Anda di halaman 1dari 3

Jawab semua soalan

1. Organ deria manusia amat penting bagi tindakbalas terhadap sesuatu rangsangan
(a) Cari dan gariskan lima organ deria manusia pada puzzle di bawah
F

S
( 5 markah)

(b) Rajah di bawah menunjukkan organ deria manusia. Nyatakan rangsangan bagi setiap
organ deria yang dilabelkan di bawah

( 5 markah)

Mirza melawat sebuah gerai kraf tangan yang dikendalikan oleh Persatuan Orang-orang
Buta. Dia mendapati orang cacat penglihatan menggunakan deria sentuhan mereka dalam
penghasilan kraf tangan.
Rajah 6 menunjukkan keratan rentas bagi kulit.

Rajah 6
Dalam Rajah 6, labelkan P dan Q dengan menggunakan perkataan-perkataan yang diberi
dalam petak di bawah.
[2 markah]

Reseptor haba

Reseptor tekanan
sentuh

Reseptor

(b) Semasa lawatan itu, Mirza melihat orang buta menggunakan hujung jari untuk membaca
Braille.
Jelaskan mengapa mereka menggunakan hujung jari dan bukannya hujung jari kaki untuk
membaca Braille.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
[2 markah]
(c) Mirza membeli sebuah bakul. Semasa membuat pembayaran bagi bakul itu, dia
mendapati penjual yang buta boleh memulangkan baki duitnya dengan tepat.
Jelaskan bagaimana penjual yang buta itu boleh memulangkan baki duitnya dengan tepat.
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
[2 markah]

Anda mungkin juga menyukai