Anda di halaman 1dari 1

ULANGAN HARIAN SKI SEMESETER 2

TAHUN PELAJARAN 2015-2016


Nama :

Kelas :

I. ISIAN
1. Usman Bin Affan lahir pada tahun .
2. Nama lengkap Usman bin Affan adalah Usman bin affan al-Umawi al-Qurasyi,
berasal dari bani .
3. Gelar Usman bin Affan adalah .
4. Ketika Ruqayyah wafat, Usman bin Affan menikah dengan putri Rasulullah
SAW, yang lain yaitu .
5. Ibu Usman bin Affan bernama .
6. Usman bin Affan masuk islam atas ajakan .
7. Usman bin Affan adalah salah satu sahabat besar dan utama nabi
Muhammad SAW, serta termasuk golongan as-Sabiqunnal Al-Awwalun, yaitu
.
8. Usman adalah seorang saudagar yang kaya dan dermawan. Beliau adalah
seorang pedagang .
9. Sahabat yang dikirim oleh rasulullah SAW, untuk menemui Abu Sufyan di
Mekah pada peristiwa Hudaibiyah adalah .
10.Semasa Nabi Muhammad SAW, masih hidup, Usman pernah dipercaya oleh
nabi untuk menjadi wali kota madinah sebanyak dua kali, yaitu ketika
ditinggal Rasulullah SAW, pada Perang Zatir Riqa dan saat nabi SAW, sedang
melancarkan perang .

II. URAIAN
1. Jelaskan apa yang membuat Utsman bin Affan sukses dalam berbisinis ?
2. Mengapa Utsman bin Affan mau membeli sumur Ruuma milik orang Yahudi ?
3. Tuliskan 3 jasa-jasa Utsman bin Affan sewaktu manjabat sebagai Khalifah ?
4. Ketika rumahnya dikepung pendemo, mengapa Utsman hanya diam saja ?
Jelaskan !
5. Apa saja yang menyebabkan Utsman bin Affan menjadi orang yang dijamin
masuk Surga ? Jelaskan !