Anda di halaman 1dari 5

CONTOH PERANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2016

Bil PROGRAM/AKTIVITI
1. Mesyuarat JK Induk HEM
2. BMM/SMM/SMA

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul


X
X
X
X

3. Minggu Budi Bahasa

Ogos Sep Okt


X

Nov Dis

Catatan

4. RIMUP

5. Ambang Kemerdekaan

BIL
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

PERANCANGAN TAHUNAN JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 2010


JAWATANKUASA
BULAN
JK DISIPLIN
Jan Feb Mac Apr
Mei Jun Jul Ogos Sep Okt
Ambil Tahu Peraturan Sekolah
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sifar Graffiti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Spot Check
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Lawatan Penanda Arasan
X
X
Pas Kebenaran Keluar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kelas Tahanan
X
X
X
SSDM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Papan Kenyataan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Anugerah Permata RPS
X
Ceramah Pembangunan Sahsiah
X
X

1.10
1.11
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Wacana Minda
Program Pemantapan Disiplin
JK LEMBAGA PENGAWAS
Perjumpaan Bulanan Pengawas
Hari Perlantikan Pengawas
Kursus Kepimpinan Pengawas
Buletin Pengawas
Kempen Pilihanraya AJK Baru
Majlis Sambutan Hari Guru

Nov Dis
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

Catatan

2.7

Majlis Jamuan Akhir Tahun

BIL
3.0

JAWATANKUASA
JK BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
Minggu Orientasi Pelajar T1
Minggu Orintasai Pelajar T4
Minggu Orientasi Pelajar 6R
Program RIMUP
Minggu Kerjaya
Kursus Motivasi dan
Kepimpinan Pemimpin Pelajar
Bengkel Teknik Menjawab
Kemahiran Generik( Mencatat
Nota, Membaca,Peta Minda)
Kaunseling Kelompok
Kaunseling Individu
Program Motivasi
PMR,SPM,STPM
Bina Insan Puteri
Ceramah Keremajaan
JK PENGHAYATAN DAN NILAI
MURNI
Bina insan Puteri
Bacaan Yassin / Solat Hajat
JK ORGANISASI KELAS
Mesyuarat MKT-MGT
Program Bintang 5
Majlis Perlantikan Ketua Kelas
dan Setiausaha
Program Sifar Grafiti
Krusus Kepimpinan

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4.0
4.1
4.2
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Jan Feb Mac Apr

BULAN
Mei Jun Jul Ogos Sep

Okt Nov Dis

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Catatan

5.6

Buku Pengesanan Pelajar Ponteng X

BIL
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
7.0
7.1

JAWATANKUASA
JK SPBT
Inventori Stok
Pengurusan Buku SPBT
Mengemaskini Buku Stok
Pengurusan Fail SPBT
JK PERHIMPUNAN
Perhimpunan Mingguan

8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
9.0
9.1

JK SLAD/PRS
Karnival Anti Dadah
Krusus PRS
5 Minit Anti Dadah
Sudut PPDA
JK BIASISWA & KEBAJIKAN
Mengedar Borang Kepada Pelajar
Yang Layak Menerima Biasiswa
Pemilihan Pelajar Yang Layak
Menerima Biasiswa
Kemaskini BKP 2 & BKPU
Kemaskini Buku Biasiswa
Tawaran Baru BKP
JK PENDAFTARAN DAN DATA
PELAJAR
No Pendaftaran Pelajar
Taklimat Pengurusan Register
Semakan Register Bulanan
Semakan Register Akhir Tahunan
JK 3K
KECERIAAN,KEBERSIHAN DAN

9.2
9.3
9.4
9.5
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
11.0

Jan
X
X
X
X

Feb
X
X
X
X

Mac
X
X
X
X

Apr
X
X
X
X

Mei
X
X
X
X

Jun
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

BULAN
Jul Ogos
X
X
X
X
X
X
X
X

Sep
X
X
X
X

Okt Nov Dis


X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Catatan

11.1
11.1.1
BIL
11.2
11.2.1
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.4
11.4.1
11.5
11.5.1
11.5.2
11.5.3
11.5.4

KESELAMATAN SEKOLAH
JK Pengurusan
Bangunan&Penyelenggaran
Penyelenggaraaan Perabot dan
Inventori
JAWATANKUASA
JK Keceriaan,Kebersihan
&Keindahan
Semaian Bakti
JK Sekolah
Selamat/Keselamatan/Bencana
Alam
Latihan Kebakaran
Pemeriksaan Alat Keselamatan
Ceramah Keselamaat Di Sekolah
Ceramah Keselamatan Jalan Raya
JK Kantin
Pemantauan Harian Juadah &
Kebersihan
JK Kesihatan dan Anti Denggi
Minggu Kesihatan
Program Anti Denggi
Pemeriksaan Gigi
Suntikan Tetanus

Jan Feb Mac Apr

BULAN
Mei Jun Jul Ogos Sep

Okt Nov Dis

X
X
X
X

X
X
X

Catatan