Anda di halaman 1dari 88

TOPIK 1

ILMU
KETAMADUNAN:
SATU PENGENALAN

Hasil Pembelajaran:
Menerangkan keperluan mengkaji/memahami

ilmu dan isu-isu ketamadunan hari ini, dalam


konteks Malaysia dan global serta hubungkait
dengan idea pembinaan Negara Malaysia
Menjelaskan ilmu ketamadunan sebagai sebagai

wahana pewacanaan isu-isu seperti kepelbagaian


budaya, jihad, hegemoni Barat dan lain-lain

Hasil Pembelajaran:
Menghuraikan idea pertembungan tamadun,

peri pentingnya dialog, cabaran globalisasi dan


pembinaan serta pemerkasaan jati diri bangsa.

SUB-TOPIK
1.1
1.2

PENGENALAN
PENGAJIAN KETAMADUNAN DAN SEJARAH
TAMADUN
1.3 TAKRIF DAN CIRI TAMADUN
1.4 KEPERCAYAAN AGAMA DAN
TAMADUN
1.5 HUBUNGAN TAMADUN-BUDAYA
1.6 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN
TAMADUN

SUB-TOPIK
1.7 PERSAMAAN DAN PERBEZAAN
TAMADUN
1.8 INTERAKSI ANTARA TAMADUN
1.9 DIALOG ANTARA TAMADUN DAN
PERADABAN
1.10 KESIMPULAN

1.1 PENGENALAN
O Memperkatakan tentang tamadun dan

ketamadunan membuka ruang kepada


beberapa persoalan asas
(drp etimologi epistemologi)
O Apakah tamadun?
O Apakah landasan dalam memahami

pengertian dan konsep tamadun?

O Apakah ukuran, nilai, penanda aras bagi

menentukan tahap pencapaian


ketamadunan bagi sesebuah tamadun
O Apakah kerangka rujukan bagi menentukan

suatu bangsa/masyarakat itu bertamadun


atau sebaliknya.

1.1 PENGENALAN
Di mana mahu mulakan perbincangan?
ISTILAH TAMADUN memahaminya amat penting agar:
Elak salah faham/kekeliruan
Dapat memahami intipati drp konsep tersebut

seterusnya membina PANDANGAN atau


KERANGKA RUJUKAN apabila membicarakan isu
ketamadunan/peradaban secara khusus.

Kerangka rujukan
Kenapa penting?
Kerana - pengajian ketamadunan perlu

dibina atas asas epistemologi dan premis


yang betul--sesuai dengan pandangan
semesta tertentu-berdasarkan latar
belakang agama, budaya, ideologi dan
mitos.

APA ITU PANDANGAN ALAM?


O Istilah-istilah:
Pandangan Semesta/Hidup/Dunia
Worldview (B.I)
Weltanschauung (B. Jerman)
Pandangan Islam Terhadap Kehidupan

(Ruyatl-Islam lil-Wujud)
BukanNazratl-Islam lil-Kawn

Ex. Alam, manusia

kehidupan

hidup dan

Sambungan
Perbincangan tentang tamadun telah

dilakukan seawal zaman Greek-

PLATO ( kurun ke 4 SM )
(The Republic )
Konsep polis
merujuk kpd kota atau bandar atau

Negara Kota (city-state)

Sambungan
Polis dalam konteks masyarakat merujuk kpd
Suatu tahap kemajuan dengan kewujudan

sistem politik dan institusinya dlm rangka


jalinan hubungan sosialnya.

1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN


(CIVILIZATIONAL STUDIES)
& SEJARAH TAMADUN
(HISTORY OF CIVILIZATIONS)
History is for human knowledge the
only clue to what man can do is what
man has done. The value of history,
then, is that it teaches us what man has
done and thus what man is.
Robin G. Collingwood (1946)

1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN


(CIVILIZATIONAL STUDIES)
& SEJARAH TAMADUN
(HISTORY OF CIVILIZATIONS)
ADAKAH KEDUA-DUANYA BERBEZA
DAN PERLU DIBEZAKAN?
JAWAPAN: YA
KENAPA?

1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN


(civilizational studies)
& SEJARAH TAMADUN
(history of civilizations)
1. TIMBUL SALAH FAHAM TENTANG MAKSUD DAN
SKOP
2. WUJUD PANDANGAN YANG MENYAMAKAN KEDUADUANYA -kekeliruan yang perlu diperbetulkan
3. ELAK KECELARUAN:
tamadun sbg satu konsep atau
tamadun sbg satu realiti sosial

1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN


(civilizational studies)
& SEJARAH TAMADUN
(history of civilizations)
PENEGASAN:

