Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SEJARAH TAHUN 4
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

SK DESA PINGGIRAN PUTRA

Minggu

Modul / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Tahap Penguasaan

Cadangan Aktiviti/Catatan

Tajuk 1 :

4-8/1/16

1.1 Pengertian sejarah dan


kemahiran sejarah.

1.1.1

Menyatakan pengertian sejarah

dan sumber sejarah.

sejarah.

Mari belajar sejarah


2
11-15/1/16

Tajuk 1 :

1.1 Pengertian sejarah dan


kemahiran sejarah.

1.1.2 Mengenal pasti konsep masa


silam dan ruang berdasarkan garis masa
dan kronologi.

Mari belajar sejarah


K.1.1.7 Menyatakan kepentingan
pengurusan masa dalam kehidupan
harian.

1.1.3 Mengenal pasti peristiwa


sejarah mengikut garis masa.

3
18-22/1

Tajuk 1 :

1. Murid mengetahui tentang


pengertian dan kemahiran

1.1 Pengertian sejarah dan


kemahiran sejarah

1.1.4 Menyatakan tinggalan


sejarah yang terdapat di muzium dan
tempat bersejarah.

Mari belajar sejarah


K.1.1.8 Menyatakan kehidupan
masyarakat masa lalu dan
kesinambungannya dengan

2. Murid memahami pengertian dan


kemahiran sejarah.

3. Murid boleh menerangkan tentang


pengertian dan

Pembelajaran secara
kontekstual
Kemahiran berfikir
Pembelajaran secara
konstruktivisme
Kajian masa depan
Nilai murni

kemahiran sejarah dengan


memberikan contoh.
4. Murid boleh menguasai pengertian
dan kemahiran
sejarah serta disesuaikan dengan
pelbagai situasi.
5. Murid boleh membuat penilaian
tentang pengertian
dan kemahiran sejarah dalam
kehidupan seharian.
6. Murid boleh menjadi pemudah cara
kepada rakan

Pembelajaran secara
konstruktivisme

Pembelajaran akses
kendiri

Belajar cara belajar

menerangkan tentang kemahiran


pemikiran sejarah

masa kini

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
1

1.1.5 Menjelaskan sebab dan

i-think

i-think
kemahiran berfikir

akibat dalam peristiwa sejarah.

4
25-29/1

Tajuk 1 :

1.1 Pengertian sejarah dan


kemahiran
sejarah.

Mari belajar sejarah

1.1.6 Menyatakan kepentingan

sejarah dalam kehidupan.

K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan


menghargai warisan bangsa
bagi melahirkan jati diri.

Tajuk 1 :

1-5/2

1.2 Pengertian diri dan


keluarga.

1.2.1
1.2.2

Menyatakan biodata diri.


Mengenal pasti salasiah
keluarga.

1. Murid mengetahui tentang


pengertian diri dan keluarga.

Pembelajaran secara
konstruktivisme

Pembelajaran secara
konstruktivisme

Mari belajar sejarah


6

Cuti Sempena Tahun Baharu Cina

2. Murid memahami tentang


pengertian diri dan keluarga.

1.2 Pengertian diri


dan

3. Murid boleh menerangkan tentang

8-12/2
7

1.2.3 Menyatakan pengertian

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
2

15-19/2

Tajuk 1 :

keluarga.

Mari belajar sejarah

keluarga asas.

K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu


diamalkan dalam sesebuah keluarga

pengertian diri dan keluarga


dengan memberikan contoh.

4. Murid boleh menguasai pengertian


diri dan keluarga dalam pelbagai
situasi.

Belajar cara belajar


i-think

KB : Menjana idea

1.2.4 Mengenal pasti gelaran anggota


keluarga.

K1.2.8 Menyatakan kepentingan


penggunaan gelaran dalam institusi
keluarga

8
22-26/2

Tajuk 1 :

1.2 Pengertian diri dan


keluarga.

1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri


dan keluarga mengikut garis masa.

5. Murid boleh membuat penilaian


tentang pengertian diri dan
keluarga serta menghubungkait
dengan peranan setiap ahli keluarga
bagi mewujudkan keluarga
bahagia.

6. Murid berupaya menjadi pemudah


cara untuk menerangkan kepada
rakan konsep keluarga bahagia.

1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah


dalam keluarga.

