Anda di halaman 1dari 2

Damar Wulan yaiku satiyang tokoh legenda cerios rakyat Jawi.

Kisah Damar Wulan niki cekap populer


ing madya masyarakat uga kathah enten versi lakon, sendratari utawia cerios keserat ingkang sampun
dipundamel

ngenginginipun.

Umumme, kisah-kisah kesebat yaiku berdasarkan Serat Damarwulan ingkang dipunkintenakenaken


awiti sinerat ing masa akhir kejugrugan Majapahit. dipunceriosaken awalnya Damar Wulan ngenger
dados

tukang

rumput

dhateng

Patih

Loh

Gender

saking

Majapahit.

Amargi kepinteranipun, Damar Wulan saged dados abdi andalan Patih Loh Gender, uga Anjasmara
putri sang patih terpikat uga dhawah tresna dhatengipun. Damar Wulan lajeng nyaged jejibahan
saking ratu putri Majapahit, yaiku Ratu Kencana Wungu, konjuk ngremeng kaliyan tujuan mbiantu
ngawonaken mak Jinggo panguwasa Blambangan ingkang nduwe pangangkah memberontak dhateng
Majapahit.

Cerita rakyat Damar Wulan berdasar Serat Damarwulan.


Damar Wulan ingkang tampan saged nggeret mirengan selir-selir mak Jinggo, yaiku Waeta uga
Puyengan. kaliyan bantuan piyambake sedaya, Damar Wulan kedadosan ndening senjata sakti gada
Wesi jene gadhah mak Jinggo.
Mak Jinggo lajeng kedadosan dipunkawonaken uga Damar Wulan dados pahlawan. piyambakipun
memboyong kaping kalih selir kesebat, mawi ing akhiripun ugi nyundhuk sang ratu putri Majapahit.
Cerita Rakyat Damar Wulan dalam Bahasa Jawa
Lebet kesenian ringgit Banyuwangi uga Janger, panggambaran mak Jinggo nduwe mengsahan kaliyan

panggambaran lebet Serat Damarwulan. mak Jinggo dipungambaraken nduwe rai rupawan,
dipunremeni kathah estri, arif bijaksana, uga pengayom rakyatnya.
Mak Jinggo memberontak amargi Kencana Wungu mboten ngebaki ujar dadosaken piyambakipun
semah, saksampune mak Jinggo saged menaklukkan pangresah Kebo Marcuet ingkang mengamuk ing
Majapahit. senaosa akhiripun piyambakipun dipunkawonaken Damar Wulan, mak Jinggo tetaplah
dipunanggep ingkang dibektosi.
Sanusi Pane, klintu satiyang sastrawan Pujangga enggal nate nyerat naskah drama Damar Wulan,
ingkang dipunsukaninipun judul Sandyakala Ning Majapahit. parandosipun, akhir ceriosipun sami pisan
benten kaliyan Serat Damarwulan ingkang dipundadosaken dasar pandamelanipun.
Lebet versi Sanusi Pane, nasib Damar Wulan rampung nyedhihaken. Damar Wulan dituduh berkhianat
uga mboten dipunrabikaken kaliyan sang ratu putri. piyambakipun pun akhiripun dipunhukum pejah,
uga saksampunenipun Majapahit ditumbangkan dening pasukan saking keraton Demak Bintara.