PENGAJIAN KETAMADUNAN DAN SEJARAH


TAMADUN
BERBEZA HANYA DI SUDUT

FOKUS/SKOP/DIMENSI
TETAPI BUKAN SUBJEK

PENGAJIAN KETAMADUNAN

membicarakan
teori, konsep-konsep asas, ciri serta sifat

tamadun samada secara konseptual,


teoretikal atau abstrak

tidak terikat kpd batasan

waktu/masa/zaman

Bersifat inter-disiplin,
merentasi perbicaraan ttg masa lampau,

masi kini dan masa hadapan

SEJARAH TAMADUN

Kajian mengenai masa lampau-- pengalaman yg dilalui oleh sesebuah

tamadun termasuk

pencapaian, jatuhbangun, kemajuan dan

kemundurannya

lazimnya dibatasi oleh faktor MASA


komponen asas pengajian ketamadunan

1.3 TAKRIF TAMADUN


TAKRIFAN UMUM
1.Taraf pencapaian kemajuan rohani dan

jasmani sesebuah masyarakat khususnya


dari sudut ilmu pengetahuan dan fizikal.

1.3 TAKRIF TAMADUN


2. Suatu cara hidup yang berkembang apabila

manusia mula menetap di sesebuah


kota/bandar di mana terdapatnya suatu
organisasi sosial atau politik yang dikenali
sebagai negara (state)
ROME, MADINAH

1.3 TAKRIF TAMADUN


3. Perspektif semasa

Pencapaian tinggi dalam sains dan teknologi


seperti yang kini menonjol dalam tamadun
Barat.

TAKRIF TAMADUN (ETIMOLOGI)


Tamadundrp perkataan
MADDANA (K.K):
PERBUATAN MEMBUKA KOTA ATAU BANDAR
PERBUATAN MEMPERHALUS BUDI PEKERTI

MADDANAMADANI
MADANI (KS)--- SESUATU YG BERKAITAN

DGN SATU CARA HIDUP YG MENZAHIRKAN


KEHALUSAN BUDIPEKERTI YANG TERPUJI.

TAKRIF TAMADUN (ETIMOLOGI)


O Faham tamadun menekankan 2 perkara:

perbuatan memperhalus

budipekerti (spritual)
pembangunan perbandaran
(fizikal)
Each civilization has its body and soul.

TAMADUN DAN
PERISTILAHANNYA
ISTILAH BAHASA ARAB

TAMADUN DAN
PERISTILAHANNYA
ISTILAH BAHASA MELAYU

Bahasa Melayu

TAMADUN DAN
PERSTILAHANNYA
ISTILAH BAHASA INGGERIS

ISTILAH BI BAGI TAMADUN

CIVILIZATION
Civitas (latin)-bandar/kota
Civic kehidupan kota
O Seperti hadharah & peradaban-

menekankan penggabungan ketinggian


budaya dan kemajuan kebendaan.

Dalam tradisi Barat: perkataan civilization

digunakan dalam 3 keadaan:


1.gambaran kepada tahap sesebuah
masyarakat atau budaya yang kompleksyang ditandai dengan
pencapaian ilmu & teknologi,
aktiviti perekonomian,
penyusunan struktur politik & kemasyarakatan
penempatan di kawasan perbandaran.

2. menggambarkan budaya / CULTURE


Oleh itu, pencapaian tamadun sering diukur

berdasarkan tahap kompleksiti suatu


organisasi sosial-ditunjukkan melalui tahap
aktiviti masyarakat tersebut.

3. Civilization juga bermaksud masyarakat

seluruhnya
Edward B Taylor merujuk civilization sbg:

total social heredity of mankind


-Britannica 1974:657 Keseluruhan pencapaian pengetahuan dan

budaya manusia-ditandai oleh kemajuan


masyarakat tertentu pada era tertentu

IBN KHALDUN
DAN
UMRAN

IBN KHALDUN (1332-1406/732-808)


DAN UMRAN
o Pelopor perbincangan ketamadunan
o Istilah UMRAN-menjelaskan makna

tamadun merangkumi organisasi sosial


dan budaya
o umran sbg satu ilmu: Ibn Khaldun
menyifatkan ilmu umran sebagai suatu
ilmu yang tersendiri (ilm mustaqill binafsihi)
o Umran menjelaskan hubungan sesama
manusia, alam dan Pencipta.

o Umran juga menjelaskan hakikat

bagaimana MANUSIA DAN ALAM PERLU


TUNDUK DAN PATUH kepada suatu HUKUM
yang ditentukan oleh Penciptanya iaitu
sunnatullah
o Umran sbg model keseimbangan

peradaban dalam memenuhi tabii manusia,


jasmaniah dan rohaniah-sebagai MAKHLUK
BERAKAL/haiwan rasional (rational animal)
dan KHALIFAH di muka bumi

