Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN

Kedai Buku Wawasan mula beroperasi pada 1 Januari 2006 dengan modal tunai di bank RM
25 000.Maklumat perancangan perniagaannya bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2006 adalah
seperti berikut:
i)

Anggaran jualan tunai:


Januari
Februari
Mac

ii)

Anggaran belian tunai:

Januari
Februari
Mac
iii)

RM
10 500
14 000
18 000

RM
6 000
8 000
7 500

Pada bulan Februari perniagaan akan membeli lengkapan kedai bernilai

RM

2 500.
iv)

Perniagaan menerima komisen jualan buku sebanyak RM 1 200 pada bulan Mac.

v)

Sewa kedai untuk 6 bulan pertama berjumlah RM 2 400 akan dibayar pada awal
bulan Januari.

vi)

Belanja bulanan yang tidak berubah:

Kadar bayaran
Gaji
Belanja am
vii)

RM
150
450
100

Pada awal bulan Februari perniagaan memperoleh pinjaman bank sebanyak RM


8 000.Pinjaman dibayar balik mulai bulan Mac dengan ansuran RM 400 sebulan.

Sediakan Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2006.