Anda di halaman 1dari 17

PENDAHULUAN

TUJUAN
CADANGAN
PELAKSANAAN CADANGAN
Larian 2.4 km
Body Mass Index (BMI)
RUMUSAN

PENDAHULUAN

OVERVIEW
MESYUARAT BULANAN PENGARAH PENGURUSAN PADA 2
SEPT. 2015, YDH CP DATO PAHLAWAN ZULKIFLI BIN
ABDULLAH TELAH MENGARAHKAN SUPAYA AMALAN
GAYA HIDUP SIHAT DIJADIKAN SALAH SATU ELEMEN YANG
DINILAI DI DALAM EKSESAIS KENAIKAN PANGKAT DAN

PENGESAHAN JAWATAN.
DEFINISI GAYA HIDUP SIHAT
PERTUBUHAN KESIHATAN SEDUNIA (WHO) MENDEFINISIKAN
GAYA HIDUP SIHAT SEBAGAI SUATU KEADAAN FIZIKAL,
MINDA DAN SOSIAL YANG SIHAT, CERGAS SERTA
BEBAS DARIPADA SEBARANG PENYAKIT.

TUJUAN
MEMBUDAYAKAN GAYA HIDUP SIHAT WARGA PDRM
MELALUI
KENAIKAN
PANGKAT,
PEMANGKUAN,
PENGESAHAN JAWATAN
DAN PENEMPATAN
BAGI
PANGKAT INSP KE SAC DAN KONST KE SI DENGAN
MENCADANGKAN UJIAN 2.4 KM DAN BODY MASS

INDEKS (BMI)

CADANGAN
1. DICADANGKAN UJIAN LARIAN 2.4 KM DAN BODY MASS INDEKS (BMI)
DIJADIKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UTAMA UNTUK:a) KENAIKAN PANGKAT / PEMANGKUAN (TERMASUK TIME BASE)
b) PENGESAHAN JAWATAN (INSPEKTOR DAN SARJAN DAN KONSTABEL )
c) PENEMPATAN (JAWATAN KRITIKAL/OPERASI)
PERLAKSANAAN MERANGKUMI PEGAWAI KANAN (INSP KE SAC) DAN
PRP. (KONST SI )
2. AKTIVITI SUKAN DI LAKSANAKAN DI PERINGKAT KONTINJEN DAN
FORMASI PADA SETIAP HARI JUMAAT BERMULA JAM 1500HRS HINGGA
1700HRS. DEKLARASI HARI JUMAAT SEBAGAI HARI BERSUKAN.
PENGECUALIAN
SEKIRANYA
MEMPUNYAI
REKOD
KESIHATAN
(BERSURAT).
3. KONTINJEN/FORMASI UNTUK
AKTIVITI GAYA HIDUP SIHAT.

MENGAJUR

SECARA BERKUMPULAN

JAWATAN KRITIKAL

JAWATAN KRITIKAL
JawatanKritikal ditakrifkan sebagai perkhidmatan
yang tidak boleh tidak diperlukan oleh PDRM.
Tidak boleh dikosongkan dan perlu diisi segera
dan tidak boleh diisi oleh orang awam.Ianya
juga adalah jawatan yang boleh membuat
keputusan. kekosongan jawatan tersebut akan
menyebabkan perlaksanaan sesuatu unit sukar
untuk berfungsi
Ruj.Laman Web JPA
Contoh: KPD berpangkat DSP, Ketua
Bahagian,Pegawai Turus Berpangkat DSP
kebawah, Ketua-ketua Unit, Ketua Seksyen dan
KPB.