Mari belajar sejarah

Pembelajaran secara
kontekstual dan
konstruktivisme

KB: Menjana idea

K1.2.9 Menyatakan keistimewaan


mewujudkan keluarga asas

Tajuk 1 :

1.3 Sejarah sekolah

29/2-4/3

1.3.1 Menyatakan nama dan alamat


sekolah dengan lengkap.

1. Murid mengetahui tentang sejarah


sekolah.

Pembelajaran secara
kontekstual
i-think

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
3

Mari belajar sejarah


1.3.2 Mengenal pasti lokasi sekolah.

10
7-11/3

1.3 Sejarah sekolah


Tajuk 1 :

1.3.3 Menceritakan sejarah penubuhan


sekolah.

2. Murid memahami tentang sejarah


sekolah.

3. Murid boleh menerangkan tentang


sejarah sekolah dengan
memberikan contoh.

OTI1
1.3.4 Menyatakan cogan kata, visi dan
misi sekolah.

Mari belajar sejarah

K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri


sebagai warga sekolah.

TKP
- verbal lingustik
- temu ramah

4. Murid boleh menguasai maklumat


tentang sejarah sekolah dalam
pelbagai situasi.

5. Murid boleh membuat penilaian


tentang maklumat sejarah sekolah
dan menghubungkait dengan
peranan setiap warga sekolah bagi
membangunkan kecemerlangan
sekolah.

- Pemerhatian

Nilai murni

12 - 20 Mac 2016 Cuti Pertengahan Penggal 1


11
21-25/3

1.3 Sejarah sekolah


Tajuk 1 :

1.3.5 Menyatakan maksud warna dan


simbol pada lencana dan
bendera sekolah.

Mari belajar sejarah


K1.3.8 Mengenal pasti usaha-usaha
untuk mengekalkan kebersihan dan
keindahan sekolah.

6. Murid boleh mengemukakan idea


yang rasional tentang sekolah
sebagai institusi pendidikan yang
perlu dibanggakan.

TKP
-

Pembelajaran luar
bilik darjah
Pembelajaran akses
kendiri
Temubual
pemerhatian

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
4

12
28/3-1/4

1.3 Sejarah sekolah


Tajuk 1 :

4-8/4

Tajuk 1 :

TKP
Pembelajaran akses kendiri
-temubual

K1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai


sesebuah institusi pendidikan yang perlu
dibanggakan.

Mari belajar sejarah

13

1.3.6 Menyatakan struktur organisasi


pentadbiran sekolah.

1.4 Kawasan tempat


tinggal murid

Mari belajar sejarah

1.4.1 Menyatakan alamat tempat


tinggal dengan lengkap.

1.4.2 Menyatakan lokasi tempat

-pemerhatian

1. Murid mengetahui tentang sejarah


kawasan tempat tinggal.

kemahiran berfikir

Pembelajaran secara
kontekstual
EMK-kreativiti
Nilai murni

2. Murid memahami tentang sejarah


kawasan tempat tinggal.

tinggal.

K1.4.7 Menyatakan tanggungjawab


menjaga kemudahan awam di kawasan
setempat.

14
11-15/4

Tajuk 1 :

1.4 Kawasan tempat


tinggal murid

Mari belajar sejarah

1.4.3 Menyatakan sejarah tempat

3. Murid boleh menerangkan tentang


sejarah kawasan tempat tinggal
dengan memberikan contoh.

4. Murid boleh menguasai maklumat


tentang sejarah kawasan tempat
tinggal dalam pelbagai situasi.

tinggal.

1.4.4 Menyatakan bentuk muka


bumi kawasan tempat tinggal.

Pembelajaran secara
kontekstual
EMK-kreativiti
Nilai murni

5. Murid membuat penilaian tentang


peranan masyarakat setempat bagi
memakmurkan kawasan tempat
tinggal mereka.

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
5

K1.4.8 Menyatakan kepentingan


mengindahkan persekitaran tempat
tinggal.

15
18-22/4

Tajuk 1 :

1.4 Kawasan tempat


tinggal murid

6. Murid boleh memberikan


pandangan yang rasional tentang
peranan masyarakat di kawasan
tempat tinggal yang perlu dihargai.

1.4.5 Menyatakan keistimewaan

KB

kawasan setempat.

-menjana idea
-menyusun ikut urutan

Mari belajar sejarah


K1.4.9 Menyatakan sejarah tempat
tinggal sebagai perkara yang perlu
dihargai.

