Anda di halaman 1dari 12

SK SUNGAI KELAMBU

42700 BANTING
SELANGOR
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015
MATA PELAJARAN: SAINS
TAHUN: 5
NAMA: ________________________________

KELAS: _______________

ARAHAN: Jawab semua soalan.


Bahagian A. ( 30 markah )
ARAHAN: Hitamkan jawapan yang betul pada kertas jawapan yang
dibekalkan.
1.

Rajah 1 menunjukkan dua jenis haiwan

Rajah 1
Antara haiwan yang berikut, yang manakah boleh dikelaskan bersama haiwan-haiwan
dalam Rajah 1 berdasarkan cara melindungi diri daripada musuhnya?

2.

Lebah

Ulat gonggok

Buaya

Belalang

Rajah 2 menunjukkan seekor ulat gonggok.

.
Rajah 2
Apakah tindakan ulat gonggok itu sewaktu menghadapi bahaya?
A

Menggulungkan dirinya

Menyerang musuh dengan kaki

Memutuskan ekornya

Menggigit musuh dengan giginya

3.

4.

5.

Antara yang berikut, yang manakah tidak sepatutnya berada di dalam bilik sains?
A

Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak betul tentang peraturan bilik sains?
A

Murid tidak dibenarkan makan dan minum di dalam bilik sains.

Murid dilarang masuk ke dalam bilik sains tanpa kenbenaran guru.

Murid dilarang berlari-lari dan bermain-main ketika berada di bilik sains.

Murid dibenar mengendalikan peralatan sains tanpa kebenaran guru.

Sejenis haiwan mempunyai ciri-ciri berikut


Membuat sarang di atas pokok
Mengeramkan telurnya
Memberi makanan kepada anaknya
Melindungi anaknya daripada pemangsa
Apakah haiwan itu?

6.

7.

Tupai

Semut

Burung

Kelawar

Antara haiwan berikut, yang manakah menjaga telur dan anaknya?

P dan Q

Q dan S

P dan R

R dan S

Maklumat berikut menunjukkan aktiviti seekor kambing.


2

Menyusui anak kambing


Melindungi anak kambing daripada musuh
Menjaga anak kambing sehingga pandai berdikari
Apakah tujuan aktiviti ini?

8.

Memastikan kemandirian spesies kambing

Menghasilkan spesies kambing yang lebih baik

Melindungi anak kambing daripada bahaya

Memastikan anak kambing mendapat makanan yang mencukupi

Rajah di bawah menunjukkan empat jenis hidupan.

Antara rantai makanan yang berikut, yang manakah betul?.

9.

Seorang petani membela beberapa ekor burung hantu di sawah padinya. Apakah
yang akan berlaku selepas 6 bulan?
I

Hasil padinya meningkat

III

Bilangan tikus bertambah

II

Bilangan tikus berkurang

IV Hasil padinya berkurang

I dan II

II dan IV

I dan III

III dan IV

10. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.


3

Apakah yang akan berlaku jika bilangan N berkurang?

11.

Bilangan O berkurang

Bilangan L berkurang

Bilangan M berkurang

Bilangan P bertambah

Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Ramalkan keadaan haiwan X selepas memetik dan memakan daun tumbuhan itu.
A

Pening

Berasa gatal

Muntah

Mati

12. Rajah di bawah menunjukkan pokok getah yang menggugurkan daunnya.

Bagaimanakah ciri khas ini melindungi pokok itu pada musim panas?
A

Mengurangkan kehilangan air

Meningkatkan kadar perkumuhan

Mengurangkan kandungan karbon dioksida

Menjimatkan tenaga semasa proses fotosintesis

13. Antara tumbuhan berikut, yang manakah boleh menggulungkan daun semasa cuaca
panas untuk mengurangkan kehilangan air?
4

Pokok pisang

Pokok getah

Kaktus

Rafflesia

14. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis tumbuhan.

Bagaimanakah biji benih atau buah kedua-dua jenis tumbuhan ini dipencarkan?
Kemucup
Angin
Haiwan
Air
Angin

A
B
C
D

Betik
Haiwan
Haiwan
Angin
Mekanisme letupan

15. Rajah di bawah menunjukkan empat jenis buah.

Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri buah dalam kumpulan P dan Q.


