Anda di halaman 1dari 3

KEW.

PA-13

Kementerian :
Jabatan/ Bahagian :
Bil.

No. Siri Pendaftaran Aset

SENARAI ASET ALIH


KERAJAAN
YANG MEMERLUKAN
PENYELENGGARAAN
(diisi oleh Pegawai
Aset)
Jenis/Jenama/Model

Lokasi Aset

Catatan

01 KPM/JPNS/XBA4101/H/12/PC-(AC02)
02 KPM/JPNS/XBA4101/H/12/PC-(AC04)

ACER VERITON M2610G

MAKMAL KOMPUTER

TIDAK BERFUNGSI

ACER VERITON M2610G

MAKMAL KOMPUTER

TIDAK BERFUNGSI

03 KPM/JPNS/XBA4101/H/12/PC-(AC08)

ACER VERITON M2610G

MAKMAL KOMPUTER

TIDAK BERFUNGSI

04 KPM/JPNS/XBA4101/H/12/PC-(AC013)

ACER VERITON M2610G

MAKMAL KOMPUTER

TIDAK BERFUNGSI

05 KPM/JPNS/XBA4101/H/12/PC-(AC018)

ACER VERITON M2610G

MAKMAL KOMPUTER

TIDAK BERFUNGSI

06 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PC-(LE01)

LENOVO THINK CENTRE A60

PUSAT AKSES

TIDAK BERFUNGSI

07 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PC-(LE02)

LENOVO THINK CENTRE A60

PUSAT AKSES

TIDAK BERFUNGSI

08 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PC-(LE03)

LENOVO THINK CENTRE A60

PUSAT AKSES

TIDAK BERFUNGSI

09 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PC-(LE04)

LENOVO THINK CENTRE A60

PUSAT AKSES

TIDAK BERFUNGSI

10 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PC-(LE05)

LENOVO THINK CENTRE A60

PUSAT AKSES

TIDAK BERFUNGSI

11 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PC-(LE06)

LENOVO THINK CENTRE A60

PUSAT AKSES

TIDAK BERFUNGSI

12 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PC-(LE07)

LENOVO THINK CENTRE A60

PUSAT AKSES

TIDAK BERFUNGSI

13 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PC-(LE08)

LENOVO THINK CENTRE A60

PUSAT AKSES

TIDAK BERFUNGSI

14 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PC-(LE09)

LENOVO THINK CENTRE A60

PUSAT AKSES

TIDAK BERFUNGSI

34

KEW.PA-13

Kementerian :
Jabatan/ Bahagian :
Bil.

No. Siri Pendaftaran Aset

SENARAI ASET ALIH


KERAJAAN
YANG MEMERLUKAN
PENYELENGGARAAN
(diisi oleh Pegawai
Aset)
Jenis/Jenama/Model

Lokasi Aset

Catatan

LENOVO THINK CENTRE A60

PUSAT AKSES

TIDAK BERFUNGSI

LENOVO THINK CENTRE A60

PUSAT AKSES

TIDAK BERFUNGSI

17 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PPSMI5- NB01

Dell Latitude 620 NOTEBOOK

MAKMAL KOMPUTER

TIDAK BERFUNGSI

18 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PPSMI5- NB02

Dell Latitude 620 NOTEBOOK

MAKMAL KOMPUTER

TIDAK BERFUNGSI

19 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PPSMI5- NB03

Dell Latitude 620 NOTEBOOK

MAKMAL KOMPUTER

TIDAK BERFUNGSI

20 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PPSMI5- NB04

Dell Latitude 620 NOTEBOOK

MAKMAL KOMPUTER

TIDAK BERFUNGSI

15 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PC-(LE09)
16 KPM/JPNS/XBA4101/H/07/PC-(LE010)

34