JAWATAN KRITIKAL

JAWATAN OPERASI
Jawatan Operasi adalah jawatan yang
melaksanakan tugas tugas lapangan barisan
hadapan yang berdepan dengan risiko dan
berhubung terus dengan masyarakat.
Jawatan operasi memerlukan tahap
kecerdasan fizikal dan mental yang tinggi
bagi memberi keyakinan masyarakat dalam
pelaksanaan tugas . Contoh: Pegawai
Penyiasat , Pasukan operasi JSJ/JSJN/JSJK,
FRU , PGA, PGM, PGU, Trafik, Pegawai
/Anggota Balai


PELAKSANAAN
PELAKSANAAN CADANGAN
CADANGAN

Larian
Larian 2.4
2.4 km
km
Body Mass Index (BMI)

Larian
Larian 2.4
2.4 km
km
TATACARA

1.
1.

UJIAN
UJIAN INI
INI MENGKEHENDAKI
MENGKEHENDAKI CALON
CALON MELAKUKAN
MELAKUKAN LARIAN
LARIAN SEJAUH
SEJAUH 2.4KM
2.4KM

2.
2.

MASA
MASA AKAN
AKAN DIAMBIL
DIAMBIL DARI
DARI TEMPAT
TEMPAT PERMULAAN
PERMULAAN HINGGA
HINGGA PESERTA
PESERTA MELEPASI
MELEPASI
GARISAN
GARISAN PENAMAT
PENAMAT

3.
3.

MASA
MASA DIAMBIL
DIAMBIL DALAM
DALAM KIRAAN
KIRAAN MINIT.
MINIT.

PENGUKURAN PENCAPAIAN LELAKI


UMUR
TAHAP

SUPERIOR

13 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 ke atas

<10 min

<10.30

<11.00

<11.30

<12.00

CEMERLAN
G

10.01 11.30

10.31
12.00

11.01
12.30

11.31
13.00

12.01
13.30

BAIK

11.31 13.15

12.01
13.45

12.31
14.15

13.31
15.15

13.31
15.15

SEDERHAN
A

13.16 15.00

13.46
15.30

14.16
16.00

15.16
17.00

15.16
17.00

LEMAH

15.01 >

15.31>

16.01>

16.31>

17.01>

Samb

PENGUKURAN PENCAPAIAN WANITA


13 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 ke atas

TAHAP
SUPERIOR

<12.00

<13.00

<14.00

<15.00

<16.00

CEMERLAN
G

12.01
13.30

13.01
14.30

14.01
15.30

15.01
16.30

16.01
17.30

BAIK

13.31
15.15

14.31
16.15

15.31
17.15

15.31
18.15

17.31
19.15

SEDERHAN
A

15.16
17.00

16.16
18.00

17.16
19.00

18.16
20.00

19.16
21.00

LEMAH

17.01>

18.01>

19.01>

20.01>

21.01>

UMUR


Body
Body Mass
Mass Index
Index (BMI)
(BMI)
TATACARA

1.
1.

BMI
BMI ADALAH
ADALAH INDIKATOR
INDIKATOR YANG
YANG MUDAH
MUDAH UNTU
UNTU MENENTUKAN
MENENTUKAN MASALAH
MASALAH BERLEBIHAN
BERLEBIHAN
BERAT
BADAN.
BERAT BADAN.

2.
2.

BMI
BMI BOLEH
BOLEH DITENTUKAN
DITENTUKAN MELALUI
MELALUI FORMULA
FORMULA BERIKUT:BERIKUT:BMI
BMI

=
=

BMI
BMI

=
=

Cth
Cth ::-

=
=

PERALATAN

1.
1.
2.
2.

Berat
Berat (Kg)
(Kg)
Tinggi
(m)
x
Tinggi
Tinggi (m) x Tinggi (m)
(m)
60
60 Kg
Kg
1.7
m
x
1.7 m x 1.7
1.7 m
m
20.76
20.76 ** Normal
Normal

PENIMBANG
PENIMBANG BERAT
BERAT
PENGUKUR
TINGGI
PENGUKUR TINGGI

KLASIFIKASI
KLASIFIKASI

BMI (Kg/m)