P

Berwarna cerah
Berisi
Berbiji besar

Berwarna cerah
Berisi
Berbiji kecil

Antara tumbuhan berikut, yang manakah dikelaskan dengan betul dalam kumpulan P
dan Q?
A
B
C
D

P
Jambu batu dan durian
Mangga dan jambu batu
Mangga dan durian
Jambu batu dan tembikai

Q
Mangga dan tembikai
Durian dan tembikai
Jambu batu dan tembikai
Durian dan mangga

16. Antara ciri berikut, yang manakah tidak mungkin membantu biji benih dipencarkan
oleh haiwan?
5

Buah yang berisi tebal

Buah yang berbau wangi

Buah yang berwarna cerah

Buah yang menghasilkan getah yang melekit

17. Rajah di bawah menunjukkan biji benih sejenis buah. Apakah cara pencaran biji benih
buah ini?

Angin

Haiwan

Mekanisme letupan

Air

18. Ramalkan kadaan yang akan berlaku jika sesetengah spesies tumbuhan tidak dapat
mengekalkan kemandirian spesiesnya.
I

Manusia menghadapi kekurangan sumber semulajadi

II

Semua spesies haiwan akan hidup dengan lebih sihat

III

Sesetengah spesies haiwan herbivore mungkin turut diancam kepupusan

IV

Tiada haiwan karnivor yang akan menghadapi masalah untuk mendapat


makanan

I dan III

II dan IV

II dan III

III dan IV

19. Antara yang berikut, yang manakah paling sesuai menerangkan objek dalam rajah di
bawah?

Sumber air

Sumber tenaga

Sumber cahaya

Sumber makanan

20. Rajah di bawah menunjukkan seorang lelaki sedang bermain biola.

Apakah bentuk tenaga yang dihasilkan?


A

Tenaga kimia

Tenaga suria

Tenaga elektrik

Tenaga bunyi

21. Apakah perubahan tenaga yang terlibat apabila lilin dinyalakan?


A

Tenaga haba

Tenaga elektrik

Tenaga cahaya

Tenaga kimia

tenaga kinetik + tenaga cahaya


tenaga haba + tenaga cahaya
tenaga haba + tenaga kimia
tenaga haba + tenaga cahaya

22. Antara berikut, yang manakah sumber tenaga yang boleh diperbaharui?
A

Matahari dan arang batu

Matahari, angin dan biojisim

Matahari, angin dan arang batu

Matahari, angin, arang batu dan biojisim

23. Antara berikut, yang manakah bukan sebabnya kita perlu menggunakan tenaga
secara berhemah dan bijaksana?
A

Untuk mengelakkan pembaziran

Untuk menjimatkan kos penjanaan tenaga

Untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar

Supaya sumber tenaga tidak boleh diperbaharui

24. Antara langkah yang berikut, yang manakah yang dapat membantu menjimatkan
tenaga?
7

Gunakan lebih banyak peralatan elektrik

II

Berkongsi kereta untuk pergi kerja

III

Tidur dengan memasang lampu

IV

Gunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui

I dan II

II dan III

I dan IV

II dan IV

25. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas dalam satu penyiasatan.

Apakah kesimpulan penyiasatan ini?


A

Cahaya boleh dibiaskan

Cahaya boleh dipantulkan

Cahaya boleh disebarkan

Cahaya bergerak lurus

26. Rajah di bawah menunjukkan pembentukan bayang-bayang

Antara berikut, yang manakah menerangkan bagaimana bayang-bayang tangan


tersebut terbentuk?
A

Cahaya dihalang oleh tangan

Cahaya bergerak dengan laju

Cahaya menembusi tangan

Cahaya lampu sangat cerah

27. Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang terbentuk pada skrin apabila cahaya
dipancarkan pada objek X.
8

Antara objek berikut, yang manakah mungkin objek X?