1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan


setempat.

16

KAJIAN KES 1 / PENTAKSIRAN TAJUK 1

25-29/4
17

Tajuk 2 :

2.1 Zaman Air Batu

2-6/5

2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air


Batu.

1. Murid mengetahui tentang Zaman


Air Batu.

Pembelajaran secara
kontekstual
Belajar cara belajar

Zaman Air Batu


2.1.2 Menyatakan perubahan yang
berlaku pada Zaman Air Batu

2. Murid memahami tentang Zaman


Air Batu.

KB: Menjana idea

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
6

K2.1.4 Menyatakan keperluan


menghargai alam sekitar.

18

Tajuk 2 :

2.1 Zaman Air Batu

9-13/5

2.1.3 Menamakan benua dan lautan di


dunia selepas pencairan air batu.

Zaman Air Batu


K2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu
diamalkan dalam menjaga alam sekitar.

K2.1.6 Menyatakan kepentingan


menghargai masa yang mempengaruhi
kehidupan harian

3. Murid boleh menerangkan tentang


Zaman Air Batu dengan
memberikan contoh.

4. Murid boleh menguasai


pengetahuan tentang Zaman Air
Batu dalam menghargai kehidupan
masa kini.

Pembelajaran secara
kontekstual
Belajar cara belajar
Nilai murni

Pembelajaran masteri

5. Murid boleh membuat penilaian


tentang perubahan yang berlaku
pada Zaman Air Batu dan
dihubungkaitkan dengan perubahan
alam sekitar.

6. Murid boleh menzahirkan idea


yang rasional bagi merancang masa
depan negara.

19

Peperiksaan Pertengahan Tahun/OTI 2

16-20/5

(PENTAKSIRAN TAJUK 2)

20

Tajuk 3:

23-27/5

Zaman Prasejarah

3.1 Kehidupan

3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah.

manusia prasejarah

1. Murid tahu tentang kehidupan


manusia prasejarah.

3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah.


2. Murid memahami tentang
kehidupan manusia prasejarah.
RPT Sejarah Tahun 4
Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
7

Cuti Pertengahan Tahun


21
13-17/6

3.1 Kehidupan
manusia prasejarah

3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat


prasejarah.

Pembelajaran masteri
Nilai murni

Kemahiran berfikir
Kajian masa depan
Nilai murni

3.1.4 Mengenal pasti alatan dan


kegunaannyaa dalam masyarakat
prasejarah

K3.1.6 Menyatakan kepentingan


menghargai tinggalan sejarah.

22
20-24/6

3.1 Kehidupan

3.1.5 Menyatakan kepercayaan

manusia prasejarah

manusia prasejarah.

K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk


menghadapi perubahan persekitaran.

K3.1.8 Menyatakan sikap manusia

* PENTAKSIRAN TAJUK 3
BOLEH DILAKSANAKAN
SEMASA P&P

prasejarah yang perlu dicontohi.

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
8

23
27/6-1/7

4.1 Kedudukan
Tajuk 4 :

kerajaan-kerajaan

4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan


Melayu awal.

1. Murid tahu tentang kedudukan


kerajaan-kerajaan Melayu awal.

4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaankerajaan Melayu pada peta

2. Murid memahami tentang


kedudukan kerajaan-kerajaan
Melayu awal.

Pembelajaran masteri
Pembelajaran akses
kendiri

Melayu Awal
Kerajaan-Kerajaan
Melayu Awal

Malaysia.

K4.1.5 Menyatakan keistimewaan


kerajaan-kerajaan Melayu awal.

KB: menjana idea

3. Murid boleh menerangkan tentang


kedudukan kerajaan-kerajaan
Melayu awal dengan contoh.

4. Murid boleh menguasai maklumat


tentang kerajaan-kerajaan Melayu
awal dalam menghargai warisan.
24

Cuti Sempena Hari Raya Aidil Fitri

4-8/7
25
11-15/7

4.1 Kedudukan
Tajuk 4 :

kerajaan-kerajaan
Melayu Awal

4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk dan


pulau pada peta di sekitar Kerajaan
Melayu awal.

5. Murid boleh membuat penilaian


maklumat tentang kerajaankerajaan Melayu awal dan
dihubungkaitkan dengan kehidupan
masa kini.

Pembelajaran masteri
KB: menjana idea
Nilai murni
Kajian kes

Kerajaan-Kerajaan
Melayu Awal

4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan


laut dalam kerajaan-kerajaan
Melayu.

