Anda di halaman 1dari 2

Jaka Tarub yaiku satiyang pemuda gagah ingkang nggadhahi kesaktian.

piyambakipun asring medal


mlebet wana konjuk berburu ing kawasan redi keramat. ing redi punika enten setunggal telagi. Tanpa
sengaja, piyambakipun ningali uga lajeng ningali pitu bidadari saweg adus ing telagi kesebat.
amargi terpikat, Jaka Tarub mendhet selendang ingkang madya disampirkan gadhah klintu satiyang
bidadari. nalika para bidadari rampung adus, piyambake sedaya dandos uga jagi wangsul datheng
kahyangan. klintu satiyang bidadari, amargi mboten manggih selendangnya, mboten saged wangsul
uga akhiripun dipuntilar kesah dening kawan-kawannya amargi dinten sampun beranjak senja.

Legenda Jaka Tarub dikisahkan dalam Sastra Jawa Baru, Babad Tanah Jawi.
Jaka Tarub lajeng muncul uga ndamel-damel nulung. Bidadari ingkang nduwe nami Nawangwulan
punika purun ndherek mantuk datheng griya Jaka Tarub amargi dinten sampun senja.
Singkat cerios, kekalihipun lajeng emah-emah. saking raben niki laira satiyang putri ingkang
dipunnameni Nawangsih. sadereng emah-emah, Nawangwulan ngelingaken ing Jaka Tarub kajengipun
mboten pisan-pisan narosaken wados kebiyasan badanipun mbenjing saksampune dados isteri. wados
kesebat yaiku menawi Nawangwulan salajeng bethak ngginakaken namung sebutir uwos lebet
panganak sekul nanging ngasilaken sekul ingkang kathah.
Jaka Tarub ingkang pamekenan mboten narosaken nanging lajeng mbikak tutup panganak sekul.
akibat tindakan niki, kesaktian Nawangwulan ical. ket punika piyambakipun bethak kados umumnya
estri biyasa.
Akibat hal niki, jagen gabah ing lumbung dados gelis telas. nalika jagen gabah tilar sekedhik,
Nawangwulan manggih selendangnya, ingkang jebulna disembunyikan semahipun ing lebet lumbung.

Nawangwulan ingkang duka nyumerepi menawi semahipun ingkang sampun mandung benda kesebat
mengancam mengker Jaka Tarub. Jaka Tarub mit semahipun konjuk mboten wangsul datheng
kahyangan. nanging tekad Nawangwulan sampun bulat. namung kamawon, ing wanci-wanci tertentu
piyambakipun rela datheng datheng marcapada konjuk nyesepani bayi Nawangsih.