Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN

KOKURIKULUM
S J K (T) JALAN SUNGAI
10150 PULAU PINANG

2016

PRAKATA
Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah
adalah untuk melahirkan seorang
individu
yang
mempunyai
perkembangan
menyeluruh
dan
seimbang . Gerak kerja Ko Kurikulum
yang
merupakan
sebahagian
daripada Kurikulum sekolah adalah
satu
bidang
pendidikan
yang
memberi
penekanan
ke
atas
pemupukan
semangat, nilai dan
sikap aspek kemasyarakatan murid
ke
arah
perpaduan
dan
kewarganegaraan.

Buku ini bertujuan untuk


memberi
penerangan
mengenai
gerak kerja Kokurikulum di sekolah
kami . Adalah diharapkan buku ini
akan dapat membantu guru-guru
melaksanakan
gerak
kerja
Kokurikulum seperti mana yang telah
dirancangkan.

RASIONAL

Gerak kerja Ko kurikulum ini adalah


kegiatan pendidikan yang di dalam dan
di luar bilik darjah. Ia bertujuan untuk
pengukuhan pembelajaran.

Di samping itu ia melengkapi


pembelajaran di bilik darjah bagi
menyuburkan nilai-nilai murni,,
mengembangkan bakat kepimpinan
dan sedia berkhidmat di kalangan
masyarakat.

Gerak kerja Kokurikulum ini terdiri


daripada gerak kerja badan
beruniform, persatuan dan permainan.

OBJEKTIF AM DAN
KHAS
Menyemai

kesedaran muridmurid terhadap agama dan


kepercayaan kepada tuhan.
Meseimbangkan antara
perkembangan mental.
Membina dan meningkatkan
minat dan bakat murid-murid
dalam gerak kerja yang diceburi.
Membina dan meningkatkan
disiplin murid.

PROGRAM TAHUNAN

AKTIVITI TAHUNAN

LATIHAN AWAL UNTUK SEMUA


PERTANDINGAN MSSPP
PERSEDIAAN HARI SUKAN SEKOLAH.
MENGADAKAN SUKAN TARA.
MENGADAKAN DAN MENYERTAI
PERTANDINGAN PERSAHABATAN.
MENJEMPUT SEKOLAH LAIN UNTUK
ACARA SUKAN.
MENYERTAI PERTANDINGAN
BADMINTON MSSPP.
MENYERTAI PERTANDINGAN
BOWLING PADANG.
AKTIVITI PERTOLONGAN CEMAS (JPA)
MENGADAKAN PERTANDINGAN
PERKHEMAHAN TKRS.

Visi Kokurikulum
Melahirkan seramai
mungkin pelajar yang
cemerlang dalam
kokurikulum di semua
peringkat pada tahun
2017

Misi Kokurikulum
Membimbing dan melibatkan
pelajar secara proaktif dalam
pelbagai program Ko
Akademik, Unit Beruniform,
Sukan dan Permainan melalui
strategi perancangan yang
mantap sehingga mencapai
standard tertinggi

Teras
Kokurikulum
Kokurikulum untuk semua.
Kokurikulum untuk
kecemerlangan.
Kokurikulum untuk
peragaan.

Moto
Kokurikulum
1 Sukan 1Murid

Matlamat
Kokurikulum
Peningkatan akademik dan
disiplin pelajar.
Membimbing pelajar dalam
aspek kepimpinan, nilai-nilai
murni, kependidikan dan
kemasyarakatan.
Membina integrasi nasional dan
jatidiri bangsa Malaysia .
Menyeimbangkan
perkembangan JERI

PERANCANGAN
STRATEGIK
1

Meningkatkan kualiti pengurusan persatuan /


kelab / sukan dan permainan mengikut
standard Unit Kokurikulum JPN.

2. Membaikpulih dan meningkatkan


keberkesanan papan- papan kenyataan
kokurikulum sekolah.
3.

Membentuk pasukan olahraga yang berjaya.

4.

Memantapkan pasukan beruniform


TKRS sekolah.

5.

Memantapkan pasukan bola sepak, bola


jaring, dan badminton .

Karnival Kokurikulum.

Hari Perkhemahaan TKRS.

PERINGATAN
KESELAMATAN MURID-MURID SEMASA
MENYERTAI SEBARANG AKTIVITI
KOKURIKULUM ADALAH DI BAWAH
TANGGUNGJAWAB BERSAMA PIHAK
SEKOLAH, IBU BAPA DAN MURID. MURIDMURID YANG MENYERTAI KEGIATAN
KOKURIKULUM DIPERINGKAT ZON,
DAERAH DAN NEGERI MESTILAH
MENDAPAT KEBENARAN IBU BAPA /
PENJAGA