IBN KHALDUN DAN UMRAN


o Konsep Umran B&H sistem Ibn Khaldun

untuk memperlihatkan PROSES yg dilalui


masyarakat MENUJU PERADABAN
o Huraian Ibn Khaldun tentang sifat dan ciri
masyarakat pedalaman dan bandar telah
mendahului Ferdinand Tnnies (1855-1936)terkenal dengan konsep Gemenischaft dan
Gessellschaft.
o Pemikiran Ibn Khaldun telah mempengaruhi

pemikir Barat sejak zaman Tonnies, Arnold


Tonybee (1889-1975) hinggalah kini. (Kofi
Anan -PBB, Peter Turchin-Prof di Connecticut Universiti-

teori dinamika sejarah (historical dynamics) atau (cliodynamics)

IBN KHALDUN DAN UMRAN

o Menggariskan ciri-ciri penting yang ada dan

perlu dimiliki oleh masyarakat yg ingin berubah


drp B H.
o menggariskan unsur-unsur penting yg

menjadikan satu peradaban itu lemah dan


merosot

Teori kitaran Sejarah Ibn


Khaldun

TEORI KITARAN SEJARAH IBN


KHALDUN

KONSEP TAAWUN DALAM UMRAN


o Dlm proses B H, timbul sifat kebergantungan

antara satu sama lain dalam kalangan anggota


masyarakat.
o Semakin maju masyarakat itu maka semakin

canggih dan kompleks pula hubungan tersebut.


o Persamaan dengan teori sosiologi moden

division of labour / pembahagian


tugas/peranan dlm masyarakat.

CIRI TAMADUN

CIRI TAMADUN

KEPERCAYAAN,
AGAMA DAN
TAMADUN

KEPERCAYAAN, AGAMA DAN TAMADUN

KEPERCAYAAN, AGAMA DAN TAMADUN

KEPERCAYAAN, AGAMA DAN TAMADUN

KEPERCAYAAN, AGAMA DAN TAMADUN

KEPERCAYAAN, AGAMA DAN TAMADUN

KEPERCAYAAN, AGAMA DAN TAMADUN

HUBUNGAN
TAMADUN-BUDAYA

HUBUNGAN TAMADUN-BUDAYA

TAMADUN VS BUDAYA

TAMADUN DAN BANGSA

KELAHIRAN,
PERKEMBANGAN DAN
KEMEROSOTAN
TAMADUN

FAKTOR-FAKTOR AM

FAKTOR-FAKTOR
KEMEROSOTAN TAMADUN

Wujud jurang
perbezaan yang
begitu ketara
antara golongan
kaya dan miskin.
Contoh:
penghujung hayat
Tamadun Romawi
kurun ke 4 dan 5

Berleluasanya

penindasan dan
kezaliman
Hak-hak kemanusiaan

diketepikan sama sekali


Sistem ketatanegaraan

dan perundangan tidak


dihormati dicabuli dengan
sewenang-wenangnya
Contoh:
Wilayah kolonial Barat
tumbang akibat
penindasan dan
kezaliman yang
dilakukan.

Keruntuhan nilai dan moral dlm

masyarakat-terutamanya dlm
kalangan PEMIMPINpetunjuk
kepada kemusnahan penghayatan
nilai budipekerti murni dan mulia.
Contok: kes dalam TI, T. Yunani
dan Romawi
Ahmad Shawqi, penyair Arab

(1868-1932), pernah menukilkan


dalam puisinya:
sesungguhnya tertegaknya
sesebuah umat itu adalah
disebabkan ketinggian akhlaknya.
Sekiranya akhlak mereka hilang
maka umat tersebut akan lenyap.

Wujud SIKAP TERTUTUP

tidak mahu menerima


perubahan terutama
dalam teknologi, struktur
ekonomi, politik dan
sosial.
Edward de Bono: sikap

tertutup merupakan
halangan yang paling
besar terhadap anjakan
paradigma

Bencana alam atau

malapetaka
mengakibatkan
kerosakan besarbesaranmembawa
kemusnahan
sesebuah tamadun
Faktor di luar

kawalan manusia

PERSAMAAN DAN
PERBEZAAN
TAMADUN

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN TAMADUN

Prinsip yang diterima

oleh semuahidup secara


harmoni dengan alam
sekitar.
Alam sebagai ANUGERAH
Tuhan
Manusia sebagai penjaga
alam-Islam, Kristian,
Buddha
Alam sekitar disembah
hasil tafsiran pasif oleh
tamadun tertentu
Tamadun secara umum
tidak memusnahkan alam
sekitar
T Cina; alam dan
manusia bergabung satu

Tamadun tradisional-

menghayati prinsip: keluarga


sbg asas pembentukan
masyarakat
Keluarga tradisional: amalan
menentukan kedudukan lelakiperempuan melalui hierarki
kuasa. (patriarchy vs
matriarchy feminism)
Kesetiaan dan pertalian erat

melalui konsep kekeluargaan


begini merupakan penafian hak
seseorang dan bertentangan
dengan keadilan.
Islammementingkan kasih
sayang dan hormat
menghormati;
Bukan soal kedudukan yang
menjadi persoalan utama tetapi
bagaimana setiap seorang
mereka menunaikan
tanggungjawab masing-masing.

