Anda di halaman 1dari 5

JADUAL/ PERANCANGAN PENJAJARAN

MASA PENILAIAN PBPPP


Bi
Perkara
l.
1. Pembentukan Jawatankuasa
Penilaian Bersepadu dan Agihan
Fail.
2. Taklimat Penilaian Bersepadu
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
(PBPPP) dan Agihan Fail Kepada
Guru
3. Pencerapan Penilaian Bersepadu
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
(PBPPP) Pertengahan Tahun
4. Pencerapan Penilaian Bersepadu
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Tarikh

Tindaka
n
19/5/2015
Guru
Besar
21/5/2015

Guru
Besar &
GPK 1

1630/6/2015

Pegawai
Penilai

420/11/2015

Pegawai
Penilai

JADUAL/ PERANCANGAN PENJAJARAN MASA


PENILAIAN PBPPP
PEGAWAI PENILAI: EN. SHAHROM BIN MOHAMMAD SAID

Bi
l.
1.

2.

Perkara
Pencerapan Penilaian Bersepadu Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Pertengahan
Tahun:
1. NORZAHRAH BINTI MOHD NOOR
2. NURUL SHAHKINA BT ISMAIL
3. NOORHAYATIE BINTI SULAIMAN
4. AIMI NAJLA BT MUHAMMAD NOOR
5. HARYANTI BINTI ABD. KADIR
6. HARTINI BINTI ABD. AZIZ
7. SALBIAH BINTI ISMAIL
Pencerapan Penilaian Bersepadu Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Akhir Tahun:
1. NORZAHRAH BINTI MOHD NOOR
2. NURUL SHAHKINA BT ISMAIL
3. NOORHAYATIE BINTI SULAIMAN
4. IMI NAJLA BT MUHAMMAD NOOR
5. HARYANTI BINTI ABD. KADIR
6. HARTINI BINTI ABD. AZIZ
7. SALBIAH BINTI ISMAIL

Tarikh

Tindaka
n

16-30/6/2015

Pegawai
Penilai

16/6/2015
17/6/2015
19/6/2015
23/6/2015
24/6/2015
25/6/2015
26/6/2015
4-20/11/2015
4/11/2015
5/11/2015
6/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
19/11/2015

Pegawai
Penilai

SEBELUM
PENILAIAN

SEMASA PENILAIAN

SELEPAS
PENILAIAN