Anda di halaman 1dari 6

e-RPH Rancangan Pengajaran Harian 2016

1.Mata Pelajaran/Subjek:

SAINS

AHAD

Tarikh / Date

3 Januari 2016

Masa / Time

8.10 a.m - 9.30 a.m

Tingkatan /
Class

3 Syafie

Tajuk / Topic

BAB 1: RESPIRASI

Kemahiran /
Skill

MENGENAL PASTI, MELUKIS, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR

Hasil
Pembelajaran

Pada Akhir Bab Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia
o Menghuraikan proses penarikan dan penghembusan nafas

Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AKTIVITI
Set induksi : Murid diminta menarik dan menghembus nafas dan diminta untuk
menerangkan apa yang mereka rasa.
Murid diterangkan oleh guru definisi pernafasan dan aliran udara masuk dari hidung ke
alveolus.
Berdasarkan Rajah 1.1, murid diminta menerangkan bahagian-bahagian yang terlibat
dalam sistem respirasi manusia.
Berdasarkan Rajah 1.2 dan 1.3, murid diterangkan oleh guru bagaimana proses
penarikan dan penghembusan nafas
Murid diminta menerangkan semula oleh guru bagaimana proses penarikan dan
penghembusan nafas.
Murid diminta menulis nota mengikut kreativiti mereka sendiri dari semasa ke semasa.

Refleksi
Guru mendapati sebahagian besar murid dapat mengaitkan aktiviti penarikan dan
penghembusan nafas yang mereka lakukan dengan proses repirasi yang dinyatakan dalam
buku. Namun terdapat segelintir murid yang perlu dijelaskan oleh guru dengan lebih
mendalam lagi.

2.Mata Pelajaran/Subjek:
Tarikh / Date

3 JANUARI 2016

Masa / Time

12.00 1.20 p.m

Tingkatan /
Class

1 BUKHARI

Tajuk / Topic

Kemahiran /
Skill

Objektif

MATEMATIK

AHAD

Aktiviti : Refleksi
Sesi pdp ditangguhkan. Murid tngkatan 1 menghadiri sesi orientasi sepanjang minggu ini.

e-RPH Rancangan Pengajaran Harian 2016

Mata Pelajaran/Subjek:

Tarikh / Date

4 JANUARI 2016

Masa / Time

12.00 1.20 p.m

Tingkatan /
Class

2 ABU BAKAR

Tajuk / Topic

Kemahiran /
Skill

Objektif

MATEMATIK

ISNIN

Aktiviti
BIL

AKTIVITI
-

Refleksi
Sesi pdp ditangguhakan. Semua murid terlibat dengan proses pendaftaran kelab/persatuan
dan kelab sukan 1M 1S.

Mata Pelajaran/Subjek:

SAINS

SELASA

Tarikh / Date

5 JANUARI 2016

Masa / Time

8.10-9.30 a.m

Tingkatan /
Class

3 HANAFI

Tajuk / Topic

BAB 1: RESPIRASI

Kemahiran /
Skill

MENGENAL PASTI, MELUKIS, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR

Hasil
Pembelajaran/
Learning
Outcomes

Pada Akhir Bab Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia
o Menghuraikan proses penarikan dan penghembusan nafas

Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AKTIVITI
Set induksi : Murid diminta menarik dan menghembus nafas dan diminta untuk
menerangkan apa yang mereka rasa.
Murid diterangkan oleh guru definisi pernafasan dan aliran udara masuk dari hidung ke
alveolus.
Berdasarkan Rajah 1.1, murid diminta menerangkan bahagian-bahagian yang terlibat
dalam sistem respirasi manusia.
Berdasarkan Rajah 1.2 dan 1.3, murid diterangkan oleh guru bagaimana proses
penarikan dan penghembusan nafas
Murid diminta menerangkan semula oleh guru bagaimana proses penarikan dan
penghembusan nafas.
Murid diminta menulis nota mengikut kreativiti mereka sendiri dari semasa ke semasa.

Refleksi
Guru mendapati sebahagian besar murid dapat mengaitkan aktiviti penarikan dan
penghembusan nafas yang mereka lakukan dengan proses repirasi yang dinyatakan dalam
buku. Namun terdapat segelintir murid yang perlu dijelaskan oleh guru dengan lebih
mendalam lagi.

e-RPH Rancangan Pengajaran Harian 2016

Mata Pelajaran/Subjek:

Tarikh / Date

5 JANUARI 2016

Masa / Time

10.40-12.00 p.m

Tingkatan /
Class

1 BUKHARI

Tajuk / Topic

Kemahiran /
Skill

Objektif

MATEMATIK

SELASA

Aktiviti
BIL

AKTIVITI
-

Refleksi
Sesi pdp ditangguhkan. Murid tngkatan 1 menghadiri sesi orientasi sepanjang minggu ini.

Mata Pelajaran/Subjek:

MATEMATIK

RABU

Tarikh / Date

6 JANUARI 2016

Masa / Time

7.30-8.50 p.m

Tingkatan /
Class

2 ABU BAKAR

Tajuk / Topic

BAB 1: NOMBOR BERARAH

Pengetahuan
Sedia Ada

MENAMBAH DAN MENOLAK NOMBOR BERARAH,


MENDARAB DAN MEMBAHAGI INTEGER

Objektif

Pada Akhir BAb Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban integer untuk
menyelesaikan masalah
o Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pembahagian integer
untuk menyelesaikan masalah

Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.
5.