KURANG BERAT BADAN

KURANG 18.5

NORMAL

18.5-22.9

LEBIH BERAT BADAN

23.0-27.4

OBES

LEBIH 27.5

Definisi Body Mass Index (BMI) atau Index


Jisim Badan:
BMI ialah ukuran statistik terhadap skala
lemak badan berdasarkan kpd tinggi dan
berat ideal. Ia terdiri drpd 5 kategori spt
Kategori
Julat BMI
berikut:
Kebuluran / kurang berat keterlaluan kurang drpd 15
Kurang berat

dari 15 ke 18.5

Normal

dari 18.5 ke 25

Berat berlebihan

dari 25 ke 30

Obesiti Tahap I

30 34.9

Obesiti Tahap II

35.0 39.9

Obesiti Tahap III

> 40

Daripada jadual di atas, BMI seharusnya kurang drpd 25


Formula BMI boleh dikira seperti berikut:

Contoh: Katakan berat seseorang itu ialah 75kg dan tingginya 150cm.
Maka BMI orang itu ialah:
150cm tukar kepada m iaitu 150/100 = 1.50m.

Maka, kategori orang itu ialah OBESITI

RUMUSAN

WARGA PDRM SEHARUSNYA


KESIHATAN DAN
KECERGASAN YANG TINGGI
PERKHIDMATAN YANG
TERBAIK KEPADA MASYARAKAT.

MEMPUNYAI

TAHAP

UNTUK MEMBERI

WARGA PDRM SEHARUSNYA DILIHAT SEBAGAI SEORANG


PELINDUNG
KEPADA MASYARAKAT SEMASA BERTUGAS MELALUI
GAYA
KETERAMPILAN YANG KEMAS DAN SEGAK. INI AKAN
MENINGKATKAN
KEYAKINAN MASYARAKAT
CALON TERBAIK BUKAN SAHAJA DILIHAT DARI ASPEK
KOMPETENSI
MALAH PERLU DILIHAT DARI ASPEK KESIHATAN DAN
KECERGASAN.
PENCAPAIAN KESIHATAN DAN KECERGASAN YANG OPTIMA
MERUPAKAN
ASPEK
YANG SANGAT PENTING DALAM KEHIDUPAN
SEHARIAN

Obesiti ditakrifkan sebagai suatu keadaan yang berlakunya


pengumpulan atau
penyimpanan lemak yang berlebihan dalam badan. Secara umum
seseorang
dewasa yang mempunyai Indeks Jisim Tubuh atau Body Mass Index
(BMI) 30 kg/m2
dan ke atas dikelaskan sebagai obes. Walau bagaimanapun penilaian
peratus lemak
badan adalah lebih tepat. Seseorang individu boleh dikategorikan
sebagai obes
sekiranya peratus lemak di dalam badan melebihi 25 peratus bagi lelaki
dan 35
peratus bagi wanita
(Clinical Practice Guidelines on Management of Obesity, 2004).

Body Mass Index Chart/Table (Jadual Indeks Jisim


Badan)Carta atau jadual ini digunakan utk mengukur
BMI.Baris pertama menunjukkan berat dlm kilogram (kg) &
baris kedua menunjukkan berat dlm pounds.Tinggi diberi dlm
kaki dan inci.Berdasarkan berat dan tinggi, BMI adalah spt
berikut:

BMI =

Berat (kg)
Tinggi (m) x Tinggi (m)

BMI** = Julat antara 19-26


Cara check BMI(Body Mass Index)
Pengiraan mudah BMI adalah membahagikan berat (dalam
kilogram) dengan ketinggian kuasa dua (dalam meter square)
BMI = kg/m2
Petunjuk Indeks
Bawah 18.5 Kurang Berat
18.5 24.9 Normal
25.0 29.9 Terlebih Berat
30.0 ke atas Obesiti
Contoh tinggi anda 1.70meter dan berat adalah 85kilogram.
Kuasa duakan tinggi menjadi 2.89. BMI adalah 85kilogram dibahagi
dengan 2.89m2.
Maka akan dapat BMI 29.4. Maksudnya terlebih berat, hampir nak
obesity tu.