhasiat D Kerajaan perlu mengenakan
kompaun yang tinggi bagi pengeluar yang
mengeluarkan makanan yang kurang berkhasiat

Antara yang berikut, yang manakah


merupakan tindakan anda?
A Membeli barang curi atau barang seludup
B Memberikan rasuah untuk mendapatkan
sesuatu perkhidmatan
C Melaporkan kepada pihak berkuasa jika
terdapat sebarang penyelewengan yang
dilakukan oleh penjual D Membuat tuntutan
barangan yang palsu
5 Pernyataan di atas merujuk kepada hak
pengguna bagi _________________
A hak membuat pilihan B
hak bersuara
Pengguna berhak diberi maklumat dan fakta
yang betul bagi membolehkannya membuat
pilihan yang bijak.
C hak mendapatkan keselamatan D
hak mendapatkan maklumat
6

Apakah perkara yang mesti diperiksa dan


diteliti oleh pengguna semasa membeli
barangan?
I Harga
II Kualiti
III Pesaing
Seorang pengguna yang bijak mestilah
melakukan pemeriksaan teliti sebelum
membuat sebarang pembelian.
IV Isi kandungan A I, II,
dan III
B I, II, dan IV C II, III,
dan IV D I, II, III, dan IV

Anda mungkin juga menyukai