AKTIVITI
Set induksi : Murid diimbas kembali oleh guru bagaimana melakukan penambahan dan
penolakan no.positif dan negatif teknik Jadual +,- diperkenalkan
Berdasarkan Aktiviti 1.1, murid diterangkan oleh guru bagaimana melaksanakan
pendaraban yang melibatkan integer positif dan negatif. Murid diminta menyatakan
kesimpulan yang diperolehi berdasarkan aktiviti tersebut.
Berdasarkan kepada contoh soalan yang berkaitan, murid diterangkan oleh guru
bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban integer.
Berdasarkan kepada contoh soalan yang berkaitan, murid diterangkan oleh guru
bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian integer.
Latihan dari buku teks sebagai aktiviti pengukuhan

Refleksi
Guru mendapati semua murid dapat memahami dengan baik kaedah pendaraban dan
pembahagian integer positif dan negatif melalui teknik penyoalan yang dilakukan terhadap
mereka.

e-RPH Rancangan Pengajaran Harian 2016

Mata Pelajaran/Subjek:

SAINS

RABU

Tarikh / Date

6 JANUARI 2016

Masa / Time

1.40 3.00 p.m

Tingkatan /
Class

3 HANAFI

Tajuk / Topic

BAB 1: RESPIRASI

Kemahiran /
Skill

MELUKIS, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR

Objektif

Pada Akhir BAb Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Menghubungkaitkan perubahan tekanan udara di dalam rongga
toraks dengan proses penarikan dan penghembusan nafas
o Memerihalkan mekanisme pernafasan

Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.

AKTIVITI
Induksi : Guru mengimbas semula isi kandungan pelajaran yang lalu
Murid diterangkan oleh guru hubungkait antara perubahan tekanan udara di dalam
rongga toraks dengan proses penarikan dan penghembusan nafas.
Murid diminta oleh guru untuk memerihalkan mekanisme pernafasan setelah
mendengar penerangan yang disampaikan oleh guru.
Ringkasan nota yang diberikan oleh guru dicatat oleh murid

Refleksi
Sebahagian besar murid dapat memerihalkan mekanisme pernafasan apabila diminta berbuat
demikian oleh guru namun guru perlu memberi penerangan yang lebih mendalam kepada
segelintir murid yang masih belum dapat memahami mengenai mekanisme pernafasan
dengan betul.

Mata Pelajaran/Subjek:

SAINS

KHAMIS

Tarikh / Date

7 JANUARI 2016

Masa / Time

10.40 12.00 p.m

Tingkatan /
Class

3 SYAFIE

Tajuk / Topic

BAB 1: RESPIRASI

Kemahiran /
Skill

MELUKIS, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR

Objektif

Pada Akhir BAb Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Menghubungkaitkan perubahan tekanan udara di dalam rongga
toraks dengan proses penarikan dan penghembusan nafas
o Memerihalkan mekanisme pernafasan

Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.

AKTIVITI
Induksi : Guru mengimbas semula isi kandungan pelajaran yang lalu
Murid diterangkan oleh guru hubungkait antara perubahan tekanan udara di dalam
rongga toraks dengan proses penarikan dan penghembusan nafas.
Murid diminta oleh guru untuk memerihalkan mekanisme pernafasan setelah
mendengar penerangan yang disampaikan oleh guru.
Ringkasan nota yang diberikan oleh guru dicatat oleh murid

e-RPH Rancangan Pengajaran Harian 2016


Refleksi
Sebahagian besar murid dapat memerihalkan mekanisme pernafasan apabila diminta berbuat
demikian oleh guru namun guru perlu memberi penerangan yang lebih mendalam kepada
segelintir murid yang masih belum dapat memahami mengenai mekanisme pernafasan
dengan betul.

Mata Pelajaran/Subjek:

GEOGRAFI

ISNIN

Tarikh / Date

13HB JULAI 2015

Masa / Time

12.30 P.M. HINGGA 1.30 P.M.

Tingkatan /
Class

2 ABU BAKAR

Tajuk / Topic

BAB 6: PERUBAHAN PENDUDUK DI MALAYSIA

Kemahiran /
Skill

MELUKIS, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR

Objektif

Pada Akhir BAb Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk
dengan terperinci.
o Mengkaji dan menilai factor yang mempengaruhi migrasi penduduk
secara berkesan di kawasan kajian dengan jelas/tepat.

Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.
5.

AKTIVITI
Induksi : Video migrasi penduduk di Malaysia
Guru menerangkan tentang factor-faktor migrasi penduduk
Dalam kumpulan Pelajar mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi
penduduk.
Guru merumuskan objektif yang pelajar perlu dicapai
LATIHAN PENGUKUHAN

Refleksi

e-RPH Rancangan Pengajaran Harian 2016

Mata Pelajaran/Subjek:

GEOGRAFI

KHAMIS

Tarikh / Date

23HB JULAI 2015

Masa / Time

12.30 P.M. HINGGA 1.00 P.M.

Tingkatan /
Class

2 UMAR

Tajuk / Topic

BAB 6: PERUBAHAN PENDUDUK DI MALAYSIA

Kemahiran /
Skill

MELUKIS, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR

Objektif

Pada Akhir BAb Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk
dengan terperinci.
o Mengkaji dan menilai factor yang mempengaruhi migrasi penduduk
secara berkesan di kawasan kajian dengan jelas/tepat.

Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.
5.

AKTIVITI
Induksi : Video migrasi penduduk di Malaysia
Guru menerangkan tentang factor-faktor migrasi penduduk
Dalam kumpulan Pelajar mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi
penduduk.
Guru merumuskan objektif yang pelajar perlu dicapai
LATIHAN PENGUKUHAN

Refleksi