6. Murid boleh menzahirkan idea


yang rasional tentang kepentingan
menghargai kemakmuran negara.

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
9

K4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga


kebersihan pesisiran pantai.
26
18-22/7

4.1 Kedudukan
Tajuk 4 :

kerajaan-kerajaan
Melayu Awal

4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan


laut dalam kerajaan-kerajaan

Melayu.

Kerajaan-Kerajaan

*PENTAKSIRAN TAJUK 4
BOLEH DIJALANKAN
SEMASA P&P

K4.1.7 Menyatakan kepentingan

Melayu Awal

menghargai kemakmuran negara.

27

Tajuk 5 :

25-29/7
OTI 3

Tokoh Terbilang
Kesultanan Melayu
Melaka

28
1-5/8

5.1 Tokoh-tokoh

5.1.1 Menyatakan maksud tokoh

terbilang Kesultanan

terbilang.

1. Murid boleh menzahirkan idea


yang rasional tentang kepentingan
menghargai kemakmuran negara.

Pembelajaran masteri
Belajar cara belajar

Melayu Melaka
K5.14 Menyatakan keistimewaan

2. Murid memahami tentang tokohtokoh terbilang Kesultanan Melayu


tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka.
Melaka dalam pembentukan sahsiah
individu

5.1 Tokoh-tokoh
Tajuk 5 :

Pembelajaran
kontekstual
Kajian masa depan
Nilai murni

terbilang Kesultanan

5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokohtokoh terbilang dalam masyarakat


Melayu lama.

Melayu Melaka
Tokoh Terbilang
Kesultanan Melayu
Melaka

K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai


murni masyarakat dahulu yang dapat

3. Murid boleh menerangkan tentang


tokoh-tokoh terbilang Kesultanan
Melayu Melaka dengan contoh.

4. Murid boleh menguasai maklumat


tentang tokohtokoh terbilang
Kesultanan Melayu Melaka untuk
diteladani.

KB: menghubungkait

KB: mengenal pasti

Nilai murni

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
10

dicontohi.

5.1.3 Menyatakan peranan jawatan


tokoh terbilang dalam membangunkan
Kesultanan Melayu Melaka

K5.1.6 Menyatakan kepentingan


menghargai tokoh-tokoh terbilang
Kesultanan Melayu Melaka dalam
masyarakat.

29

Tajuk 5 :

8-12/8
Tokoh Terbilang
Kesultanan Melayu
Melaka.

5.2 Parameswara
sebagai pengasas
Kesultanan Melayu
Melaka

5.2.1 Menyatakan latar belakang


Parameswara sebagai pengasas Melaka.

5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa


perjalanan Parameswara dari
Palembang ke Melaka.

5.2.3 Menyatakan peristiwa


pembukaan Melaka.

K5.2.6 Menyatakan kepentingan

5. Murid boleh membuat penilaian


tentang tokoh-tokoh terbilang
Kesultanan Melayu Melaka dan
dihubungkaitkan dengan kehidupan
masa kini.

6. Murid boleh menzahirkan idea


yang rasional tentang kepentingan
mengenang jasa tokoh-tokoh
terbilang.

1. Murid mengetahui tentang


Parameswara sebagai pengasas
Kesultanan Melayu Melaka.

Belajar cara belajar


I-think

2. Murid memahami tentang


Parameswara sebagai pengasas
Kesultanan Melayu Melaka.

3. Murid boleh menerangkan tentang


Parameswara sebagai pengasas
Kesultanan Melayu Melaka dengan
contoh.

4. Murid boleh menguasai maklumat

menghargai sumbangan seseorang


RPT Sejarah Tahun 4
Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
11

pemimpin yang dihormati dalam


masyarakat.

30

Tajuk 5 :

15-19/8
Tokoh Terbilang
Kesultanan Melayu
Melaka.

5.2 Parameswara
sebagai pengasas
Kesultanan Melayu
Melaka

5.2.3 Menyatakan peristiwa


pembukaan Melaka.

K5.2.6 Menyatakan kepentingan


menghargai sumbangan seseorang
pemimpin yang dihormati dalam
masyarakat.

tentang Parameswara sebagai


pengasas Kesultanan Melayu
Melaka untuk diteladani.

