Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS PINTAR

Nama Guru : Pavithira Devi a/p Balakrisnan

Masa: 11.05- 12.05 pagi

Sekolah

Mata pelajaran: Bahasa Melayu

: SJK (T) Thamboosamy Pillai

Tahun

: 2

Bilangan murid: 3 orang

Tarikh

: 23 Februari 2016 (Selasa)

Kehadiran

/3

KUMPULAN/

Bintang

Bulan

PERKARA

(Lemah)

(Sederhana)

Perkataan V+KV

Perkataan KV + KV + KV

NAMA MURID

TAJUK
KEMAHIRAN

1.Mengeja perkataan V+KV

1.Mengeja perkataan KV +

dengan sebutan yang betul.

KV + KV dengan sebutan
yang betul.

2.Menyatukan perkataan V+KV


dengan

gambar

yang 2.Mencantukan

bersesuaian.

bermakna

berdasarkan
OBJEKTIF P & P

1.Murid

dapat

Pada akhir pengajaran

daripada

dan pembelajaran,

dengan sebutan yang betul.

murid-murid dapat:

2.Murid

dapat

daripada

bersesuaian.

suku

kata KV menjadi perkataan


yang

dengan

tiga

mengeja

perkataan

gambar

dengan betul.
6 1.Murid dapat mengeja 7

V+KV daripada

perkataan

KV+KV+KV dengan sebutan

menyatukan

perkataan

gambar

6 yang betul.

V+KV 2.Murid

dapat

yang mencantumkan 7 daripada


8 suku kata KV menjadi

perkataan

KV+KV+KV

berdasarkan
PENGALAMAN SEDIA

Murid telah mengenal

ADA

perkataan V+KV

gambar

dengan betul.
Murid telah mengenal
perkataan KV+KV+KV

ALAT BANTU

Kad domino

Slaid Powerpoint

MENGAJAR

Kad gambar

Kad gambar

Kad perkataan

Kertas lipat

Lembaran Kerja

Kad suku kata

KEMAHIRAN

1.Menghubung kait

BERFIKIR

2. Menjana Idea

PENERAPAN NILAI

Set induksi
(10minit)

- Lembaran Kerja
3. Mengingat semula

Toleransi

Bekerjasama

Kerajinan

Keyakinan
Guru memaparkan tayangan klip video Bapaku pulang.

Murid diperdengarkan lagu berkenaan.

Guru dan murid menyanyi lagu sambil buat aksi.

Guru mengaitkan aktiviti dengan isi pelajaran pada hari


ini.

Perkembangan

Interaksi:

Lembaran kerja:

Langkah 1

1.Murid ditunjukkan dengan kad 1.Murid dibekalkan dengan

(15 minit)

perkataan.

lembaran kerja.

2.Guru

mengeja

dan 2.Murid mendengar arahan

membacakan perkataan sambil guru.


didengari oleh murid.

3.Murid menjawab lembaran

3.Guru membimbing murid untuk kerja


mengeja

dan

membaca 4.Guru menyemak jawapan

perkataan.

murid

4.Murid mengeja dan membaca


perkataan .
5.Guru menyebut perkataan dan
murid

tunjukkan

kad

gambar

yang bersesuaian.

Langkah 2

Permainan:

Interaksi:

(15 minit)

Kad domino

1.Murid ditunjukkan dengan

1.Murid

dibekalkan

dengan slaid powerpoint.

beberapa kad gambar berserta 2.Guru mengeja perkataan


dengan kad perkataan.
2.Murid
gambar

mencari

sambil diikuti oleh murid.

sambungan 3.Guru membimbing murid

berdasarkan

kad untuk mengeja perkataan.

perkataan yang dicari.


3.Murid

yang

4.Murid mengeja perkataan


dapat dengan bimbingan guru.

menyambungkan pasangan yang 5.Guru


banyak dikira sebagai pemenang.

gambar

menunjukkan
dan

murid

menyebut perkataan yang


bersesuaian.

Lembaran kerja:
Langkah 3

1.Murid

(15 minit)

lembaran kerja.

1.Murid dibekalkan dengan

2.Murid mendengar arahan guru.

beberapa kad Lipat.

3.Murid

dibekalkan

Permainan:

menjawab

dengan Kad Lipatan

lembaran 2.Murid memilih sekeping

kerja

kad.

4.Guru menyemak jawapan murid 3.Murid mencari suku kata


bersama- sama dengan murid.

KV

yang

dengan

kad

bersesuaian
lipat

yang

dipilih.
5. Murid melekatkan suku
kata

kv

yang

betul

berdasarkan gambar.
6.Murid mengeja perkataan

Penutup

yang telah dicantumkan.


Guru memberi beberepa klu tentang sesuatu benda.

Murid memilih gambar benda yang bersesuaian dengan

(5 minit)

klu yang diberikan oleh guru.

Guru merumuskan isi pelajaran bersama- sama murid.

Refleksi
:___________________________________________________________________