Anda di halaman 1dari 4

N SKP PEJABAT STRUKTURAL ES

N SKP PEJABAT STRUKTURAL ES an Anak Manusia Sabtu, 12 Juli 2014 PENYUSUNAN SKP PEJABAT STRUKTURAL

an Anak Manusia

Sabtu, 12 Juli 2014

PENYUSUNAN SKP PEJABAT STRUKTURAL ESELON II

http://zainuri0305.blogspot.com/2014/0

S

PENYUSUNAN SKP PEJABAT STRUKTURAL ESELON II

SASARAN KERJA PEGAWAI

NO.

I. PEJABAT PENILAI

NO.

 

II. PNS YANG DINILAI

 
 

1. Nama

 

1.

Nama

 
 

2. NIP

 

2.

NIP

 
 

3.

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama - IV/ e

3.

Pangkat/Gol.Ruang

Pembina Utama Muda - IV/c

 

4.

Jabatan

Deputi Bina Kindang

4.

Jabatan

Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai

         

Direktorat Rekrutmen

 

5.

Unit Kerja

Deputi Bina Kindang

5.

Unit Kerja

dan Kinerja Pegawai

       

TARGET

 

NO.

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

KUANTITAS/

KUALITAS/

 

BIAYA

OUTPUT

MUTU

WAKTU

(Rp)

 

1.

Menyelenggarakan Rakor dalam rangka pengayaan soal

 

1 laporan

100

12

bln

170.395.000

 

2.

menetapkan pelaksanaan validasi soal TKD

 

1 laporan

100

12

bln

202.165.000

 

3.

Menyelenggarakan Workshop dalam rangka pengembangan soal

 

1 laporan

100

12

bln

79.000.000

 

4.

Memfasilitasi rekrutmen dengan CAT System instansi pusat dan daerah

-

1 laporan

100

12

bln

184.730.000

 

5.

Menyelenggarakan sosialisasi pedoman penelusuran bakat sebagai dasar penempatan

-

1 laporan

100

12

bln

128.250.000

 

6.

Menyusun pengayaan instrumen penelusuran bakat sebagai dasar penarikan

 

1 laporan

100

12

bln

66.330.000

 

7.

Menyelenggarakan workshop penyusunan dan penilaian SKP PNS di instansi pusat dan daerah

 

5 prototipe

100

12

bln

440.330.000

 

8.

Menyusun rumusan kebijakan tentang penilaian prestasi kerja PNS

-

1draft

100

12

bln

-

 

9.

Menyiapkan penyusunan LAMP tahun 2013

-

1 naskah

100

12

bln

 
 

10.

Menyiapkan Penetapan Kinerja/RKT tahun

 

1 naskah

100

12

bln

 

2015

 

Pejabat Penilai,

Jakarta, 2 Januari 2014 PNS Yang Dinilai,

S

Drs.

, M.Si.

Drs.

, M.M.

NIP.

NIP.

Penyusunan SKP pejabat struktural eselon III (Kepala Subdirektorat Rekrutmen dan Seleksi ), dengan cara menjabarkan masing-masing kegiatan SKP eselon II pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), dan angka (10).

N SKP PEJABAT STRUKTURAL ES

http://zainuri0305.blogspot.com/2014/0

PENYUSUNAN SKP PEJABAT STRUKTURAL ESELON III

Seorang PNS bernama Desi Permata Sari, S.H., jabatan Kepala S u bd irek to rat

menyusun SKP tahunan menjabarkan SKP pejabat struktural eselon II, yaitu:

R e kr utm en

d an

S ele ks i

(e selo n

III a),

d ala m

(1) menyusun rencana kerja Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai tahun anggaran 2015, dengan target 1 (satu) naskah;

(2) menyiapkan rapat koordinasi validasi soal Tes Kompetensi Dasar (TKD), dengan target 1 (satu) laporan;

(3) melaksanakan validasi soal Tes Kompetensi Dasar (TKD), dengan target 1 (satu) laporan;

(4) menyiapkan w orkshop

(5) menyiapkan pelaksanaan fasilitasi rekrutmen instansi pusat dan daerah dengan Computer Assisted Test (CAT) system dengan target 1 (satu) laporan;

(6) menyiapkan konsep standar dan prosedur rekrutmen pegawai, dengan target 1 (satu) laporan; dan

(7) menyusun laporan kegiatan Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai tahun 2014, dengan target 1 (satu) laporan.