5. Murid boleh membuat penilaian


tentang Parameswara sebagai
pengasas Kesultanan Melayu
Melaka dan dihubungkaitkan
dengan kehidupan masa kini.

Pembelajaran masteri
i-think

6. Murid boleh menzahirkan idea


yang rasional tentang warisan
kesultanan Melayu Melaka dengan
institusi beraja.

5.2.4 Menyatakan asal usul nama


Melaka berdasarkan pelbagai sumber.

K5.2.7 Menjelaskan kewujudan


Kesultanan Melayu Melaka sebagai
warisan yang dibanggakan

31

Tajuk 5 :

22-26/8

5.3 Tun Perak sebagai


Bendahara Melaka.

Tokoh Terbilang
Kesultanan Melayu
Melaka.

5.3.1 Menyatakan riwayat hidup


Tun Perak.

K5.3.5 Menyatakan sifat-sifat


kepimpinan tokoh yang boleh dijadikan

1. Murid mengetahui tentang


Parameswara sebagai pengasas
Kesultanan Melayu Melaka.

2. Murid memahami tentang


Parameswara sebagai pengasas

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
12

contoh.

32

Tajuk 5 :

29/8--2/9

5.3 Tun Perak sebagai


Bendahara Melaka.

Tokoh Terbilang
Kesultanan Melayu
Melaka.

5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka


semasa Tun Perak menjadi Bendahara.

Kesultanan Melayu Melaka.

3. Murid boleh menerangkan tentang


Parameswara sebagai pengasas
Kesultanan Melayu Melaka dengan
contoh.

5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun


4. Murid boleh menguasai maklumat
Perak dalam menangkis serangan Siam di
tentang Parameswara sebagai
Melaka.
pengasas Kesultanan Melayu
Melaka untuk diteladani.

I-Think

KB: mengenalpasti

TKP

Nilai murni
KB: Mengenalpasti
Pembelajaran akses
kendiri

K5.3.6 Menghubungkaitkan
kebijaksanaan tokoh dalam membentuk
sahsiah individu.

5. Murid boleh membuat penilaian


tentang Parameswara sebagai
pengasas Kesultanan Melayu
Melaka dan dihubungkaitkan
dengan kehidupan masa kini.

6. Murid boleh menzahirkan idea


yang rasional tentang warisan
kesultanan Melayu Melaka dengan
institusi beraja.

33

Tajuk 5 :

5-9/9
UPSR

5.4 Hang Tuah sebagai


Laksamana Melaka.

5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang


Tuah.

1. Murid mengetahui tentang Hang


Tuah sebagai Laksamana Melaka.

Tokoh Terbilang
Kesultanan Melayu
Melaka.

K5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat

2. Murid memahami tentang Hang


Tuah sebagai Laksamana Melaka.

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
13

kesetiaan tokoh kepada intitusi beraja.


3. Murid boleh menerangkan tentang
peranan Hang Tuah sebagai
Laksamana Melaka dengan contoh.

Cuti Sekolah Pertengahan Penggal 2


34

Tajuk 5 :

19-23/9

5.4 Hang Tuah sebagai


Laksamana Melaka.

Tokoh Terbilang
Kesultanan Melayu
Melaka.

35

5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah


sebagai laksamana.

K5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan


tokoh dalam menyelesaikan sesuatu
masalah.

KB : mengenal pasti

TKP

PENTAKSIRAN TAJUK 5

26-30/9
36

KAJIAN KES 2

3-7/10

( PORT FOLIO )

36

KAJIAN KES 2

3-7/10

( PORT FOLIO )

37
10-14/10

Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun

38
Peperiksaan Akhir Tahun
17-21/10
39

Minggu Semakan & Perbincangan Peperiksaan Akhir Tahun

24-28/10

28/10/2016 Cuti Deepavali

40

Minggu Semakan & Perbincangan Peperiksaan Akhir Tahun

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
14

31/10-4/11

31/10 & 1/11/2016 Cuti Deepavali

41
Persediaan / Sambutan Hari Anugerah Cemerlang
7-11/11
42
Persediaan / Sambutan Hari Anugerah Cemerlang

14-18/11
43

24/11 HAK
21-25/11

Disediakan oleh

Disemak oleh

Disahkan oleh

______________________________

__________________________________

_______________________________

ILI SYAHIRAH BT ABD GHANI

RPT Sejarah Tahun 4


Disediakan oleh Ili Syahirah Bt Abd Ghani
15