Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

LITERASI KOMPUTER
TINGKATAN 1

MINGG
U

TOPIK

HURAIAN
Pendaftaran Tingkatan 1

2&3

Minggu Tautan Ukhwah

Peraturan Dan Keselamatan

Peraturan Makmal komputer.


Penjagaan cakera dan komputer.
Keselamatan pengguna dan data.
Pengenalan kepada virus komputer dan
langkah-langkah pencegahan

Pengenalan Kepada Komputer

Apakah dia komputer?


Bahagian-bahagian utama sistem
komputer (input, unit pemprosesan
pusat, ingatan, output - pembelajaran
konsep melalui gambar rajah blok).
Etika penggunaan komputer,
Hakcipta dan penyalahgunaan
komputer.
Kegunaan komputer

CUTI TAHUN BARU CINA

4&5

10

11

PENILAIAN AWAL TAHUN

Asas Sistem Pengendalian

Asas Pemprosesan kata

Pengenalan kepada persekitaran sistem


pengendalian jenis teks dan grafik.
Konsep fail, direktori dan subdirektori.
Makna fail backup dan kepentingannya.
Menyalin fail dan cakera
Fahaman asas tentang kegunaan
Sistem Pengendalian

Pengenalan, ciri-ciri dan kelebihan.


Memula, menaip, menyimpan, memuat
dan mencetak dokumen.
Penyuntingan asas (kawalan kursor,
memadam teks, menyelit teks(insert),
menengahkan teks (center),
menggariskan teks, menebalkan teks
(bold) dan mengitalikkan teks).

Menukar jenis dan saiz fon.


Menukar pelarasan teks (justification).
Menukar saiz halaman (A4 atau letter)
dan orientasi halaman (portrait atau
landscape)
Memotong, menyalin dan menampal
teks.