Anda di halaman 1dari 6

A. Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi.

Berus gigi

Sikat

Senduk

Sabun

Bedak

Tuala

Baju dalam

Sapu tangan

Kasut

5.

(10 MARKAH)

B. Padankan bentuk badan dengan bentuk objek.

(8 MARKAH)

C. Lengkapkan silangkata mengikut gambar yang diberikan.

(10 MARKAH)

D. Suaipadankan gambar dengan perbuatan meregang, menolak dan


menarik.

MENARIK

MEREGANG

MENARIK

MENOLAK

(6 MARKAH)
E. Pilih ketinggian bola yang betul dengan kedudukan tangan semasa
membaling bola.
4

1.

(6 MARKAH)

F. Tandakan ( ) pada makanan dan minuman yang bersih dan ( X ) pada


makanan dan minuman yang tidak bersih.

(10 MARKAH)
6