Pen yusunan SKP p ejabat struktural eselon IV (Kepala Seksi Standarisasi Rekrutmen dan Seleksi), dengan cara menjabarkan masing-masing kegiatan SKP pejabat struktural eselon III sebagaimana dimaksud pada angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), dan angka (6).

soal Tes Kompetensi Kepegaw aian (TKK), dengan target 1 (satu) laporan;

N SKP PEJABAT STRUKTURAL ES

http://zainuri0305.blogspot.com/2014/0

PENYUSUNAN SKP PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

Seorang PNS bernama Drs. Posman Sidabutar , jabatan Kepala Seksi Standarisasi Rekrutmen dan Seleksi (eselon IVa), dalam menyusun SKP tahunan menjabarkan SKP pejabat struktural eselon III yaitu:

di bidang rekrutmen baik kebijakan p e n g an g k a t a n s e b a g a i C P N S / P N S

m a u p u n k e b i ja k an pengangkatan dalam jabatan sebagai bahan penyusunan konsep rumusan standar rekrutmen dengan target 1 (satu) konsep;

(2) menyiapkan bahan rumusan validasi pengembangan bank soal TKD dengan target 1 (satu) konsep;

(3) menganalisis dan mengevaluasi pembuatan bank soal TKD dan TKB Kepegawaian dengan target 1 (satu) konsep;

(4) menganalisis dan mengkaji standar rekrutmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rekrutmen dengan target 1 (satu) konsep; dan (5) menyiapkan bahan fasilitasi rekrutmen instansi pusat dan daerah dengan Computer Assisted Test (CAT)

(1)

menginventarisir kebijakan

dengan target 1 (satu) laporan.

N SKP PEJABAT STRUKTURAL ES

http://zainuri0305.blogspot.com/2014/0

Diposkan oleh Zainuri Maysa di 08.48 Reaksi:
Diposkan oleh Zainuri Maysa di 08.48
Reaksi:
Diposkan oleh Zainuri Maysa di 08.48 Reaksi: Posting Lebih Baru Langganan: Poskan Komentar (Atom)
Diposkan oleh Zainuri Maysa di 08.48 Reaksi: Posting Lebih Baru Langganan: Poskan Komentar (Atom)
Diposkan oleh Zainuri Maysa di 08.48 Reaksi: Posting Lebih Baru Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Posting Lebih Baru

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Beranda

Posting Lama

Baru Langganan: Poskan Komentar (Atom) Beranda Posting Lama My Picture powered by Air Terjun Sedudo Toppos

My Picture

powered by

Komentar (Atom) Beranda Posting Lama My Picture powered by Air Terjun Sedudo Toppos PENYUSUNAN SKP JABATAN
Komentar (Atom) Beranda Posting Lama My Picture powered by Air Terjun Sedudo Toppos PENYUSUNAN SKP JABATAN

Air Terjun Sedudo

Toppos

PENYUSUNAN SKP JABATAN 1) Seorang PNS bernama Nurhay Pelaksana Lanjutan dengan golon 1) Seorang PNS bernama Nurhay Pelaksana Lanjutan dengan golon

PENYUSUNAN SKP PEJABAT PENYUSUNAN SKP PEJABAT KERJA PEGAWAI NO. I. PEJAB PENYUSUNAN SKP PEJABAT KERJA PEGAWAI NO. I. PEJAB

URAIAN TUGAS KEPALA BA KEPALA SUB BAGIAN, KEPA FUNGSIONAL UMUM PADA B DAN PELATIHAN PROVINSI K PEMERINTAH PROVINSI KAL PEMERINTAH PROVINSI KAL

Pola Pikir Tugas dari Dr. Minsya Widyaiswara Dr. Minsya T. Djali Sebutkan 5 ( lima ) contoh pola p Widyaiswara Dr. Minsya T. Djali Sebutkan 5 ( lima ) contoh pola p

KP4 CPNS SURAT KETERANGAN UNTU TUNJANGAN KELUARGA (KP Nama SURAT KETERANGAN UNTU TUNJANGAN KELUARGA (KP Nama

zainuri0305.blogspot.com. Template Travel. Diberdayakan oleh Blogger.