Anda di halaman 1dari 5

Ahmad sairan

X ips 1

Artinya :
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di bumi. "Mereka berkata, Apakah Engkau hendak
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami
bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? "Dia berfirman, "Sungguh, Aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat :
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah.
" (pangkal ayat 30)
Penjelasannya :
Di pangkal ayat, Tuhan telah bersabda kepada Malaikat menyatakan
maksud hendak mengangkat seorang khalifah di bumi ini.Mereka berkata: Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang
yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami
bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau?
Penjelasannya:
Artinya setelah Allah menyatakan maksudNya itu, maka Malaikatpun
mohon penjelasan, khalifah manakah lagi yang dikehendaki oleh Tuhan
hendak menjadikan?.


Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. " (ujung
ayat 30).
Penjelasannya :
Artinya, dengan-jawaban itu, Allah Ta'ala tidak membantah pendapat dari
MalaikatNya, cuma menjelaskan bahwasanya pendapat dan ilmu mereka
tidaklah seluas dan sejauh pengetahuan Allah. Bukanlah Tuhan memungkiri
bahwa kerusakanpun akan timbul dan darahpun akan tertumpah tetapi ada
maksud lain yang lebih jauh dari itu, sehingga kerusakan hanyalah sebagai
pelengkap saja dan pembangunan dan pertumpahan darah hanyalah satu tingkat
perjalanan
hidup
saja
dalam
kesempurnaan
perjalanan
.
Dalam jawaban Tuhan yang demikian, Malaikatpun menerimalah dengan penuh
khusyu dan taat .