I

Kaca jernih

III

Blok kayu

II

Jubin seramik

IV Plastik lut sinar

I dan II

II dan III

I dan III

III dan IV

28. Apabila suatu objek dialihkan lebih dekat dengan sumber cahaya, bayang-bayangnya
A

kekal sama

menjadi lebih kecil

menjadi lebih besar

menjadi lebih cerah

29. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan.


Jarak antara objek dan sumber cahaya (cm)
Panjang bayang-bayang (cm)

10
30

20
20

30
10

Apakah kesimpulan tentang saiz bayang-bayang bagi penyiasatan ini?


A

Tidak dipengaruhi oleh jarak antara objek dan sumber cahaya

Bertambah apabila jarak antara objek dan sumber cahaya bertambah

Bertambah apabila jarak antara objek dan sumber cahaya berkurang

Berkurang apabila jarak antara objek dan sumber cahaya berkurang

30. Bentuk bayang-bayang sesuatu objek berubah mengikut


I

kedudukan sumber cahaya

III

kecerahan cahaya

III

jenis sumber cahaya

IV kedudukan objek

A
B

I dan II
I dan IV

C
D

II dan III
II dan IV

BAHAGIAN B: ( 20 markah )
9

ARAHAN:

Jawab semua soalan

1. Sekumpulan murid telah menjalankan suatu penyiasatan untuk menentukan


hubungan antara peratus kerugian hasil padi dan bilangan tikus di sebuah sawah
padi. Pemerhatian dibuat pada tiga musim menanam. Jadual 1 menunjukkan
maklumat yang dikumpul.
Musim menanam

Bilangan tikus

Peratus kerugian hasil padi (%)

4000

30

2100

12

90

Jadual 1

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b) Apakah corak perubahan bilangan tikus?


___________________________________________________________________

c) Nyatakan pembolehubah yang bergerak balas dalam penyiasatan ini.


___________________________________________________________________

d) Nyatakan kesimpulan yang boleh dibuat daripada hasil penyiasatan ini.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

e) Nyatakan satu inferens untuk menerangkan pengurangan bilangan tikus.


___________________________________________________________________

2. Humayrah menjalankan satu penyiasatan yang menentukan perbahan tenaga


daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Rajah di bawah menunjukkan apa
yang berlaku apabila suis-suis dalam tiga litar ditutup.
10

a) Nyatakan perubahan bentuk tenaga yang berlaku di


i.

P:
______________________________________________________________

ii.

Q:
______________________________________________________________

iii.

R:
______________________________________________________________

3. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan di sebuah sawah padi.

a) Tuliskan empat rantai makanan berdasarkan siratan makanan dalam rajah di atas.
i.

______________________________________________________________

ii.

______________________________________________________________

iii.

______________________________________________________________

iv.

______________________________________________________________

b) Apakah yang akan berlaku jika semua pokok padi termusnah akibat kemarau?
___________________________________________________________________

c) Jika lebih banyak ular berpindah ke habitat ini, ramalkan corak perubahan bilangan
organism berikut:
i.

Tikus : ________________________________________________________

ii.

Padi : ________________________________________________________

4. Pasu P dan Q adalah serupa dari segi saiz dan kandungan tanah. Sembilan anak
benih keembung ditanam di dalam setiap pasu. Kedua-dua tumbuhan diberi
penjagaan yang sama. Jadual 2 menunjukkan jarak antara anak benih di pasu P dan
pasu Q serta purata ketinggian anak pokok selepas dua minggu.
11

Pasu

Jarak antara anak benih (cm)

Ketinggian anak pokok (cm)

10

15

20
Jadual 2

a) Nyatakan,
i.

Pembolehubah manipulasi
______________________________________________________________

ii.

Pembolehubah bergerak balas


______________________________________________________________

b) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan.


___________________________________________________________________

c) Apakah tujuan penyiasatan ini?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

d) Bagaimanakah pokok keembung memastikan anak-anak benihnya tidak tumbuh


dengan rapat antara satu sama lain?
___________________________________________________________________

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

( Pn Nurulfadillah bt Jais)
Guru Sains Tahun 5

12