Kepentingan hidup
bermasyarakat:
Menentukan personaliti
dan identiti seseorang
Sokongan moral,
psikologi dan material
kepada setiap anggota
Individu dan masyarakat
saling berpegang dengan
nilai & norma berasaskan
agama & kepercayaan
Identiti individu dan
kemantapan masyarakat
mencapai keseimbangan
dalam tradisi islam dan
Buddhisme

Falsafah moral/akhlak menjadi dasar

sesebuah kerajaanhasil daripada


ajaran/inti falsafah tradisional
Peranan dan tanggungjawab

kerajaan = peranan dan tanggunjawab


pemerintah
T.Cina: karya Mo Tze, Lao-Tze,
Kung Fu- Zi, Meng Tze dll
T.India: Kautilya-ciri kepimpinan
adil dan saksama
T.Islam: al-Farabi, al-Mawardi,
al-Ghazali dan Ibn Khaldun
Kesetiaan kepada Raja-perlindungan

Raja kepada rakyat adalah dimensi


penting kerajaan dalam tamadun
tardisional

Buddhisme--Konsep hak-hak

kehidupan dalam ajarannya (8


Jalan Mulia)
Islam-- konsep halal-haram
berkaitrapat dengan soal
akhlak
Aktiviti ekonomi boleh

meningkat atau menurunkan


tahap akhlak seseorang
Konsep wang, laba,

ganjaran, pasaran dlldipengaruhi oleh


pertimbangan moral.
Namun tidak bermakna tiada

langsung penipuan atau


rasuah seperti aktiviti
ekonomi moden kini

Tamadun tradisional-

Matlamat PI = membina
sifat mulia melalui proses
ILMU
Penekanan dimensi rohani
oleh konsep pend. Islam,
Kristian, Hinduisme.
Manusia perlu menguasai
diri sebelum menguasai
persekitaran luaranproses
ilmu ttg alam
Proses yang berbeza
antara tradisi tersebut:
Islam-tauhid
Hinduisme/Buddhisme
-Ashramadharma
transformasi sifat dpt
tercapai

Konsep kesihatan dalam

tamadun tradisional tidak


terpisah drp pandangan
semesta masing-masing
Ciri penting: pendekatan
HOLISTIK :
Iaitu pandangan yang
mengakui bahawa kesihatan
dipengaruhi hubungannya
dengan alam di sekitar.
Cara pengubatan holistik:

memulihkan keseimbangan
seseorangmemulihkan
tubuh badan seterusnya
melahirkan keseimbangan
dalam kehidupannya.

INTERAKSI ANTARA
TAMADUN

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

CONTOH INTERAKSI DALAM SEJARAH

DIALOG
PERADABAN

PENGERTIAN DIALOG

DIALOG

DALAM KONTEKS
MALAYSIA

PEMBUDAYAAN DIALOG DI MALAYSIA

PRINSIP-PRINSIP DIALOG

1.9.4 HALANGAN KEPADA DIALOG

KESIMPULAN
1. Peringkat Negara:
Ilmu ketamadunan penting kerana dapat
membantu pembinaan dan kejayaan Tamadun
Malaysia

S&T telah meminggirkan pandangan


semesta dalam tradisi tamadun masing2.
Hasilnya hanya pandangan semesta yg
berorientasikan kebendaan yg menjadi
tarikan masyarakat kini.
Satu titik tolak atau hasil drp gerakan
enlightenment dan gerakan falsafah
merangsang sains (scientism)

2. Peringkat Global:
Memulihkan semula keamanan dunia
selepas

Teori Clash of Civilizations oleh Samuel


Huntington (1996)
Peristiwa 11 September 2001

3. Budaya berdialog di Malaysia perlu


disuburkan
agar

Pembangunan fizikal dan spiritual dapat


diperkukuhkan melalui nilai moral dan
budaya yang murni
Membentuk perpaduan negara dan integrasi
nasional

Contoh soalan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bincangkan rasional dan kepentingan pengajian


ketamadunan dalam usaha membina tamadun Malaysia.
Bincangkan pandangan-pandangan serta teori berkaitan
ilmu ketamadunan dari perspektif timur dan Barat.
Bincangkan ciri-ciri asas yang membezakan antara sebuah
masyarakat yang bertamadun dan tidak bertamadun.
Bincangkan faktor kebangkitan dan kemerosotan
tamadun.
Bincangkan kesan positif dan negatif interaksi antara dua
tamadun yang berbeza.
Bincangkan peranan agama terhadap jatuh bangunnya
sesebuah tamadun.